เวลาที่ดีที่สุดในการขยายพันธุ์ไฮเดรนเยียคือช่วงฤดูใบไม้ร่วง

วิธีการสืบพันธุ์ไฮเดรนเยีย

ในระดับไม้ประดับ ดอกไม้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดชนิดหนึ่งคือดอกไฮเดรนเยียที่มีชื่อเสียง โดดเด่นด้วยการจัดดอกไม้มากมาย...