Mae gan Billbergia pyramidalis flodau oren

7 math o bromeliad

Ewch i mewn i ddarganfod pa fathau o bromeliad y gallwch eu tyfu yn eich gardd ac yn y cartref. Darganfyddwch ei nodweddion a'i ofal sylfaenol.

Mae rajah Nepenthes yn gigysydd gyda thrapiau mawr

nepenthes rajah

Mae rajah Nepenthes yn gigysydd gyda thrapiau mawr a hardd iawn. Ydych chi eisiau gwybod sut i ofalu amdano? Wel, peidiwch ag oedi: nodwch yma.

llwyn yn llawn blodau pinc

Peony (Paeonia suffruticosa)

Hoffech chi blannu planhigyn yn eich gardd sy'n cynnig blodau hardd, a thrwy hynny fywiogi'ch amgylchedd? Ewch i mewn a darganfod y Paeonia suffruticosa.

10 math o goed banana

Ydych chi eisiau gwybod y planhigion y mae bananas yn cael eu tynnu ohonynt? Ydych chi'n gwybod bod coed banana yn gwrthsefyll -20ºC? Ewch i mewn i ddarganfod mwy!

Gofal jasmin mewn potiau

Ydych chi eisiau mwynhau tyfu jasmin mewn pot? Os felly, dewch i mewn a byddwn yn dweud popeth sydd angen i chi ei wybod i'w gadw mewn cyflwr da.

Blodau'r Spathodea campanulata

+12 enw coed bytholwyrdd

Dysgwch fwy na 12 enw bytholwyrdd y gallwch eu cael yn eich gardd. Ewch i mewn a darganfod pa rai yr hoffech chi ddylunio'ch paradwys benodol gyda nhw.

Sut i blannu suddlon

Ewch i mewn a byddwch yn darganfod sut i blannu suddlon, pethau i'w cofio wrth wneud hynny ac yn anad dim, argymhellion ar y swbstradau i'w defnyddio.

Mae'r jkumquat neu'r Fortunella yn goeden fythwyrdd

7 coed addurnol ar gyfer patio

Os ydych chi'n chwilio am goed patio addurnol, collddail a bythwyrdd, dewch i mewn i ddarganfod ein detholiad o saith rhywogaeth y byddwch chi'n eu caru.

llwyn o blanhigion blodeuol yn tyfu ger y môr

Lindys y môr (Cakile maritima)

Mae'r lindysyn môr neu'r Cakile maritima yn blanhigyn ychydig yn hysbys yn Sbaen ond mae ganddo briodweddau rhagorol i'r corff. Dewch i mewn i'w ddarganfod!

Mae palmwydd Washingtonia yn goeden palmwydd dal iawn

Washingtonia cadarn

Mae robusta Washingtonia yn gledr sydd â thwf cyflym a gwrthiant gwych. Dyna pam maen nhw'n ei wneud yn blanhigyn godidog.

Mae mwstard gwyn yn berlysiau sy'n tyfu'n gyflym

Mwstard gwyn (Sinapis alba)

Mae mwstard gwyn yn berlysiau blynyddol gwerthfawr sydd â defnyddiau pwysig yn y gegin. Hoffech chi wybod beth yw eu gofal? Yn mynd i mewn!

Mae'r goeden cnau coco yn goeden palmwydd drofannol

Sut i blannu cnau coco

Hoffech chi gael coeden cnau coco am bris fforddiadwy? Rydyn ni'n esbonio'n fanwl sut i blannu cnau coco a'i wneud yn egino. Ydych chi'n mynd i'w fethu?

Ampelopsis brevipedunculata

Ampelopsis (Parthenocissus)

Mae ammpopsis yn ymrwymiadau rhyfeddol, yn hawdd iawn i ofalu amdanynt a'u cynnal a fydd yn rhoi boddhad mawr i chi. Darganfyddwch nhw.

Coedwig fythwyrdd

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y goedwig fythwyrdd. Dysgu mwy am y math hwn o goedwig a'i nodweddion.

Mae Acacia tortilis yn goeden o'r savanna Affricanaidd

7 coeden savanna

Ewch i mewn a darganfod 7 coeden y savannah: ble maen nhw'n tyfu, beth yw eu prif nodweddion, a beth sy'n rhaid ei ystyried os ydych chi am eu tyfu.

Llwyni mawr blodeuol yw Hibiscus

8 math o Hibiscus

Darganfyddwch y mathau harddaf o Hibiscus sy'n bodoli. Darganfyddwch am ei nodweddion, ei darddiad a lliw godidog ei flodau. Yn mynd i mewn.

Mae Ruellia yn blanhigyn â blodau porffor

ruellia

Nodweddir planhigion o'r genws Ruellia gan fod ganddynt flodau lliw hyfryd. Os ydych chi am addurno'ch cartref neu'ch gardd gyda nhw, ewch i mewn i'w darganfod.

Bauhinia blakeana

Coed sy'n blodeuo

Darganfyddwch ein detholiad o goed blodeuol, fel y gallwch ddewis yr un yr ydych yn ei hoffi fwyaf a gallu ei fwynhau yn eich gardd heb gymhlethdodau.

cae yn llawn planhigyn hardd o'r enw Galactites tomentosa

Cardota (Galactites tomentosa)

Hoffech chi osod planhigyn sydd â blodau lliw llachar iawn yn eich gardd, ac sydd hefyd â defnydd canolraddol? Dewch i mewn i ddarganfod.

Mae'r cica yn blanhigyn sy'n tyfu'n araf

Dod i adnabod y Cycas revoluta, ffosil byw

Ydych chi eisiau gwybod sut i ofalu am Revoluta Cycas fel ei fod yn harddu'ch gardd neu'ch balconi? Ewch i mewn a byddwn yn dweud popeth wrthych am y ffosil byw addurniadol hwn.

Mae Sarracenia alata x flava yn un o'r hybridau harddaf

Hybride Sarracenia

Mae yna lawer o fathau o hybrid Sarracenia, ac mae pob un ohonyn nhw'n wirioneddol brydferth, yn ogystal â hawdd gofalu amdanynt. Ewch i mewn iddynt a'u darganfod.

Mathau o bren

Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth yw'r prif fathau o bren sy'n cael eu defnyddio heddiw. Dysgu popeth am ei brif nodweddion.

Mae cotwm yn blanhigyn sydd wedi'i drin yn helaeth

Tyfu cotwm

Mae cotwm yn blanhigyn sy'n perthyn i'r genws Gossypium. Yn ogystal â chael amryw ddefnyddiau yn y byd tecstilau, mae'n blanhigyn addurnol iawn.

Mae Adansonia grandidieri yn goeden sy'n tyfu'n araf

Baobab (Adansonia)

Mae Adansonia neu baobab yn goed sy'n tyfu'n araf iawn, ond gyda disgwyliad oes o filoedd o flynyddoedd. Rhowch a darganfod yr holl fathau sydd yna.

llwyn yn llawn blodau pinc

Vinca Pinc (Catharanthus roseus)

Ydych chi eisiau plannu planhigyn sy'n hawdd gofalu amdano yn eich gardd, sy'n cynnig blodau pinc llachar? Ewch i mewn a darganfod y Catharanthus roseus.

Mae Ulmus glabra yn goeden gollddail

Coed llwyfen yn yr ardd

Mae llwyfen yn goed o harddwch anghyffredin sy'n gallu harddu'r ardd mewn ffordd anhygoel. Ewch i mewn a chwrdd â nhw.

Llwyn mawr iawn yw Euphorbia canariensis

10 planhigyn caneri

Ydych chi eisiau addurno'ch gardd gyda phlanhigion Canaraidd? Cymerwch gip ar y rhai rydyn ni'n eu hargymell am eu harddwch, yn ogystal â'u gwrthiant.

Mae gwreiddiau coed palmwydd yn anturus

A yw gwreiddiau coed palmwydd yn beryglus?

A yw gwreiddiau coed palmwydd yn beryglus? Dewch i mewn i ddarganfod. Yn ogystal, byddwn yn rhoi rhai awgrymiadau i chi ar gyfer pryd rydych chi am blannu un. Peidiwch â'i golli.

Llwyn lluosflwydd yw'r myrtwydd

Myrtus communis, planhigyn i bawb

Mae'r Myrtus communis yn blanhigyn aromatig sy'n cael ei werthfawrogi'n fawr. Yn gwrthsefyll sychder ac yn tyfu mewn gwahanol fathau o briddoedd. Dewch i mewn i ddarganfod.

Mae yna goed palmwydd sy'n fawr iawn

9 coed palmwydd anferth

Ydych chi'n chwilfrydig i wybod pa goed palmwydd anferth yw'r rhai harddaf? Wel, peidiwch ag oedi: nodwch a darganfyddwch ei nodweddion.

Mae eginblanhigion yn caniatáu ichi dyfu sawl math o blanhigyn a gellir eu cadw gartref

Y gwelyau hadau

Ydych chi'n hoffi hau? Os felly, mae yna lawer o fathau o welyau hadau y dylech chi wybod amdanyn nhw. Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych am bob un ohonynt a'u manteision anhygoel.

Cigysydd yw'r gwybedyn gwythiennau

Sut i ofalu am flytrap Venus

Mae'r flytrap venus yn blanhigyn cigysol hardd. Ydych chi eisiau dysgu sut i ofalu amdano? Wel, peidiwch ag oedi: dewch i mewn a byddwn ni'n eich dysgu chi.

blodau melyn o'r enw Kerria japonica

Cododd Japonica (Kerria japonica)

Ydych chi eisiau plannu'r Kerria japonica neu'r rhosyn Japaneaidd a elwir yn gyffredin yn eich gardd? Yma fe welwch yr holl wybodaeth, darganfyddwch hi.

Mae coed coch yn goed conwydd mawr iawn

Redwood

Y coed coch yw'r goeden fwyaf sy'n bodoli. Ewch i mewn a gwybod popeth am y conwydd anhygoel hwn sy'n gallu byw mwy na 3000 o flynyddoedd.

planhigyn hyfryd gyda dail gwyrdd a gwyn a blodau porffor

Serpentine (Liriope muscari)

Os ydych chi am i'ch gardd edrych yn fwy prydferth nag ydyw ac i gael ei llenwi â lliwiau porffor hardd, yna mae'n rhaid i chi fynd i mewn a chwrdd â'r Liriope muscari.

tyfu casafa traed eliffant

Eliffantod Yucca

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n rhoi'r awgrymiadau gorau i chi i ofalu am blanhigyn eliffantod Yucca y tu mewn. Dysgu mwy am y planhigyn egsotig hwn.

Mae blodau'r lili heddwch fel arfer yn wyn

Gofal lili heddwch

Mae'r lili heddwch neu'r spatiphyllum yn un o'r planhigion dan do mwyaf poblogaidd. Rydyn ni'n dangos i chi sut i ofalu amdano er mwyn i chi allu arddangos eich planhigyn. Yn mynd i mewn.

Mae Nandina domestica yn blanhigyn addurnol

Sut i ofalu am y planhigyn Nandina

Ydych chi'n chwilio am blanhigion i addurno'ch teras neu'ch gardd? Cael Nandina, a dangos eich paradwys;). Ewch i mewn a darganfod sut i ofalu am y planhigyn Nandina.

Mae clust eliffant yn blanhigyn gyda dail mawr

Sut mae gofal am y Glust Eliffant?

Mae Clust yr Eliffant yn blanhigyn lluosflwydd sy'n cael ei drin yn eang oherwydd ei ddail gwyrdd mawr, hardd. Darganfyddwch sut i ofalu amdanoch chi'ch hun.

blodau siâp cloch a lelog

Aquilegia

Mae Aquilegias yn fyd cyfan o blanhigion o harddwch addurnol y dylech eu hystyried fel bod eich gerddi yn edrych yn fendigedig.

Mae Papyrus yn tyfu'n gyflym

Popeth am bapyrws

Papyrus yw un o'r planhigion harddaf y gallwch eu cael mewn pwll neu bot. Nid yw'n tyfu llawer, a dim ond dŵr a golau sydd ei angen arno hefyd. Dewch i'w adnabod.

Mae yna lawer o blanhigion sydd mewn perygl yn y byd

8 o blanhigion mewn perygl o ddiflannu

Mae yna lawer o blanhigion mewn perygl o ddiflannu y byddwn ni'n dod o hyd iddyn nhw yn y byd. Dewch i mewn a byddwn yn dangos i chi wyth o'r degau o filoedd allan yna.

Mae palmwydd trofannol renda Cyrtostachys

Gofalu am y goeden palmwydd coch cain

Mae'r goeden palmwydd coch yn un o'r rhai sy'n cael ei gwerthfawrogi fwyaf gan gasglwyr o'r math hwn o blanhigyn. Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych pa ofal sydd ei angen arno i dyfu'n dda.

blodau'r planhigyn o'r enw troed llew neu Alchemilla

Troed Lion (Alchemilla)

Os ydych chi am blannu llwyn yn eich gardd mae'n hawdd ei gynnal ac nad yw'n dioddef o afiechydon a phlâu. Ewch i mewn a darganfod yr Alchemilla.

Mae mintys pupur yn tyfu'n dda mewn pot

Gofal mintys

Mae'n blanhigyn aromatig sy'n hawdd iawn ei dyfu, cymaint fel ei fod yn berffaith i ddechreuwyr. Darganfyddwch beth yw gofal mintys pupur.

planhigyn hardd gyda lliwiau hardd

Billbergia: mathau

Dyma'r holl rywogaethau sy'n bodoli o Billbergia, genws y mae'n rhaid i chi ei ystyried i gael rhai sbesimenau yn eich gardd diolch i'w lliw.

Mae coed sydd wedi'u egino yn y gwyllt yn cael amser anoddach i oroesi

Geni coeden, rhan I.

Hanes bywyd coeden, o'r adeg y mae'n hedyn nes iddi gyrraedd henaint. Gwybod beth yw'r anawsterau y mae'n rhaid i chi eu goresgyn i oroesi.

Mae coed poplys yn goed sy'n tyfu'n gyflym

Mathau o boplys

Dysgwch am y mathau mwyaf prydferth a gwrthsefyll poplys yn y byd fel y gallwch chi ddewis yr un yr ydych chi'n ei hoffi fwyaf ar gyfer eich gardd.

Mae Satureja yn blanhigyn sydd â gwahanol ddefnyddiau

Sawrus (Satureja)

Mae Satureja yn blanhigyn hardd y gallwch chi ei dyfu mewn potiau neu yn yr ardd. Ewch i mewn a darganfod beth yw ei briodweddau a'i ddefnyddiau diddorol.

Pitangas, ffrwythau bwytadwy

Gofal Pitanga

Llwyn neu goeden fach yw'r Pitanga sydd, er gwaethaf ei darddiad trofannol, yn gallu gwrthsefyll rhew ysgafn sy'n cynhyrchu ffrwythau rhagorol. Dewch i'w adnabod.

plannu gyda rhubanau a blodyn coch

Neoregelia (Neoregelia carolinae)

Ydych chi'n ystyried plannu bromeliad sydd â blodau coch mawr, ac sydd hefyd yn hawdd iawn i'w blannu = Ewch i mewn a darganfod y Neoregelia.

Llwyn Miscanthus sinesis wrth ymyl coeden

Eulalia (Miscanthus sinensis)

Ydych chi'n chwilio am blanhigyn delfrydol i'w osod mewn gerddi ac wrth fynedfa'ch cartref? Dyma'r sinesis Miscanthus. Ewch i mewn a'i ddarganfod!

Magnolia stellata yn ei flodau

Prif fathau o Magnolias

Hoffech chi wybod prif fathau Magnolias? Ewch i mewn a chael eich syfrdanu gan ei flodau mawr a hardd.

Mae palmwydd y teithwyr yn blanhigyn llysieuol

Y Palma de los Viajeros ysblennydd

Mae Ravenala madagascariensis, sy'n fwy adnabyddus fel Teithwyr Palmwydd, yn blanhigyn hardd sy'n frodorol o Fadagascar. Rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi yma.

llwyn gyda dail y pig Toucan neu Heliconia rostrata

Pig Toucan (Heliconia rostrata)

Ydych chi'n chwilio am blanhigyn sy'n hawdd gofalu amdano ac sydd â lliwiau llachar iawn, a thrwy hynny allu addurno'ch gardd? Dyma'r Heliconia rostrata.

planhigyn a ddefnyddir i addurno gerddi a mynedfeydd

Ciwi amryliw (Actinidia kolomikta)

Ydych chi'n ystyried gosod planhigyn ar wal, wrth fynedfa eich cartref, yr ardd neu ar eich balconi, ewch i mewn a darganfod yr Actinidia kolomikta.

Cangen Rosemary

Sut a phryd i gasglu rhosmari

Ydych chi'n edrych ymlaen at baratoi ryseitiau blasus gyda'ch hoff blanhigyn aromatig? Dysgu sut a phryd i gasglu rhosmari i fanteisio ar ei fuddion.

cangen yn llawn blodau porffor bach

Lafant y môr (Limonium vulgare)

Os ydych chi'n ystyried gosod blodau lliw hardd yn eich gardd, mewn pot neu wrth fynedfa'ch cartref, ewch i mewn a darganfod Limonium vulgare.

canghennau cangen Phytolacca decandra gyda ffrwythau du

Guava (Phytolacca decandra)

Os ydych chi am gael planhigyn yn eich gardd sydd â blodau pinc hardd ac sydd hefyd â defnyddiau iachaol, darganfyddwch Phytolacca decandra.

Mae'r Pinguicula vulgaris yn gigysydd Ewropeaidd

Tirana (Pinguicula vulgaris)

Mae'r Pinguicula vulgaris yn blanhigyn cigysol bach a hardd y gallwch chi ei dyfu mewn potiau neu derasau. Ewch i mewn a darganfod beth yw eu gofal.

llwyn gyda dail gwyrdd a blodau melyn

Crotalaria (Crotalaria junce)

Os ydych chi'n ystyried caffael planhigion sy'n codlysiau ac sydd wedi dod yn ffasiynol mewn gerddi, dyma'r Crotaria. Darganfyddwch ef.

Mae'r jacaranda yn goeden o'r enw rosewood

Rosewood

Mae Rosewood yn air sy'n cyfeirio at dair coeden werthfawr iawn. Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych beth ydyn nhw.

Llwyn Fotinia dail coch a ddefnyddir i addurno gerddi

Photinia dail coch (Photonia glabra)

Ewch i mewn a darganfod y pethau pwysicaf y dylech chi eu gwybod am Photonia glabra, p'un a ydych chi'n ystyried addurno'ch gardd neu'ch mynediad.

bathdy blodeuog ar lwybr

Mastranthus (Mentha suaveolens)

Os ydych chi am blannu yn eich gardd neu yn eich gardd blanhigyn aromatig sydd heb lawer o ofal a gyda defnyddiau gwych, ewch i mewn a darganfod Mentha suaveolens.

Mae Actinidia chinensis yn blanhigyn dringo

Actinidia

Mae actinidia yn genws o lwyni a gwinwydd sy'n cynhyrchu'r ciwis poblogaidd. Hoffech chi wybod sut i ofalu amdanyn nhw? Yn mynd i mewn.

Mae blodau Prunus yn bert

Y blodau harddaf yn y byd

Ydych chi eisiau gwybod pa rai yw'r blodau harddaf yn y byd? Dewch i mewn i edrych ar ein dewis wrth i chi ddysgu sut i ofalu amdanyn nhw.

coeden gyda chefnen fach o'r enw Samanea saman

Coeden law (Samanea saman)

Ydych chi eisiau cael coeden yn eich gardd sy'n cynnig llawer o gysgod? Yna mae'n rhaid i chi blannu saman Samanea. Dewch i mewn i ddarganfod!

Cigysydd coch yw'r Drosera intermedia

Sundew canolradd

Mae'r Drosera intermedia cigysol yn berffaith i'w gael mewn lleoedd tynn. Darganfyddwch sut i ofalu am y planhigyn bach diddorol hwn.

Mae Rebutia heliosa yn gactws sy'n cynhyrchu blodau oren

7 planhigyn blodeuol oren

Ydych chi eisiau harddu'ch cartref neu'ch gardd gyda phlanhigion blodeuol oren? Os felly, dewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych pa rai yw'r hawsaf i ofalu amdanynt.

Euphorbia lathyris, planhigyn peryglus a gwenwynig

Spurge (Euphorbia lathyris)

Os ydych chi'n edrych am gael planhigyn sydd â sawl defnydd, fel addurniadau ac ar gyfer iechyd, ewch i mewn a darganfod Euphorbia lathyris.

Mae Sarracenia leucophylla yn blanhigyn sydd eisiau llawer o ddŵr

Sarracenia leucophylla

Mae Sarracenia leucophylla yn blanhigyn cigysol godidog sy'n hawdd iawn gofalu amdano y gallwch chi dyfu ar eich teras neu falconi. Dewch i'w adnabod.

Utgorn euraidd (stondinau Tecoma)

Ydych chi eisiau mwynhau mynedfa neu ardd sy'n llawn lliw? Yna mae'n rhaid i chi ddarganfod y stondinau Tecoma bach, llwyn gyda llawer o ddefnyddiau.

Mae Bougainvillea yn blanhigyn sy'n ymddwyn fel ei fod yn gollddail mewn hinsoddau tymherus

Pryd i docio bougainvillea?

Pryd i docio bougainvillea? Os oes gennych y dringwr hardd hwn ac angen trimio'r coesau, peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn i wybod pryd i'w wneud.

plannu mewn drws gyda blodau lelog neu borffor mân iawn

agerato (Ageratum houstonianum)

Os ydych chi am gael planhigyn gyda blodau lelog hardd yn eich gardd neu wrth fynedfa eich tŷ, dyma'r Ageratum houstonianum. Darganfyddwch ef !!

Artemisia vulgaris a meddygaeth

vulgaris Artemisia

Rydyn ni'n dweud wrthych chi holl nodweddion, priodweddau a defnyddiau Artemisia vulgaris. Dysgu mwy am y mathau hyn o blanhigion meddyginiaethol.

ffrwythau o'r enw Mamey colorado yn hongian o'r goeden

Mamey Coch (Pouteria sapota)

Os ydych chi am fwynhau coeden yn eich gardd sy'n cynnig ffrwythau mawr a blasus, ac ar wahân i hynny mae gen i ddefnyddiau eraill, dyma'r Pouteria sapota.

Mae Magnolia wedi'i docio yn y cwymp

Pryd i docio magnolia

Hoffech chi wybod sut a phryd i docio magnolia? Os oes gennych chi goeden hardd yn eich gardd a'ch bod chi am iddi aros yn berffaith, peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn.

Mae carnation yr aer yn blanhigyn o'r awyr

Planhigion aer: nodweddion a gofal

Hoffech chi addurno'ch cartref gyda phlanhigion o'r awyr? Ewch i mewn a darganfod ei brif nodweddion a'r hyn sydd ei angen arnynt i fod yn ysblennydd.

Maple siwgr (Acer saccharum)

Os ydych chi'n hoff o goed a llwyni collddail sy'n troi'n hyfryd yn yr hydref, peidiwch ag oedi cyn dod i mewn a chwrdd â'r Acchar saccharum. Byddwch wrth eich bodd;)

llwyn blodeuol yn hawdd iawn i'w gynnal

Sage Ethiopia (Salvia aethiopis)

Hoffech chi gael planhigyn yn eich gardd sy'n hawdd iawn gofalu amdano ac sydd â defnydd meddyginiaethol gwych? Dyma Salvia aethiopis.

Senna

Senna

Yn yr erthygl hon rydym yn egluro holl nodweddion, defnyddiau a phriodweddau senna. Dysgu mwy am y planhigyn hwn ag effeithiau carthydd.

blodyn storach

Storax (Styrax officinalis)

Rydym yn dweud wrthych yn fanwl holl nodweddion, defnyddiau a gofal yr Estoraque (Styrax officinalis). Dysgwch fwy amdano yma.

llwyn gyda dail gwyrdd o Salvia Gwyn

White Sage (Salvia apiana)

Hoffech chi gael planhigyn yn eich gardd sy'n hawdd iawn gofalu amdano ac sydd â defnydd meddyginiaethol gwych? Dyma Salvia apiana.

Cnau cyll, ffrwythau cnau cyll

Sut i hau ffrwythau cnau cyll?

Hoffech chi gael cnau cyll? Os ydych chi am allu blasu'ch un chi, dewch i mewn a byddwn ni'n dweud wrthych chi sut i blannu'r ffrwythau cnau cyll.

Llwyn anial yw Yucca rostrata

8 planhigyn anialwch

Darganfyddwch wyth o'r planhigion anialwch mwyaf diddorol, sy'n ddelfrydol ar gyfer gerddi a phatios, a hyd yn oed ar gyfer balconïau neu fannau bach. Yn mynd i mewn.

Mae lafant yn blanhigyn sy'n gwrthsefyll gwynt

Planhigion sy'n gwrthsefyll gwynt

Mae rhai planhigion wedi datblygu siapiau i wrthsefyll gwynt. Darganfyddwch y rhai mwyaf gwrthsefyll i addurno'ch gardd a / neu deras.

Llwyn trofannol yw'r Ixora casei

ixora

Mae'r Ixora yn un o'r planhigion prysur y gallwch chi harddu'ch gardd neu'ch patio gyda nhw. Nid yw'n tyfu llawer, ...

planhigyn gyda dail bach gwyrdd a melynaidd o'r enw Euonymus fortunei

Spindle of fortune (Euonymus fortunei)

Ydych chi eisiau plannu planhigyn nad oes ganddo flodau yn eich gardd neu wrth fynedfa'ch tŷ? Yna'r hyn rydych chi'n edrych amdano yw'r Euonymus fortunei. Darganfyddwch ef.

Mae Marijuana yn cynhyrchu hadau yn y gwanwyn

Hadau marijuana: mathau, hau a mwy

Pa fathau o hadau marijuana sydd yna? Sut maen nhw'n cael eu hau? Os oes gennych amheuon, nodwch a byddwch yn darganfod yr atebion ... a llawer mwy.

planhigyn gwyllt o'r enw Plantago albicans

Llyriad gwyn (Plantago albicans)

Ewch i mewn a darganfod y Plantago albicans, planhigyn gwyllt, sy'n hawdd iawn gofalu amdano a gyda defnyddiau gwych o iechyd. Peidiwch â'i golli!

delwedd o'r pinwydd Canada sy'n amgylchynu'r afon gyfan

Pinwydd Canada (Pinus strobus)

Hoffech chi wybod ychydig mwy am y Pine Canada neu Pibus strobus, pethau fel nodweddion, defnyddiau a phlâu? Dewch i mewn i ddarganfod.

llwyn gyda dail dwys a hardd

Eulalia (Miscanthus)

Ydych chi eisiau addurno'ch gardd gyda phlanhigyn sy'n hawdd gofalu amdano ac nad oes ganddo lawer o broblemau afiechyd a phlâu? Ewch i mewn a darganfod y Miscanthus.

Mae'r totumo yn goeden drofannol

Totumo (Crescentia cujete)

Mae'r totumo yn goeden neu goeden fach ddiddorol iawn, y gallwch chi gael gardd neu batio wedi'i haddurno'n dda iawn. Dewch i mewn i ddod i'w adnabod yn drylwyr.

Mae'r cypreswydden yn gonwydd lluosflwydd

Gofal cypreswydden

Mae'n blanhigyn gwrthsefyll ac addurnol iawn a fydd yn caniatáu ichi fwynhau'r ardd heb broblemau. Ewch i mewn a gwybod beth yw gofal y cypreswydden.

Llwyn addurnol yw'r asalea

Sut i docio asaleas

Darganfyddwch pryd a sut i docio asaleas, llwyni blodau hardd y gallwch eu tyfu yn yr ardd ac mewn pot.

ffrwythau sy'n rhoi'r goeden o'r enw banana neu Musa paradisiaca

Banana (Musa paradisiaca)

Ydych chi'n ystyried gosod sawl planhigyn ffrwythau yn eich maes ac rydych chi eisiau un sy'n hawdd gofalu amdano? Ewch i mewn a darganfod y banana neu'r Musa paradisiaca.

aeron duon yn dod allan o lwyn

Privet (Ligustrum vulgare)

Ydych chi eisiau addurno'ch gardd neu'r fynedfa i'ch tŷ, ond ddim yn gwybod beth i'w osod? Ewch i mewn a darganfod y Ligustrum vulgare, llwyn addurnol iawn.

Darganfyddwch y dewis gorau o blanhigion acwariwm dŵr oer

7 planhigyn acwariwm dŵr oer

Darganfyddwch ein detholiad o blanhigion acwariwm dŵr oer, rhywogaethau a fydd yn hawdd iawn i chi ofalu amdanynt ... a hefyd eu mwynhau. Yn mynd i mewn;)

delwedd agos o blanhigyn dŵr y gellir ei ddefnyddio mewn acwaria

Elodea (Egeriadense)

Os ydych chi'n chwilio am blanhigyn sy'n ddelfrydol ar gyfer addurno pwll neu acwariwm lle mae pysgod, dyma'r Egeria Densa. Darganfyddwch ef !!

Mae'r pabi o'r genws Papaver ac mae'n flodyn gwyllt

Pabi (Papaver)

Os ydych chi'n hoff o flodau cain ac eisiau dysgu popeth am Papaver neu bopïau, dewch i mewn a pheidiwch â cholli'r cyfle i ryfeddu at eu harddwch.

llwyn yng nghanol gardd gyda blodau gwyn

ABELIA (ABELIA grandiflora)

Mae Abelia grandiflora yn llwyn bytholwyrdd rhyfeddol na fydd cael gardd siriol yn anodd i chi. Dewch i mewn i ddod i'w adnabod. :)

Golygfa o grandiflora Eucharis

7 planhigyn dan do gyda blodyn gwyn

Cymerwch gip ar ein detholiad o blanhigion dan do gyda blodau gwyn, a darganfyddwch hefyd sut i ofalu amdanynt fel y gallwch chi eu mwynhau bob amser.

llun agos o rai blodau pinc

Sausanne (Geranium rotundifolium)

Ydych chi eisiau plannu yn eich gardd neu mewn pot gartref blanhigyn sy'n addurno'r safle ac sy'n hawdd gofalu amdano? Ewch i mewn a darganfod y Geranium rotundifolium.

blodau crwn sy'n amrywio o wyn i binc

Carped hardd (Lippia repens)

Os oes perlysiau hawdd ei dyfu yn gyflym heb unrhyw anfanteision, dyna'r Lippia Repens, felly ewch i mewn a darganfod ei holl fuddion.

planhigyn llysieuol o'r enw Echium creticum

Gwiber (Echium creticum)

Os ydych chi'n ystyried plannu planhigyn llysieuol yn eich gardd sy'n dda iawn ac yn siriol gyda lliwiau ei flodau, mae Echium creticum yn ddelfrydol.

Binata Sundew

Os ydych chi eisiau planhigyn cigysol sy'n hawdd iawn gofalu amdano i'ch helpu chi i ddileu mosgitos, ewch i mewn a chwrdd â Drosera binata.

planhigyn tun gyda dail gwyrdd mawr

Calon dyn (Peperomia polybotrya)

Darganfyddwch y Peperomia polybotrya, planhigyn mawr gyda dail gwyrdd dwys mawr, y gellir ei blannu y tu mewn a'r tu allan i gartref.

llwyn lliwgar wrth fynedfa tŷ

Fotonia (Robin Goch Photinia)

Ydych chi'n chwilio am blanhigyn addurnol a fydd yn llenwi'ch gardd â lliw a bywiogrwydd? Ewch i mewn a darganfod Photinia Red Robin a syfrdanwch.

Leucophyllum frutescens

Lludw (Leucophyllum frutescens)

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych yr holl nodweddion, defnyddiau a gofal sydd eu hangen ar yr onnen. Dysgwch yma sut i ofalu am y planhigyn hwn.

Gall blodau cytisus fod yn felyn

Cytisus

Os oes gennych ardd neu batio cynnal a chadw isel a'ch bod yn chwilio am blanhigion sy'n anodd iawn, ewch i mewn i gwrdd â'r Cytisus. Byddwch chi'n cwympo mewn cariad â'i flodau! ;)

Mae'r blodyn meillion coch yn binc

Meillion coch (Trifolium pratense)

Os ydych chi eisiau gwybod sut i ofalu am feillion coch, perlysiau gwerthfawr sy'n tyfu'n gyflym, peidiwch ag oedi: ewch i mewn a byddwch chi'n darganfod popeth amdano.

Mae ffrwythau'r Crataegus yn grwn

Crataegus

Dewch i mewn i gwrdd â'r Crataegus, planhigion sydd mor addasadwy fel y gallwch eu tyfu yn unrhyw le. Edrych arnyn nhw;)

llwyn trawiadol gyda lores fach a rosaceae

Blodyn cwyr (Chamelaucium uncinatum)

Ydych chi'n ystyried trefnu'ch gardd a gosod planhigion sy'n hawdd gofalu amdanynt ac sy'n goleuo'r lle? Ewch i mewn a darganfod y Chamelaucium uncinatum.

Mae'r mwyar Mair gwyn yn goeden gyda ffrwythau gwyn

Pam cael coeden mwyar Mair yn yr ardd?

Mae Mulberry yn goeden sy'n tyfu'n gyflym sy'n ddelfrydol ar gyfer pob math o erddi. Mae'n rhoi cysgod da ac yn gwrthsefyll rhew yn dda. Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych sut i ofalu amdano.

Rhaid crebachu hadau fflamychol

Beth yw crebachu hadau?

Hoffech chi wybod beth yw gwasgariad hadau? Mae hon yn driniaeth ragarweiniol hawdd iawn i'w gwneud. Dewch i mewn a byddwn yn ei egluro i chi.

llwyn yn sticio allan o'r ddaear gyda blodau pinc

Catfish (Silene colorata)

Ydych chi'n chwilio am blanhigyn sy'n hawdd gofalu amdano ac sy'n cynnig blodau lliw hyfryd i chi? Yna dyma'r colorata Silene Bydd yn eich synnu!

Coeden drofannol yw'r Bombax ceiba

8 coed gardd drofannol

Mae coed trofannol yn rhyfeddod go iawn. Os oes gennych hinsawdd gynnes trwy gydol y flwyddyn ac nad ydych yn gwybod pa un i'w gwisgo, darganfyddwch ein dewis.

Golygfa o Oxalis triangularis

Planhigyn glöyn byw (Oxalis triangularis)

Mae'r planhigyn glöyn byw, a'i enw gwyddonol yw Oxalis triangularis, yn un o'r meillion mwyaf addurnol. Ewch i mewn a byddwch yn darganfod sut mae'n gofalu amdano'i hun.

Golygfa o fintys pupur

Sut i ofalu am y mintys pupur

Os ydych chi'n chwilio am awgrymiadau ar sut i ofalu am fintys pupur, mae'r erthygl hon ar eich cyfer chi. Darganfyddwch pa mor aml y mae'n cael ei ddyfrio neu'r compost sydd ei angen arno.

Mae gan Magnolia flodau mawr

Dewis coed gyda blodau mawr

Os ydych chi am fywiogi'ch gardd trwy groesawu'r gwanwyn gyda'r coed gorau gyda blodau mawr, dewch i mewn i ddarganfod beth ydyn nhw. Byddwch chi'n eu caru.

Mae Areca yn goeden palmwydd aml-haen

A ellir gwneud toriadau coed palmwydd?

Ydych chi erioed wedi meddwl a allwch chi wneud toriadau palmwydd? Mae hwn yn ddull ymarferol iawn, ond sut ydych chi'n cael toriadau o'r planhigion hyn? 

Ffrwythau Icaco

Icaco (Chrysobalanus icaco)

Os ydych chi'n byw mewn ardal lle nad yw rhew yn digwydd a'ch bod chi eisiau llwyn sy'n cynhyrchu ffrwythau bwytadwy, ewch i mewn i gwrdd â'r icaco. Byddwch wrth eich bodd;)

Mae'r ombú yn blanhigyn llysieuol

Ombú, coeden y cysgod hardd

Mae'r ombú, a elwir hefyd yn Goeden y cysgod hardd, yn berlysiau addurniadol addurniadol iawn sy'n hawdd gofalu amdano. Dysgu mwy amdano.

llwyn gwyllt y mae ei flodau'n borffor

Vetch (Vicia sativa)

Os ydych chi'n ystyried plannu planhigyn llysieuol sy'n hawdd gofalu amdano ac sydd â blodau eithaf porffor, dyma Vicia sativa.

rhedynen gyda dail bach gwyrdd

Gwallt Venus (Adiantum raddianum)

Ydych chi am i blanhigyn addurnol a delfrydol gael ei dyfu y tu mewn ac mae hwnnw hefyd yn addurniadol iawn ar gyfer ei ddail? Dyma'r Adiantum raddianum.

Mae llwyni gardd yn blanhigion eithriadol

Dewis 9 o lwyni gardd lluosflwydd

Os ydych chi eisiau gwybod beth yw'r llwyni lluosflwydd gorau i dyfu yn eich gardd, peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn a'u darganfod. Byddan nhw'n eich synnu;)

Diospyros ebenum

Beth yw nodweddion y goeden eboni?

Mae'r goeden eboni yn blanhigyn diddorol iawn ar gyfer hinsoddau trofannol. Darganfyddwch sut y mae a pha ofal sydd ei angen arno fel y gallwch fwynhau ei harddwch.

Golygfa o drapiau bicalcarata Nepenthes

Nepenthes bicalcarata

Dewch i gwrdd â'r Nepenthes bicalcarata, cigysydd o werth addurnol gwych y gallwch chi ei dyfu y tu fewn neu yn eich gardd drofannol.

Golygfa o'r Polygala myrtifolia

Beth yw llwyn a pha fathau sydd yna?

Mae llwyn yn blanhigyn coediog delfrydol i'w gael mewn gerddi. Mae'n sefyll allan am gael dail a / neu flodau ysblennydd, ond pa fathau sydd yna? Yn mynd i mewn.

blodau planhigyn o'r enw Arisarum vulgare sy'n edrych fel brodyr

Arisarum (Arisarum vulgare)

Planhigyn na all fod ar goll yn eich gardd, oherwydd ei ychydig ddinasoedd, ychydig o afiechydon ac ymddangosiad ei flodau, yw'r Arisarum vulgare.

verrucaria

Heliotropium europaeum

Yn yr erthygl hon byddwn yn dangos i chi nodweddion a phriodweddau meddyginiaethol Heliotropium europaeum. Dysgu popeth am ddefnyddio'r planhigyn hwn.

Mae Nepenthes yn blanhigion cigysol

Gofalu am Nepenthes

Os ydych chi'n hoff o gigysyddion gyda thrapiau addurniadol iawn, darganfyddwch nodweddion a gofal Nepenthes. Byddan nhw'n eich synnu.

blodyn colr gwyn agored o blanhigyn Cerastium fontanum

Merusa (Cerastium fontanum)

Os ydych chi am blannu planhigyn gorchudd daear yn eich gardd sy'n hawdd gofalu amdano, ar wahân i gael blodau hardd, dyma'r Cerastium fontanum.

Mae palmwydd y botel yn blanhigyn trofannol

Y Palmwydd Botel ysblennydd

Mae palmwydd y botel yn blanhigyn chwilfrydig iawn: gyda dim ond 4-6 o ddail pinnate a chefnffyrdd trawiadol, mae'n ddelfrydol ar gyfer gerddi cynnes a dan do. Yn mynd i mewn.

Coed palmwydd yn gallu gwrthsefyll oerfel yn fwy

Coed palmwydd gwrthsefyll oer

Mae'r hinsawdd yn ffactor y mae'n rhaid i ni ei ystyried wrth dyfu planhigion. Gwybod pa goed palmwydd sy'n gallu gwrthsefyll oerfel a rhew.

Mae'r blodau jacaranda yn fioled

Gofal coed Jacaranda

Mae'n bert iawn, yn llenwi â blodau lelog yn y gwanwyn. Ond, sut i'w gael yn werthfawr? Ewch i mewn a byddwn yn dweud wrthych beth yw gofal y goeden jacaranda.

planhigyn dringo y mae ei flodau yn atgoffa rhywun o degeirianau

Pelailla (Lathyrus clymenum)

Ydych chi'n caru bod eich gardd neu batio yn newid? Os felly, ewch i mewn a chwrdd â Lathyrus clymenum, planhigyn na all fod ar goll yn eich cartref.

clwstwr gyda blodau sy'n edrych fel botymau cyn agor

Phytolaca (Phytolacca americana)

Ydych chi eisiau mwynhau planhigyn sydd â blodau hardd iawn ac sydd hefyd yn feddyginiaethol yn eich gardd. Darganfyddwch y Phytolacca Americanaidd !!

Gyda ffotosynthesis, mae coed yn diarddel ocsigen

Sut mae coed yn ffotosyntheseiddio

Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae coed yn ffotosyntheseiddio? Diolch i'r broses hon, gall bywyd fodoli, ond beth sy'n digwydd pan nad oes ganddynt ddail?

Coeden dderw Holm

Sut mae tocio derw holm?

Rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi am docio coed derw: swydd y mae'n rhaid i chi ei gwneud i wella eu cynhyrchiant ac, gyda llaw, i gynyddu eu harddwch. Yn mynd i mewn.

Fficws Ifanc

Sut i docio Fficws?

Oes gennych chi'r goeden hardd hon yn eich tŷ ac mae angen sesiwn trin gwallt arnoch chi? Darganfyddwch pryd a sut i docio Ficus i wneud iddo edrych yn berffaith.

Golygfa o'r Drosera spatulata

Spatulata gwddf

Ydych chi'n hoffi planhigion cigysol? Os ydych chi'n rhedeg allan o'r gofod, ewch i mewn a darganfod Drosera spatulata: mae'n hawdd gofalu amdano a dim ond yn mesur 4 centimetr!

llwyn gyda blodau melyn

Mwstard cae (Sinapis arvensis)

Os ydych chi am blannu yn eich gardd neu batio perlysiau sy'n rhoi blodau melyn anhygoel, nodwch yr erthygl hon a darganfod Sinapis arvensis!

blodyn gwyllt o'r enw Poa bulbosa

Dôl swmpus (Poa bulbosa)

Os ydych chi am blannu rhywogaeth o laswellt y gellir rhoi llawer o ddefnydd iddo mewn parciau a gerddi, ewch i mewn a darganfod y Poa bulbosa!

coeden yn llawn blodau lelog

Pawlonia fortunei

Os ydych chi am lenwi'ch gardd â phlanhigion a blodau sy'n llawn lliw, y goeden o'r enw Pawlonia fortunei yw'r un. Dewch i mewn i ddarganfod!

llwyn gyda blodau oren disglair iawn

Cynffon Llew (Leonotis leonurus)

Os ydych chi am blannu perlysiau yn eich gardd sydd ar wahân i roi blodau oren hardd iawn â llawer o briodweddau, mwynhewch Leonotis leonurus.

Mae ffrwythau'r sbriws yn strobili

Sbriws

Mae sbriws yn gonwydd sy'n brydferth mewn gerddi mawr, a gellir eu cadw mewn pot yn ystod eu hieuenctid hefyd. Ewch i mewn iddynt a'u darganfod.

Mae dail Betula pubescens yn wyrdd

Bedw Downy (Betula pubescens)

Os ydych chi'n byw mewn ardal lle mae'n tueddu i rewi ac eira bob blwyddyn, dewch i mewn i gwrdd â Betula pubescens, coeden sy'n gallu gwrthsefyll hyd at -20 gradd Celsius.

llwyn yn llawn blodau crwn

Rhostir gwyn (Erica umbellata)

Llwyn gyda blodau eithaf disglair yw'r White Heather (Erica umbellata) sy'n cael eu defnyddio i addurno ein gardd. Dewch i mewn i ddysgu sut i ofalu amdanyn nhw.

llwyn gyda blodau lelog

Virgin Rose (Fagonia cretica)  

Ydych chi eisiau plannu rhai blodau sy'n hawdd eu cynnal ac sy'n lelog bach a hardd? Darganfyddwch y Fagonia Creotig, bydd yn eich synnu !!

Golygfa o blanhigyn Erodiwm mewn cynefin

Mwsg (Erodium moschatum)

Ydych chi'n hoffi tyfu planhigion gwyllt? Os felly, peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn a chwrdd ag Erodium moschatum, perlysiau meddyginiaethol gyda blodau porffor hardd.

blodau gyda betalau gwyn y planhigyn cerastium tomentosum

Clust llygoden (Cerastium glomeratum)

Os oes angen planhigyn gorchudd daear arnoch sy'n tyfu'n gyflym ac yn cynhyrchu llawer o flodau hardd, dewch i mewn i gwrdd â Cerastium glomeratum;).

Golygfa o'r rhosyn dringo

Sut i blannu gwinwydd?

Darganfyddwch sut i blannu gwinwydd gam wrth gam fel ei fod yn gwreiddio ac yn addasu cyn gynted â phosibl i'w gartref newydd, gan ailafael yn ei dyfiant yn gyflym.

planhigyn gyda dail mawr o liw gwyrdd dwfn

Hostas (Hosta fortunei)  

Os ydych chi'n ystyried gosod planhigyn yn eich gardd sy'n cynnig blodau gwyn hardd a dail disglair iawn, dyma'r Hosta fortunei. Darganfyddwch ef!

cae yn llawn blodau bach o liwiau melyn a gwyn

Te caneri (Bidens aurea)

Ydych chi'n gwybod priodweddau a buddion Bidens aurea neu de Canarian? Os yw'ch ateb yn negyddol, ewch i mewn a darganfod, ni fydd yn cymryd mwy na phum munud i chi!

Llwyn addurnol yw Camellia

Camellia (Camellia)

Darganfyddwch bopeth am Camellia: y rhywogaethau mwyaf poblogaidd, y gofal, y plâu ... a llawer, llawer mwy. Dewch i mewn a gadewch i'ch hun synnu;)

Sbesimen oleander blodau melyn

Pryd mae oleanders yn cael eu tocio?

Oes rhaid i chi roi torri gwallt i'ch llwyni? Darganfyddwch pryd mae oleanders yn cael eu tocio a pha fesurau rhagofalus y dylech eu cymryd i osgoi problemau.

ffrwythau sapote du y tu mewn i bowlen bren

Sapote du (Diospyros nigra)

Ydych chi eisiau gwybod nodweddion a phriodweddau'r sapote du i allu ei blannu yn eich gardd? Dewch i mewn i ddarganfod.

cae yn llawn blodau o'r enw Lippia nodiflora

Carped hardd (Lippia nodiflora)

Ydych chi'n chwilio am blanhigyn a fydd yn llenwi'ch gardd â blodau gwyn hardd? Ewch i mewn a darganfod y Lippia nodiflora, bydd yn eich synnu!

celynynnod gydag aeron coch

Acebino (Ilex canariensis)

Os oes gennych ardd neu batio a'ch bod am gael coeden sy'n cynhyrchu ffrwythau lliwgar ac nad yw'n tyfu gormod, ewch i mewn i'r Ilex canariensis a chwrdd â hi.

llwyn gyda phigau bach

Haidd Mousetrap (Hordeum murinum)

Ydych chi eisiau gwybod enw'r pigau bach gwyrdd hynny sy'n gyffredin i'w gweld wrth fynd i'r mynyddoedd? Dyma'r Hordeum murinum. Ewch i mewn a'i ddarganfod!

Golygfa o'r Chamaedorea elegans

8 math o goed palmwydd dan do

Ydych chi eisiau addurno'ch cartref gyda phlanhigyn cain? Ewch i mewn ac edrych ar yr 8 math o goed palmwydd dan do yr ydym yn eu hargymell. Byddan nhw'n eich synnu chi!

Cnau Ffrengig

Bryonia dioica

Rydyn ni'n dangos i chi'r holl nodweddion, priodweddau a gofal sydd eu hangen ar Bryonia dioica. Ewch i mewn yma i ddysgu mwy am y planhigyn hwn.

Golygfa o masarn Japan

Maple (Acer)

Os ydych chi'n hoff o goed a llwyni collddail sy'n troi'n hyfryd yn y cwymp, mae croeso i chi ddod i mewn a chwrdd â masarn. Byddwch wrth eich bodd;)

Llwyn blodeuol gwyn ymledol

Lindysyn (Arabidopsis thaliana)

Os ydych chi am gael perlysiau sydd ar wahân i roi blodau bach gwyn, yn cynnig buddion gwych, dyma'r Arabidopsis thaliana. Dewch i mewn i'w ddarganfod!

Mae masarn Japan yn troi coch yn cwympo

10 planhigyn gyda dail coch

Ydych chi eisiau gwybod beth yw'r planhigion gorau gyda dail coch i'w haddurno? Ewch i mewn ac edrychwch ar y deg yr ydym yn eu hargymell.

clustiau rhyg neu Secale Cereale

Rye (Secale cereale)

Ydych chi'n ystyried plannu planhigyn blynyddol mewn cae sy'n llawn priodweddau i'n corff? Rhyg yw hwn. Dewch i mewn i ddod i'w adnabod !!

Golygfa o'r Drosera intermedia

7 planhigyn cigysol yn Sbaen

Os ydych chi eisiau gwybod y 7 rhywogaeth fwyaf poblogaidd o blanhigion cigysol yn Sbaen, peidiwch ag oedi cyn mynd i mewn i'w darganfod. Rydych yn sicr o'u caru;)

Golygfa o'r Dryopteris filix-mas

dryopteris

Dewch i gwrdd â'r Dryopteris, rhedyn o harddwch mawr y gallwch chi harddu'r ardd neu'r teras gyda nhw, yn ogystal â thu mewn i'ch cartref.

asplenium nidus

Asplenium nidus (Rhedyn Nyth Adar)

Yn yr erthygl hon rydym yn dweud wrthych nodweddion a gofal angenrheidiol Asplenium nidus (rhedynen nyth aderyn). Ewch i mewn i ddysgu mwy.

Perlysiau yw Nepeta cataria

Glaswellt y gath (Nepeta cataria)

Dewch i gwrdd â cataria Nepeta, lluosflwydd godidog hawdd iawn gofalu amdano a fydd yn swyno'ch cathod ... a chi hefyd. Yn mynd i mewn.