Coeden Dân (Brachychiton acerifolius)

cau canghennau o'r goeden dân

Er y gallwn ddod o hyd i nifer o wahanol fathau o goed yn fyd-eang, Y gwir yw bod rhai ohonynt yn tueddu i sefyll allan am fod yn fwy trawiadol o gymharu ag eraill, mae hyn oherwydd yr harddwch a'r nodweddion sydd ganddyn nhw ac, enghraifft glir yw'r goeden dân.

Y goeden dân, a'i henw gwyddonol Brachychiton acerifolius, Mae'n rhywogaeth goedwig sy'n frodorol o Awstralia, yn union o'r rhanbarthau isdrofannol ar arfordir y dwyrain.

Nodweddion coed tân

blodau coch a fflamiog

Mae'n sefyll allan am cael eu hystyried ymhlith y coed trofannol harddaf sy'n bodoli ledled y byd; Ac yn ystod y gwanwyn, cyn genedigaeth ei ddail, mae ganddo flodau melyn a choch anhygoel a hardd, sy'n edrych fel fflamau tân.

Mae'r goeden dân yn cynnwys sbesimen y mae ei huchder, yn gyffredinol, oddeutu 8-15 metr, er gwaethaf y ffaith gall eich rhywogaeth dyfu tua 40 metr, ar y mwyaf; gallwn hefyd nodi bod rhywogaeth BrachychitonDim ond yn ei gynefin tarddiad y mae'n digwydd ac ar wahân i dyfu gyda chyflymder mawr, mae hefyd fel arfer yn eithaf hirhoedlog.

Mae ganddo wahanol fathau o ddail sy'n amrywio o ran hyd, sy'n cwympo pan ddaw'r tywydd yn sychach; fodd bynnag, maent yn tyfu eto heb fod ymhell ar ôl, a hyd yn oed cyn blodeuo, pan fydd y tymor glawog hanfodol yn agosáu.

Rhaid inni dynnu sylw, pan fydd y Brachychiton yn agored i gyfnodau hir iawn o sychder, y gall brofi heneiddio cyn pryd a hyd yn oed farw. Mewn perthynas â'i flodeuo, gallwn ddweud hynny yn digwydd yn union yn ystod y gwanwyn ac ychydig ar y tro mae'n paratoi ar gyfer tymor yr haf yn cyrraedd a'r glaw yn dechrau.

Yn yr un modd, ymhlith y prif briodoleddau sydd gan y goeden dân, mae harddwch mawr ei blodau yn sefyll allan, gan eu bod nid yn unig yn doreithiog ac yn fawr, ond hefyd â chyweiredd sydd, fel y soniasom eisoes, yn amrywio rhwng melyn a choch.

hefyd Dylid nodi y gallai blodau'r sbesimen hwn fod â siâp fflam, fel arfer â phum petal y mae eu mesuriadau fel arfer yn amrywio. O'u rhan nhw, mae gan y ffrwythau a'r hadau maen nhw'n eu cynnig nodweddion penodol iawn, y byddwn ni'n siarad amdanyn nhw'n fanylach yn nes ymlaen.

Mae naws llwyd i'r gwreiddiau sydd ganddo yn ei gefnffordd ac mae'n bosibl eu bod yn cyrraedd sawl metr o hyd o amgylch y ddaear lle maen nhw. Mae gan ei risgl feintiau, sy'n mynd trwy fannau cwbl esmwyth i eraill sydd wedi cracio o ganlyniad i'r canghennau sydd wedi gwahanu.

Fe'i defnyddir fel arfer fel sbesimen addurnol mewn gerddi, parciau, sgwariau a hefyd ar deithiau cerdded cyhoeddus nid yn unig oherwydd cyweiredd hyfryd ei flodeuo, ond hefyd oherwydd y siâp pyramid y mae ei wydr yn tueddu i'w gaffael dros amser.

Eiddo

Mae'r goeden dân nid yn unig yn adnabyddus am ei harddwch mawr, ond hefyd yn sefyll allan am fod â nodweddion meddyginiaethol, sy'n caniatáu iddo fod yn llawer mwy dymunol ac yn werth ei drin. Ond er mwyn i chi ddysgu ychydig mwy am yr eiddo hyn, isod byddwn yn siarad am y rhai mwy penodol:

Fe'i defnyddir fel arfer er mwyn brwydro yn erbyn gwahanol gyflyrau yn y system resbiradol; Yn ogystal, mae astudiaethau amrywiol yn cefnogi ei ddefnydd fel triniaeth gyflenwol ar gyfer clefydau difrifol fel twbercwlosis, er enghraifft, yn ogystal â gwahanol firysau.

coeden dân neu Brachychiton acerifolius

Fe'i defnyddir yn aml fel triniaeth ar gyfer anhwylderau gwynegol, y mae'n cael ei gymhwyso i'r ardaloedd yr effeithir arnynt, math o friwio ei risgl. Mae'n arferol berwi'ch blodyn i baratoi arllwysiadau neu de Er mwyn trin y ddwy broblem resbiradol, mae hefyd yn effeithiol iawn rheoli a / neu gael gwared ar rai molysgiaid, er enghraifft, malwod a gwlithod, sydd fel arfer yn blâu cyffredin yn y sector amaethyddol.

Beth am afiechydon?

Yn ffodus nid yw'r goeden dân yn peri risg mawr o halogiad neu fynd yn sâl o bresenoldeb plâu. Fodd bynnag, mewn rhai achosion mae'n bosibl ei fod yn fwy agored i rai pryfed, er y gallent gael eu trin yn hawdd ac yn effeithiol gan ddefnyddio plaladdwyr masnachol.

Gofal

Y goeden dân fel rheol mae'n cael ei drin yn fyd-eang oherwydd yr harddwch sydd ganddo, yn ogystal ag am fod yn sbesimen hirhoedlog sy'n tyfu'n gyflym. Fe'i nodweddir gan ffafrio priddoedd rhydd, dwfn a ffrwythlon waeth beth fo'u natur; fodd bynnag, fel rheol ni all wrthsefyll mewn priddoedd halwynog.

Yn ystod yr haf mae angen dyfrio toreithiog; er ei fod ymhlith ei brif fanteision yn sefyll allan bod ganddo gynhaliaeth isel, gan nad yw'n ymarferol angenrheidiol ei docio a tynnwch ei ganghennau sydd wedi'u difrodi, eu marw neu eu heintio.

Y peth mwyaf cyfleus yw ei drin mewn pridd tywodlyd neu sy'n glai yn ei ddiffyg, sydd â'r draeniad gorau posibl mae hynny'n caniatáu rheoleiddio'r lleithder trwy gydol y blynyddoedd cyntaf ar ôl plannu.

coeden gyda changhennau a dail coch o'r enw Brachychiton acerifolius

Y mwyaf a argymhellir yw defnyddio compost organigFodd bynnag, mae'r un mor bosibl defnyddio mathau eraill o gwrtaithEr y bydd bob amser yn syniad da i'r gwrtaith fod â lefelau Nitrogen uchel, gan ei fod yn elfen hynod fuddiol i'r goeden hon.

Caniatewch o leiaf ddau fis o'r amser tyfu cyn dechrau defnyddio'r gwrtaith. Fel arfer mae'n gyfleus defnyddio'r gwrtaith yn gynnar yn y dydd, ac ar ôl y dydd ei gymhwyso eto ynghyd â dyfrio toreithiog.

Y mwyaf priodol fel arfer yw dyfrio o leiaf bob dau ddiwrnod, yn dibynnu ar yr hinsawdd y mae'r goeden yn agored iddi, ar amser penodol, ac yn ôl y mesur hwnnw. bydd angen lleihau neu gynyddu'r amlder. Ond ni ddylid cynyddu gor-ddweud yr amledd o dan unrhyw amgylchiadau, gan nad yw lleithder gormodol o fawr o fudd i'r sbesimen hwn.

Er mwyn sicrhau ei gadwraeth, mae angen darparu gofal penodol, gan ddechrau gyda'r amodau hinsoddol. Yn yr ystyr hwn, mae sicrhau eich bod chi'n cael golau haul yn aml yn hanfodol a pheidiwch â'i dyfu mewn hinsawdd oer neu dymherus, fel arall gallai farw. Bydd yn rhaid ei leoli mewn ardal eang ac o fewn tir iach, sy'n caniatáu iddo dyfu'n naturiol heb unrhyw fath o anawsterau.

Mae'n hanfodol bod gan y deunydd organig a ddefnyddir yr amodau tymheredd yr ydym wedi'u nodi o'r blaen, hynny yw, ei fod yn cael ei gadw mewn man digon cynnes ac yn rhydd o leithder.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.