Encarni Arcoya

Umnqweno wezityalo wafakwa kum ngumama, owayenomdla wokuba negadi kunye nezityalo eziqhakazayo ezaziza kuqaqambisa usuku lwakhe. Ngesi sizathu, kancinci kancinci bendiphanda ngezityalo, ukukhathalela izityalo, kunye nokwazi abanye abatsala umdla wam. Ke, ndenza ukuthanda kwam kwaba yinxalenye yomsebenzi wam yiyo loo nto ndikuthanda ukubhala nokunceda abanye ngolwazi lwam, abafana nam, abathanda iintyatyambo nezityalo.