Mayka Jimenez

Ndinomdla wokwenene wokubhala kunye nezityalo. Ngaphezu kweminyaka elishumi, ndizinikezele kwihlabathi elimangalisayo lokubhala, kwaye ndichithe ixesha elininzi ndingqongwe ngamaqabane am athembekileyo: izityalo zam! Ziye kwaye ziyinxalenye yobomi bam kunye nendawo yam yokusebenza. Nangona ndimele ndivume ukuba, ekuqaleni ulwalamano lwethu lwalungagqibelelanga. Ndikhumbula ndijongene nocelomngeni oluthile, olunjengokumisela ukunkcenkceshelwa rhoqo okufanelekileyo kuhlobo ngalunye, okanye ukulwa nezinambuzane kunye nezinambuzane. Kodwa, ekuhambeni kwexesha, mna nezityalo zam siye safunda ukuqondana nokukhula kunye. Kudala ndiqokelela ulwazi olubanzi malunga nezityalo zangaphakathi nezangaphandle, ukusuka kwezona ntlobo zixhaphakileyo ukuya kwezona zingaqhelekanga. Kwaye ngoku ndikulungele ukwabelana nawe ngamava am ngamanqaku am. Ungandijoyina kolu hambo lwezityalo?