மகரந்தச் சேர்க்கையின் வகைகள்

மகரந்தச் சேர்க்கையில் பல்வேறு வகைகள் உள்ளன

தாவர உலகம் ஆச்சரியங்களும் அதிசயங்களும் நிறைந்தது. தாவரங்கள் மாற்றியமைத்து இனப்பெருக்கம் செய்யும் விதம் உண்மையிலேயே ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. இது பல்வேறு வகையான மகரந்தச் சேர்க்கைகளால் காட்டப்படுகிறது, இதன் மூலம் தாவரங்கள் உயிர்வாழும் மற்றும் அவற்றின் விசித்திரமான இனப்பெருக்கத்தை செயல்படுத்துகின்றன. சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி, இது மிகவும் சுவாரஸ்யமான தலைப்பு.

அடுத்து நாம் மகரந்தச் சேர்க்கை செயல்முறை பற்றி மேலும் கருத்து தெரிவிப்போம். இது எவ்வாறு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது மற்றும் தாவர இராச்சியத்திற்கு மட்டுமல்ல, முழு கிரகத்திற்கும் அதன் முக்கியத்துவத்தை விளக்குவோம். தவிர, பல்வேறு வகையான மகரந்தச் சேர்க்கைகளைப் பற்றி பேசுவோம். நீங்கள் பாடத்தில் ஆர்வமாக இருந்தால், தொடர்ந்து படிக்குமாறு பரிந்துரைக்கிறேன்.

மகரந்தச் சேர்க்கை என்றால் என்ன?

மகரந்தச் சேர்க்கை என்பது ஒரு உயிரியல் செயல்முறையாகும், இதன் மூலம் மகரந்தம் கொண்டு செல்லப்படுகிறது

பல்வேறு வகையான மகரந்தச் சேர்க்கைகளைப் பற்றி பேசுவதற்கு முன், இந்த செயல்முறை என்ன என்பதை முதலில் விளக்குவோம். சரி, தாவர மகரந்தச் சேர்க்கை என்பது அடிப்படையில் ஒரு உயிரியல் செயல்முறையாகும் தாவரங்களின் ஆண் அமைப்புகளால் உற்பத்தி செய்யப்படும் மகரந்தம் பெண் பாகங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது. இந்த தாவரத்தில் ஆண் மற்றும் பெண் உறுப்புகள் மற்றும்/அல்லது பூக்கள் இருக்கும் வரை, இவை ஒரே தாவரத்தில் காணப்படும். ஆனால் வெவ்வேறு தாவரங்களுக்கு இடையில் மகரந்தச் சேர்க்கை மேற்கொள்ளப்படுகிறது, அவை ஆண் அல்லது பெண் பூக்களை மட்டுமே கொண்டிருக்கும் போது. பிந்தைய வழக்கில், செயல்முறை குறுக்கு மகரந்தச் சேர்க்கை என்று அழைக்கப்படுகிறது என்று நான் எதிர்பார்க்கிறேன்.

இந்த ஆர்வமுள்ள செயல்முறை தாவர இனப்பெருக்கத்தின் முதல் கட்டம் என்று சொல்ல வேண்டும். எனவே, மகரந்தச் சேர்க்கையின் முக்கிய செயல்பாடு தெளிவாக உள்ளது என்பதை நாம் உறுதிப்படுத்தலாம் இனப்பெருக்கம் செய்வதன் மூலம் தாவரங்கள் உயிர்வாழ்வதையும் வளர்ச்சியடைவதையும் உறுதி செய்வதற்கான முதல் படி. இந்த தலைப்பைப் பற்றி நீங்கள் மேலும் தெரிந்து கொள்ள விரும்பினால், இந்த கட்டுரையைப் பார்க்க பரிந்துரைக்கிறேன் தாவர உரமிடுதல் என்றால் என்ன.

தாவர மகரந்தச் சேர்க்கை எவ்வாறு நிகழ்கிறது?

நாம் முன்பு கருத்து தெரிவித்தபடி, மகரந்தச் சேர்க்கையின் முழு செயல்முறையும் தாவரங்களின் உரமிடுதல் நடைபெறுவதற்கு இது அவசியம். இது இல்லாமல் அவர்கள் இனப்பெருக்கம் செய்ய முடியாது. எவ்வாறாயினும், இந்த செயல்முறை சரியாக எதைக் கொண்டுள்ளது என்பதைப் பற்றி மேலும் விரிவாகக் கூறப் போகிறோம்.

தொடர்புடைய கட்டுரை:
மகரந்தச் சேர்க்கை என்றால் என்ன?

இயற்கை மகரந்தச் சேர்க்கையில், மகரந்த போக்குவரத்து அஜியோடிக் மற்றும் உயிரியல் முகவர்களால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இவை ஆண் கேமட்கள், அதாவது பூக்களின் மகரந்தங்களில் ஆரம்பத்தில் காணப்படும் மகரந்தம், பூக்களின் பிஸ்டில் வைப்பதன் மூலம் பெண் கேமட்கள் அல்லது கருமுட்டைகளை கருவுறச் செய்யும்.

நீங்கள் நிச்சயமாக கற்பனை செய்வது போல், மகரந்தச் சேர்க்கை செயல்முறையை செயல்படுத்த பல்வேறு உத்திகளைக் கொண்டுள்ளது. இவை தாவரங்களாலும் மகரந்தச் சேர்க்கை முகவர்களாலும் உருவாக்கப்பட்டன. பூச்சிகளால் மேற்கொள்ளப்படும் மகரந்தச் சேர்க்கை செயல்முறைக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் நம்பமுடியாத வழக்கு ஓஃபிரிஸ் பாம்பிலிஃப்ளோரா, பம்பல்பீ ஆர்க்கிட் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அவற்றின் நிறங்கள் மற்றும் அமைப்பு சில பம்பல்பீ இனங்களின் பெண்களின் உடலுடன் மிகவும் ஒத்திருக்கிறது, எனவே அவற்றின் பெயர். இந்த ஒற்றுமைக்கு நன்றி, இந்த மலர் ஆண் பம்பல்பீக்களை ஈர்க்க நிர்வகிக்கிறது. இவை, பூவின் மேல் அமர்ந்து, மகரந்தத்தால் தங்கள் முடியால் மூடப்பட்ட உடல்களை நிரப்புகின்றன, அவை மற்ற ஆர்க்கிட்களுக்கு கொண்டு செல்கின்றன. இந்த வகை தாவரங்கள் இப்படித்தான் இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன.

4 வகையான மகரந்தச் சேர்க்கை என்ன?

நான்கு வகையான மகரந்தச் சேர்க்கைகள் குறுக்கு, நேரடி, இயற்கை மற்றும் செயற்கை.

தாவர உலகம் அற்புதமான செயல்முறைகள் மற்றும் உத்திகள் நிறைந்தது. பல்வேறு வகையான மகரந்தச் சேர்க்கைகள் ஒரு சிறந்த உதாரணம், இந்த பகுதியில் நாம் கருத்து தெரிவிக்கப் போகிறோம். இந்த செயல்முறையை நாம் வேறுபடுத்தி அறியலாம் அது மேற்கொள்ளப்படும் முறையால். இது பின்வரும் வகைப்பாடு ஆகும்:

 • காற்று மகரந்தச் சேர்க்கை: இது காற்றினால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
 • ஹைட்ரோஃபிலிக் மகரந்தச் சேர்க்கை: இது நீர் மூலம் நடைபெறுகிறது.
 • Zoophilous மகரந்தச் சேர்க்கை: இது விலங்குகளால் செய்யப்படுகிறது.

இந்த கடைசி குழுவில், zoophilic மகரந்தச் சேர்க்கை, எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக ஒரு குறிப்பிட்ட துணைக்குழு வேறுபடுத்தப்படுகிறது, இது எல்லாவற்றிலும் மிகவும் பிரபலமானதாக இருக்கலாம்: என்டோமோபிலஸ் மகரந்தச் சேர்க்கை, இது பூச்சிகளால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. கிரகம் முழுவதும் எண்ணற்ற சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளில் காணப்படும் மில்லியன் கணக்கான வெவ்வேறு தாவரங்களில் மகரந்தச் சேர்க்கை செயல்பாட்டில் பங்கேற்கும் ஆயிரக்கணக்கான பூச்சிகள் உள்ளன.

இந்த வகைப்பாட்டைத் தவிர, நான்கு முக்கிய வகை மகரந்தச் சேர்க்கைகளையும் நாம் வேறுபடுத்தி அறியலாம், அதை நாங்கள் கீழே கருத்துத் தெரிவிப்போம்:

 1. சிலுவைப்போர்
 2. நேரடி
 3. இயற்கை
 4. செயற்கை

குறுக்கு மகரந்தச் சேர்க்கை

குறுக்கு மகரந்தச் சேர்க்கையுடன் ஆரம்பிக்கலாம். இந்த பையன் என்ன? அது எப்படி செய்யப்படுகிறது? சரி, இந்த வகை மகரந்தச் சேர்க்கையில், மகரந்தத் தானியங்கள் ஒரு செடியின் மலரிலிருந்து மற்றொரு தாவரத்தின் பூவுக்கு எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றன. அதனால்தான் இது "சிலுவைப் போர்" என்று அழைக்கப்படுகிறது. மகரந்தம் ஒரு தாவரத்திலிருந்து மற்றொரு தாவரத்திற்கு வெளிப்புற திசையன் என்று அழைக்கப்படுவதன் மூலம் கொண்டு செல்லப்படுகிறது. இது உயிரற்ற மற்றும் உயிரியல் இரண்டாகவும் இருக்கலாம். ஹம்மிங் பறவைகள் அல்லது வெளவால்கள் போன்ற பறவைகள் இந்த செயல்பாட்டில் ஈடுபடும்போது குறுக்கு மகரந்தச் சேர்க்கை உள்ளது; தேனீக்கள், குளவிகள் மற்றும் பட்டாம்பூச்சிகள் போன்ற பூச்சிகள்; காற்று அல்லது நீர். இந்த பெரிய குழுவில் நாம் முன்பு கருத்து தெரிவித்த அனைத்து வகைகளையும் சேர்க்கலாம்: அனிமோபிலஸ் மகரந்தச் சேர்க்கை, ஹைட்ரோஃபிலிக் மகரந்தச் சேர்க்கை மற்றும் ஜூபிலிக் மகரந்தச் சேர்க்கை.

தொடர்புடைய கட்டுரை:
ஆண் மற்றும் பெண் முலாம்பழத்தை எவ்வாறு வேறுபடுத்துவது

இந்த வகை, குறுக்கு மகரந்தச் சேர்க்கை, ஆண் மற்றும் பெண் உறுப்புகளில் அவசியம் ஒரே பிரதியில் இல்லை ஆனால் இவை தாவரத்தின் வளர்ச்சியின் போது வெவ்வேறு நேரங்களில் தோன்றும் போது. அவற்றில் சில உதாரணங்கள் இருக்கும் பாதம் கொட்டை, முலாம்பழம் மற்றும் சூரியகாந்தி. ஆனால் இனப்பெருக்கம் செய்வதற்கு குறுக்கு மகரந்தச் சேர்க்கை தேவைப்படும் இன்னும் பல இனங்கள் உள்ளன.

நேரடி மகரந்தச் சேர்க்கை

மகரந்தச் சேர்க்கையின் நான்கு முக்கிய வகைகளில், நேரடி மகரந்தச் சேர்க்கை தனித்து நிற்கிறது, இது சுய கருத்தரித்தல் அல்லது சுய மகரந்தச் சேர்க்கை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இந்த சந்தர்ப்பங்களில், மகரந்தம் ஒரு பூவின் மகரந்தங்களில் இருந்து பூவின் களங்கத்திற்கு மாற்றப்படுகிறது. இந்த செயல்முறையின் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால், மகரந்தம் குறுக்கு மகரந்தச் சேர்க்கையின் போது ஏற்படும் இடைநிலை திசையன் இல்லாமல் ஒரு புள்ளியில் இருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு மட்டுமே சென்றடைகிறது.

நேரடி மகரந்தச் சேர்க்கை அல்லது சுய மகரந்தச் சேர்க்கையை மேற்கொள்ளும் தாவர இனங்கள் அவர்கள் சுயகாமஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். இந்த வகை மகரந்தச் சேர்க்கையின் பெரிய நன்மை என்னவென்றால், வெளிப்புற மகரந்தச் சேர்க்கைகள் இல்லாமல் கூட தாவர இனங்கள் இனப்பெருக்கம் செய்யும் திறன் கொண்டவை. தானியங்கள் பயணிக்கும் தூரம் பொதுவாக மிகக் குறைவாக இருப்பதால், கிட்டத்தட்ட எந்த மகரந்தமும் இந்த வழியில் வீணாகாது என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். தன்னியக்க தாவரங்கள் அடங்கும், எடுத்துக்காட்டாக, தி சிறுநீரக பீன், மாம்பழம், வேர்க்கடலை மற்றும் பட்டாணி.

இயற்கை மகரந்தச் சேர்க்கை

இப்போது இயற்கை மகரந்தச் சேர்க்கை பற்றி பேசலாம். எதிர்பார்த்தபடி, அது நிகழ்கிறது மனித தலையீடு இல்லாமல், அதாவது இயற்கையாகவே. அனிமோபிலஸ், ஹைட்ரோஃபிலிக் மற்றும் என்டோமோபிலிக் வகை மகரந்தச் சேர்க்கையை உள்ளடக்கிய நேரடி மகரந்தச் சேர்க்கையைச் சேர்ந்த அனைத்து நிகழ்வுகளும் இயற்கை மகரந்தச் சேர்க்கைக்கான எடுத்துக்காட்டுகளாகக் கருதப்படுகின்றன.

தொடர்புடைய கட்டுரை:
பூச்சிகளுக்கு ஒரு ஹோட்டல் ஏன்? மகரந்தச் சேர்க்கையின் முக்கியத்துவம்

பல வருட பரிணாம வளர்ச்சிக்குப் பிறகு, தாவர இனங்கள் மனிதர்களின் உதவியின்றி முற்றிலும் இயற்கையான முறையில் மகரந்தத்தை கொண்டு செல்லும் வழியை கண்டுபிடித்துள்ளனர் சில குறிப்பிட்ட தேவைகளை நிறைவேற்றி, இனப்பெருக்கம் செய்ய முடியும். இதுவரை நாம் விவாதித்த அனைத்து வகையான மகரந்தச் சேர்க்கைகளும் நம் தலையீடு இல்லாமல் இயற்கையாகவே நடைபெறுகின்றன.

செயற்கை மகரந்தச் சேர்க்கை

இயற்கை மகரந்தச் சேர்க்கைக்கு மாறாக, செயற்கை மகரந்தச் சேர்க்கை உள்ளது, இது கைமுறை மகரந்தச் சேர்க்கை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. நீங்கள் நிச்சயமாக கற்பனை செய்வது போல், இந்த செயல்முறை மனிதனின் தலையீட்டால் நடைபெறுகிறது. உண்மையில், இந்த செயல்பாட்டின் போது இயற்கையை மாற்றியமைத்து தாவரங்களின் இனப்பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும்போது இது நிகழ்கிறது.

பொதுவாக, இந்த செயல்முறையை கைமுறையாகச் செய்வது வழக்கமாக செய்யப்படுகிறது இரண்டு காரணங்கள்:

 1. டி இருக்கும் போதுமிகக் குறைவான இயற்கை மகரந்தச் சேர்க்கையாளர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில், விவசாய பயிர் அமைந்துள்ள இடத்தில்.
 2. நாம் விரும்பும் போது குறிப்பிட்ட குணாதிசயங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களைத் தடுக்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட தாவரத்தின்.

ஆனால் இந்த வேலை எப்படி நிறைவேற்றப்படுகிறது? இது எளிமையானது ஆனால் பெரிய அளவில் உழைப்பு. இயற்கையான மகரந்தச் சேர்க்கைகளின் வருகையைத் தடுக்க பூக்களை பையில் வைப்பது முக்கியம். நாம் மகரந்தத்தில் இருந்து மகரந்தத்தை சேகரித்து அவற்றை களங்கத்திற்கு மாற்ற வேண்டும். இதற்கு உதாரணமாக, ஒரு தூரிகையைப் பயன்படுத்தலாம். பின்னர் நீங்கள் பூக்கள் கருவுற்ற வரை மீண்டும் மூட வேண்டும்.

மகரந்தச் சேர்க்கையின் முக்கியத்துவம்

முழு கிரகத்திற்கும் மகரந்தச் சேர்க்கை முக்கியமானது

இந்த அனைத்து தகவல்களின் மூலம், மகரந்தச் சேர்க்கை என்றால் என்ன என்பதும், தாவர இராச்சியத்திற்கு அதன் முக்கியத்துவமும் ஏற்கனவே நமக்கு தெளிவாகத் தெரியும். இருப்பினும், இந்த செயல்முறை தாவரங்களுக்கு மட்டுமல்ல, நமக்கும் முக்கியமானது. அவர்களுக்கு நன்றி சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளின் சமநிலை பராமரிக்கப்படுகிறது மற்றும் மக்களுக்கு உணவு பாதுகாப்பு. விவசாய உற்பத்தி நேரடியாக பயிர்களின் மகரந்தச் சேர்க்கையைப் பொறுத்தது என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. மகரந்தச் சேர்க்கை இல்லாமல், புதிய தாவர நபர்கள் தோன்ற மாட்டார்கள். புதிய தாவரங்கள் இல்லாமல், நமக்கும் தாவரவகை விலங்குகளுக்கும் உணவின்றி இருக்கும். தாவரவகைகள் காணாமல் போனதன் விளைவாக, மாமிச விலங்குகளும் எதிர்மறையாக பாதிக்கப்படும்.

அதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் மகரந்தச் சேர்க்கையாளர்களின் உயர் பல்லுயிர், இயற்கை சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் மற்றும் பயிர்கள் இரண்டின் சமநிலையையும் ஆதரிக்கிறது. இந்த வழியில், இயற்கை மற்றும் விவசாய சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளில், அவற்றில் இருக்கும் மகரந்தச் சேர்க்கைகளின் பல்லுயிர் மூலம் நெகிழ்ச்சித்தன்மையை உருவாக்க முடியும். அவற்றின் சுற்றுச்சூழல் செயல்பாடு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளுக்கு அவற்றின் பதில் ஆகியவை சாத்தியமாக்குகின்றன காலநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் அபாயங்கள் குறைக்கப்படுகின்றன. இந்த விவரம் மிகவும் முக்கியமானது, ஏனெனில் தற்போதைய மற்றும் எதிர்கால சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் இந்த சிக்கலால் கடுமையாக அச்சுறுத்தப்படுகின்றன.

நீங்கள் பார்க்க முடியும் என, மகரந்தச் சேர்க்கை தாவரங்களுக்கு மட்டுமல்ல, முழு கிரகத்திற்கும் அவசியம். எனவே, சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளை நாம் கவனித்து மதிக்க வேண்டும்.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது.

*

*

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.