Monica Sanchez

Mutsvagiridzi wezvirimwa nenyika yavo, ini parizvino ndiri murongi weblog rino rinodikanwa, randanga ndichishandira kubva 2013. Ndiri nyanzvi yekurima gadheni, uye kubvira ndichiri mudiki ndinoda kutenderedzwa nezvirimwa, chishuwo chandiinacho nhaka kubva kuna amai vangu. Kuziva ivo, kutsvaga zvakavanzika zvavo, kuvatarisira pazvinenge zvichidikanwa ... izvi zvese zvinowedzera chiitiko chisina kumbobvira charega kufadza.