afiechydon mwyar Mair

Y plâu mwyaf cyffredin mewn coed mwyar Mair yw pryfed gleision a chwilod

Mae pob planhigyn yn fyd. Er mwyn eu deall a'u meithrin, rhaid inni wybod eu hanghenion a'u dewisiadau. Pan fydd llysiau'n cael gofal da, mae'n dangos yn eu golwg ac wrth gynhyrchu eu blodau a'u ffrwythau. Yn achos mwyar duon, mae'n hanfodol darparu rhai gofynion a gwybod sut i adnabod a thrin y gwahanol glefydau mwyar Mair i fedi ei ffrwythau.

Yn yr erthygl hon byddwn yn esbonio beth yw coed mwyar Mair, beth yw'r plâu a'r afiechydon mwyaf cyffredin sy'n effeithio arnynt a sut i ofalu amdanynt. Os ydych chi'n ystyried tyfu'r llysiau hyn, peidiwch ag oedi cyn parhau i ddarllen.

Beth yw mwyar Mair?

Mae coed mwyar Mair yn cael eu tyfu'n bennaf am eu ffrwythau

Cyn siarad am glefydau mwyar Mair, gadewch i ni yn gyntaf egluro beth yw'r llysieuyn hwn. Mae'n goeden gollddail sy'n frodorol i Ogledd America, Asia ac Affrica. Mae'n rhan o'r genws morus y Mae'n cael ei drin yn bennaf oherwydd ei ffrwythau, mwyar duon, ond hefyd i addurno gerddi a pherllannau.

y mwyar Mair maent yn tyfu'n eithaf cyflym a gall gyrraedd uchder o hyd at 15 metr. O ran dail y planhigyn hwn, maent yn syml ac yn ail ac mae ganddynt ymylon danheddog. Yn gyffredinol, mae ei flodau wedi'u grwpio mewn pigau ac maent yn unirywiol. O ran ffrwyth y coed mwyar Mair, mae gan y rhain fel arfer hyd sy'n amrywio rhwng dwy a thair centimetr.

Yn ôl y disgwyl, mae yna wahanol rywogaethau o morus. Y rhai mwyaf poblogaidd yw'r canlynol:

 • Morus nigra (mwyar Mair du): Brodorol i dde-orllewin Asia. Mae'n fwy eiddil na'r rhywogaethau eraill, ond hefyd y mwyaf diwylliedig. Mae hyn oherwydd bod ei ffrwythau'n felysach ac yn fwy aromatig na rhai mwyar Mair eraill, ac mae ganddynt fwy o briodweddau.
 • Morus alba (mwyar Mair gwyn): Brodorol i Ddwyrain Asia. Dyma'r math mwyaf gwrthsefyll hinsoddau amrywiol ac i blâu. Fodd bynnag, nid yw ffrwythau'r goeden hon yn cael eu bwyta fel arfer, gan eu bod yn ddi-flas iawn. Mae'n cael ei drin yn bennaf ar gyfer ei ddail, gan eu bod yn bwydo pryfed sidan.
 • Morus rubra (mwyar Mair coch): Mae'n dod o ddwyrain Gogledd America. Fel y rhywogaeth flaenorol, mae'r un hon hefyd yn gwrthsefyll gwahanol hinsoddau yn dda iawn. Defnyddir pren y goeden hon yn gyffredin i wneud dodrefn, tra bod y ffrwythau'n boblogaidd iawn mewn gastronomeg.

Plâu a chlefydau mwyar Mair

Gall coed mwyar Mair gael eu heffeithio gan ffyngau amrywiol

Fel pob planhigyn, gall y mwyar Mair hefyd ddioddef o wahanol batholegau. Ymhlith y plâu mwyaf cyffredin mae pryfed gleision a chwilod. Mae'r ddau yn annifyr iawn a gallant achosi difrod difrifol os na fyddwn yn gweithredu mewn pryd. Mae yna lawer o feddyginiaethau cartref a phryfleiddiaid a fydd yn ein helpu i frwydro yn erbyn y plâu hyn.

Os ydych chi eisiau gwybod mwy, gallwch ddarllen yr erthyglau am sut i gael gwared ar y llyslau gyda thylwyth teg y sut i gael gwared â mealybugs o blanhigion. Ond yr hyn sydd o ddiddordeb mawr i ni nawr yw gwybod am y clefydau mwyar Mair amlaf.

pydredd gwraidd

Yn gyntaf oll mae gennym bydredd gwreiddiau. Mae'n glefyd ffwngaidd sy'n ymosod yn uniongyrchol ar y gwreiddiau. Fel sy'n digwydd yn aml o ran ffyngau, mae'n ymddangos fel arfer pan fo lefelau lleithder yn uchel iawn. Felly, gall gormodedd o ddyfrhau fod yn sbardun i ymddangosiad y clefyd hwn. O ganlyniad, mae'r gwreiddiau'n pydru ac yn colli'r gallu i gludo maetholion a dŵr i weddill y planhigyn.

Beth allwn ni ei wneud os effeithir ar ein coeden mwyar duon? Yr unig ateb yw gwneud cais ffwngladdiadau. Fodd bynnag, os yw'r afiechyd yn ddatblygedig iawn, ni fyddwn yn gallu achub y planhigyn.

Chancre

Un arall o'r clefydau mwyar Mair mwyaf cyffredin yw cancr, neu gancr. Hefyd o darddiad ffwngaidd, mae'r patholeg hon yn effeithio ar wahanol rannau o'r planhigyn. Fodd bynnag, gallwn wahaniaethu rhwng y clefyd hwn gan y ymddangosiad smotiau tebyg i losgiadau ar y rhisgl. Mae'r smotiau hyn fel arfer yn dywyll ac yn ymddangos ar y rhannau anoddaf. Cyn ei ymddangosiad, mae dail y mwyar Mair yn gwywo.

Erthygl gysylltiedig:
Cankers neu Chancros mewn garddio

Er mwyn brwydro yn erbyn cancr ac achub ein coeden mwyar duon, mae'n well gwneud hynny Tociwch yr ardal gyfan yr effeithir arni. Mae'n hollbwysig ein bod yn defnyddio offer wedi'u diheintio ac yna'n rhoi past iachau ar y mannau torri. Rhaid inni hefyd ddefnyddio ffwngleiddiad i amddiffyn gweddill y planhigyn.

Mycosphaerella

Pan fyddwn yn sôn amdano Mycosphaerella, rydym yn cyfeirio at genws o ffyngau sy'n ymosod ar blanhigion amrywiol, gan gynnwys y goeden mwyar duon. Mae'n achosi ymddangosiad cyfres o smotiau ar y dail. Maent yn fach o ran maint ac mae eu lliw yn amrywio o frown i wyn. O ganlyniad, ni all dail ffotosyntheseiddio effeithio'n negyddol ar y planhigyn a'i gynhyrchiant.

Fel yn yr achos blaenorol, tocio ardaloedd yr effeithiwyd arnynt a defnyddio ffwngladdiadau yw'r ateb gorau. Ym mhob clefyd mwyar Mair, gorau po gyntaf y byddwn yn eu canfod ac yn dechrau triniaeth, y mwyaf tebygol o adennill y goeden mwyar Mair.

Gum

Gummosis hefyd yw un o'r clefydau mwyar Mair mwyaf cyffredin. Mae'r patholeg hon yn cael ei hamlygu gan ddiarddel sudd trwy'r boncyff. Mae lliw ambr ar y sudd hwn ac mae'n edrych yn debyg iawn i gwm. Mae'r ardal yr effeithir arni yn cracio, felly mae'r llysieuyn yn colli rhan o'r rhisgl yn y pen draw.

Erthygl gysylltiedig:
Sut i drin gummosis?

Mae trin gummosis yn cynnwys crafu'r ardal yr effeithir arni nes cyrraedd pren iach. Yno mae'n rhaid i ni wneud cais cymysgedd o galch a sylffwr i amddiffyn y planhigyn rhag difrod pellach a'i helpu i wella.

Sut i ofalu am goeden mwyar duon?

Dylai'r mwyar Mair gael ei leoli yn llygad yr haul

Yn amlwg mae'n rhaid i ni fod yn ymwybodol nad yw ein planhigion yn dioddef o blâu, afiechydon neu ffyngau. Er mwyn ceisio atal rhywbeth rhag digwydd iddynt, y gorau y gallwn ei wneud yw darparu'r holl ofal sydd ei angen arnynt. Bydd hyn yn lleihau'r risg o glefydau mwyar Mair yn codi. Gadewch i ni weld sut i ofalu am goeden mwyar duon:

 • Lleoliad: Dylai'r goeden mwyar duon gael ei lleoli yn llygad yr haul. Yn ogystal, mae'n ddoeth ei blannu o leiaf bum metr o unrhyw adeilad neu adeiladwaith, er mwyn osgoi problemau. Rhaid i'r pridd gael draeniad da.
 • Tymheredd: Gall coed mwyar Mair wrthsefyll hyd at -18ºC. Fodd bynnag, ni allant oroesi mewn hinsoddau poeth iawn, heb rew.
 • Dyfrhau: Er ei bod yn wir nad oes angen llawer o ddŵr ar goed mwyar duon, mae'n bwysig eu dyfrio a chadw'r pridd yn llaith. Mae'n well eu dyfrio bob 4-5 diwrnod, ac yn yr haf tua 4 neu 5 gwaith yr wythnos.
 • Tanysgrifiwr: Pan fydd angen rhywfaint o fwyd arnynt fwyaf, mae'n digwydd yn yr haf a'r gwanwyn. Rhaid i ni wrteithio y coed mwyar Mair yn rheolaidd yn y ddau dymor yma o'r flwyddyn. Mae'n well cyfuno gwrtaith ecolegol amrywiol bob mis.
 • Tocio: O ran tocio'r goeden mwyar duon, dylid gwneud hyn ar ddiwedd y gaeaf. Yn y bôn, mae'n ymwneud â chael gwared ar yr holl ganghennau hynny sy'n wan, yn sych neu'n sâl.
Erthygl gysylltiedig:
Sut a phryd i docio Mulberry?

Gan wybod ychydig mwy am ofal ac afiechydon y goeden mwyar Mair, beth am ei phlannu yn ein perllan neu ein gardd? Os ydych chi'n hoffi'r math hwn o aeron, rwy'n argymell eich bod chi'n edrych ar yr erthygl hon sut i dyfu aeron yn yr ardd.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.