Casalau Claudi

Ers i mi fod yn fach, mae gen i gysylltiad arbennig â byd y planhigion. Roedd fy nheulu yn ymroddedig i dyfu a gwerthu planhigion, a threuliais oriau yn eu helpu ac yn arsylwi ar y gwahanol rywogaethau. Cefais fy swyno gan amrywiaeth, harddwch a defnyddioldeb planhigion, a chyn bo hir dechreuais ddarllen ac astudio amdanynt. Dysgais eu henwau gwyddonol, eu nodweddion, eu gofal, eu priodweddau a'u manteision. Dros amser, sylweddolais fy mod nid yn unig yn hoffi dysgu am blanhigion, ond hefyd yn rhannu'r hyn yr oeddwn yn ei wybod gyda phobl eraill. Roeddwn wrth fy modd yn ysgrifennu erthyglau, canllawiau, cyngor a chwilfrydedd am y byd planhigion, a gweld sut y dechreuodd fy narllenwyr ddiddordeb a syndod. Dyna sut y deuthum yn awdur planhigion, proffesiwn sy'n fy llenwi â boddhad a llawenydd.