Beth yw gerddi cymunedol

gerddi cymunedol

Lo gerddi cymunedol neu gymdeithasol yn cynnwys casgliad o leiniau trefol ar gyfer planhigion garddwriaethol ac yn seiliedig ar amaethyddiaeth organig. Mae eu gwaith yn bennaf oherwydd cytundebau camfanteisio a sefydlwyd gan awdurdodau lleol gydag un neu fwy o unigolion. Nodweddir yr ardd hon gan fod ganddi ardaloedd cyffredin fel bod holl gyfranogwyr y prosiect yn gallu cyrchu cyfres o seilwaith cymunedol (gwasanaethau, ffyrdd, ac ati) sy'n hwyluso gwaith amaethyddol.

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi beth yw gerddi cymunedol, eu nodweddion a'u buddion i gymdeithas.

Beth yw gerddi cymunedol a'u swyddogaethau

Beth yw gerddi cymunedol?

Gellir gwahaniaethu hyd at 5 prif swyddogaeth a gyflawnir gan yr ardd gymdeithasol:

 • Cynlluniad trefol: Trosi mannau diraddio neu segur yn fannau defnyddiol a gwella tirweddau trefol trwy ychwanegu mwy o fannau gwyrdd fesul bloc neu ardal.
 • Amgylchedd: Maent yn gweithredu fel hidlwyr i atal llygredd, yn gweithredu fel ysgyfaint, ac yn gwella ansawdd aer gydag ocsigen pur.
 • Triniaeth: Mae tyfu yn yr awyr agored yn cynnig llawer o fanteision yn ymwneud ag iechyd a lles personol, gan ei fod yn helpu i ddileu straen ac yn cynnwys gweithgaredd corfforol cymedrol.
 • Cymdeithasoli: Mae gerddi cymunedol yn gyfle gwych ar gyfer gweithgareddau ar y cyd, boed am resymau teuluol, therapiwtig, addysgol neu’n syml fel hobi.
 • Diwylliant: Trwy waith amaethyddol, cynhelir ac adnewyddir traddodiadau sy'n gysylltiedig â gwybodaeth wledig a lleol trwy ddysgu a gweithredoedd actorion newydd.

Dosbarthiad gerddi cymunedol

gerddi cymdeithasol

Gall y dosbarthiad hwn gynnwys mwy o enghreifftiau, gan y gellir nodi cymaint o amcanion cyffredin (gwyddonol, masnachol, ac ati) â phosibl ym mhob prosiect, a bydd enwad pob perllan yn amrywio yn ôl yr ardal ddaearyddol. Y perllannau mwyaf cyffredin yw:

 • Gardd hunangyflenwi: Fel y mae ei enw'n nodi, y brif swyddogaeth yw darparu bwyd i'r rhai sy'n gyfrifol am y cnwd, fel y gall fod yn hunangynhaliol.
 • Gerddi addysgiadol: Gyda swyddogaethau didactig, gellir ei ddefnyddio ar gyfer astudio ysgol, amgylchedd prifysgol neu gyda'r henoed. Maent wedi'u lleoli y tu mewn i'r ganolfan ac ar y llain allanol.
 • gerddi therapiwtig: Cânt eu defnyddio i helpu pobl â rhywfaint o anabledd neu anfantais, problemau seicolegol, caethiwed i gyffuriau, ac ati. Maent yn dibynnu ar raglenni cymorth cymdeithasol.
 • Gerddi hamdden: O natur chwareus, a dyna pam eu bod yn cynrychioli hobi'r cyfranogwyr, sy'n gyfrifol am dasgau amaethyddol yn eu hamser rhydd, yn gyffredinol yn ystod gwyliau.

Yn wyneb straen bywyd a gwaith bob dydd, mae'r ardd gymdeithasol yn dod yn ofod lle gallwn rannu ag eraill yr adnoddau y mae'r ddaear yn eu cynnig i ni.

Hau ffyrdd o fyw yn y ddinas

Mae dyfodol cymdeithasol gyfiawn a chynaliadwy yn awgrymu adnewyddiad eco-drefol brys, lle mae'n rhaid i amaethyddiaeth drefol chwarae rhan strategol. Mae'r berthynas rhwng aneddiadau dynol a thir amaethyddol o amgylch yn un o'r prif ffactorau sy'n diffinio cymdeithas ddynol. Yn hanesyddol, mae dinasoedd wedi cyfeirio at amaethyddiaeth nes i ddiwydiannu gyflymu a mynediad at ynni toreithiog a rhad alluogi trefoli pellach, cludiant pellter hir, ac ehangu marchnadoedd byd-eang.

Fe wnaeth twf dinasoedd diwydiannol feithrin annibyniaeth dychmygol oddi wrth gyflenwadau bwyd a gynhyrchwyd yn lleol a chyflenwadau tymhorol, gan gyfrannu at ddiraddio graddol a dieithrio mannau amaethyddol. Gwyrthiau, argyfyngau economaidd ac ynni a chapasiti cargo gormodol o'r blaned yn dechrau cael ei gwestiynu. Mae dyfodol cymdeithasol gyfiawn a chynaliadwy yn awgrymu adnewyddiad eco-drefol brys, lle mae'n rhaid i amaethyddiaeth drefol chwarae rhan strategol.

budd-daliadau

amaethu mewn cymdeithas

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae gerddi cymunedol trefol wedi profi chwyldro gwirioneddol mewn dinasoedd ledled y byd am wahanol resymau, er eu bod yn dangos mwy o ymwybyddiaeth o'r angen i barhau i fod yn gynaliadwy ac i ddeall tarddiad ac ansawdd y bwyd yr ydym yn ei fwyta. Mae'r duedd hon wedi arwain at Daw 15% o fwyd y byd heddiw o gnydau a dyfir mewn ardaloedd trefol, boed mewn gerddi, toeau, sgwariau mawr mewn mannau agored neu lotiau gwag.

Mewn gwirionedd, mae'r mentrau hyn yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i gymdeithas, yn enwedig yr hyn a elwir yn erddi trefol cymunedol. O hyrwyddo cymunedau iachach a mwy ymwybodol i leihau effaith yr ynys wres, fel y'i gelwir, rydym yn amlygu 10 budd gerddi cymunedol trefol:

 • Hwyluso mynediad at fwyd ffres o safon, megis ffrwythau a llysiau, i wella ansawdd bywyd ac iechyd.
 • Yn hyrwyddo amgylchedd cymdeithasol gwell yn y gymdogaeth trwy ganiatáu Gadewch i gymdogion ryngweithio a dod i adnabod ei gilydd. Annog datblygiad hunaniaeth gymunedol.
 • Maent yn caniatáu integreiddio grwpiau fel yr henoed neu fewnfudwyr sy'n canfod yma weithgaredd hamdden sy'n eu cadw'n actif ac yn caniatáu iddynt gymdeithasu â grwpiau oedran neu ddiwylliannol eraill.
 • Yn hybu gwell iechyd meddwl drwy helpu i frwydro yn erbyn straen.
 • Maent yn gwasanaethu fel canolfannau addysgol, yn enwedig ar gyfer plant, am gyfrifoldeb, cynaliadwyedd, gofalu am yr amgylchedd a gwerthfawrogi'r ymdrech i dyfu eu bwyd eu hunain.
 • Mae gerddi cymunedol hefyd yn helpu i leihau effaith yr hyn a elwir yn 'ynys wres'. Mae syrthni thermol y dŵr sy'n bresennol yn y planhigion a'r cae ei hun yn caniatáu i'r berllan amsugno gwres, gan leihau amrywiadau tymheredd.
 • Maent yn dod yn llochesi trefol i anifeiliaid eraill, fel peillwyr.
 • Gall ostwng biliau bwyd a gwasanaethu fel system cymorth bwyd ar gyfer teuluoedd incwm isel.
 • Mae'n gwella ymdeimlad cymuned o berthyn ac yn helpu'r gymuned i achub, ailasesu a defnyddio'n briodol lotiau gwag a fyddai fel arall yn cael eu taflu i sbwriel.
 • Helpwch i leihau gwastraff organig yn eich cymuned trwy ei ddefnyddio fel compost.

Mae cymunedau lleol sy’n hyrwyddo gerddi cymunedol yn trefnu i adfywio mannau trefol diraddiedig ar raddfa fach, gan ymgorffori ychydig o ailddatblygu safleoedd, pwysleisio gwerth defnydd mannau trefol ac adfer perthynol gyda'r nod o adfer ansawdd y gofodau trwy gryfhau cysylltiadau cymdeithasol (datblygu digwyddiadau fel gwyliau poblogaidd, bwytai neu fentrau diwylliannol).

Mae’r arferion meicro-drefol hyn yn mynegi anghytundebau ynghylch model amlycaf y ddinas a’r ffordd o fyw y mae’n ei chreu. Mae gerddi cymunedol yn mynegi sensitifrwydd, anghenion a gofynion lluosog ar lefel leol (amgylcheddol, cymdogaeth, gwleidyddol, perthynol...) tra'n cychwyn proses o hunanreoli ar lefel y gymdogaeth, gan bwysleisio cyfranogiad uniongyrchol, meddiannu gofod, adnewyddu hunaniaeth a chyd-gyfrifoldeb cymunedol ar y cyd yn y gwahanol faterion sy'n effeithio arnynt.

Gobeithio gyda'r wybodaeth hon y gallwch ddysgu mwy am erddi cymunedol a'u nodweddion.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.