Encarni Arcoya

Ukuthanda kwam izityalo kwamiliselwa kum ngumama, owayethabatheke kakhulu kukuba nesitiya kunye nezityalo ezidubulayo ezaziza kuyiqaqambisa imini yakhe. Ngenxa yesi sizathu, ngokuthe ngcembe ndaqalisa ukuphanda ngezityalo, ukunyanyekelwa kwezityalo, nokufunda ngabanye endiye ndatsala ingqalelo yam. Ke ngoko, ndiye ndajika ukuthanda kwam ndayinxalenye yomsebenzi wam kwaye yiyo loo nto ndikuthanda ukubhala nokunceda abanye ngolwazi lwam abathi, njengam, bathande iintyatyambo kunye nezityalo. Ndihlala ndijikelezwe ngabo, okanye ndiyazama, kuba ndinezinja ezimbini ezinomdla ngokuzikhupha ezimbizeni zidle. Ngasinye kwezi zityalo zifuna ukunakekelwa okukhethekileyo kwaye, ngokubuyisela, zindinika uvuyo olukhulu. Ngenxa yesi sizathu, ndizama ukuqinisekisa ukuba kumanqaku am ufumana ulwazi oludingayo ngendlela elula, eyonwabisayo kwaye, ngaphezu kwakho konke, kukunceda ukuba udibanise olo lwazi kangangoko kunokwenzeka.