மெய்நிகர் ஹெர்பேரியம்


மெய்நிகர் ஹெர்பேரியத்தில் இருந்து நீங்கள் வெளியிடும் தாவரக் கோப்புகளை அணுகலாம், அகர வரிசைப்படி ஏற்பாடு செய்யுங்கள், இதனால் உங்களுக்கு பிடித்த இனங்கள் கண்டுபிடிக்க மிகவும் எளிதானது. வேறு என்ன, ஒரு சிறுபடத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது; இதனால், நீங்கள் தேடும் தகவலை விரைவாக அணுகலாம்.

அதை எப்படி பயன்படுத்துவது? எங்களிடம் உள்ள அனைத்தையும் பார்க்க நீங்கள் கடிதத்தில் கிளிக் செய்ய வேண்டும். உதாரணமாக, எல் என்று தொடங்கும் பெயரைக் கொண்டவற்றை நீங்கள் காண விரும்பினால், அந்த கடிதத்தை நீங்கள் கிளிக் செய்ய வேண்டும். உடனடியாக, ஒரு பக்கம் ஏற்றப்படும், அதில் அந்த ஆரம்பத்தில் எங்களிடம் உள்ள அனைத்து தாவரக் கோப்புகளும் உங்களுக்குக் காட்டப்படும்.

இது ஒரு கருவி நீங்கள் பல்வேறு இனங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் உங்கள் தோட்டம், தோட்டம் அல்லது வீட்டில் நீங்கள் வளரலாம். அதை அனுபவிக்கவும்.

ஓடுகளின் பெயரால் தேடும் மேல் மெனுவில் செல்லவும்.