Gofal coed oren mewn pot

Gellir cael y goeden oren mewn potiau

Hoffech chi sudd oren naturiol? Mae'r syniad o allu cynaeafu eich orennau eich hun heb orfod mynd i'r archfarchnad yn demtasiwn iawn, iawn? Felly, rwy'n eich annog chi i dyfu coeden oren mewn pot. Nid yw'n gymhleth iawn. Mewn gwirionedd, mae'n un o'r coed ffrwythau sy'n addasu orau, gan fod ei faint oedolyn yn llai na choed ffrwythau eraill ac nid oes angen cymaint o le ar ei wreiddiau.

Os nad ydych chi'n gwybod sut i wneud hynny, peidiwch â phoeni. Pan fyddwch chi'n gorffen darllen yr erthygl hon, byddwch chi wedi dysgu popeth sydd ei angen arnoch chi i gael rhai orennau blasus a blasus.

Data cyffredinol y goeden oren

Mae'r goeden oren yn goeden ffrwythlon iawn

El Coeden oren Mae'n goeden ffrwythau sy'n cael ei thrin yn eang ym mhob rhanbarth tymherus cynnes yn y byd. Gydag uchder nad yw'n anaml yn fwy na 6 metr ac y gallwch hefyd ei leihau os dymunwch ar ddiwedd y gaeaf i'w gwneud hi'n haws i chi ddewis y ffrwythau, gan ei fod yn blanhigyn diddorol iawn i'w gael ar batios neu derasau. Yn naturiol, gallwch ddod o hyd i sbesimenau a all gyrraedd uchder uchaf o 10 metr, er ei bod yn eithaf anodd.

Gelwir y rhywogaeth sy'n nodweddu'r planhigyn hwn Sitrws sinensis. Mae tarddiad y rhywogaeth hon yn tarddu yn Tsieina ac Indonesia ac ar hyn o bryd, fel y gwyddoch, gellir ei drin yn unrhyw le yn y byd, cyhyd â bod yr amodau angenrheidiol yn bodoli ar ei gyfer.

Pryd mae'n syniad da plannu coed oren?

Ni allwch blannu coeden oren pryd bynnag y byddwch chi'n teimlo fel hi. Mae yna amser penodol pan ddylech chi ei wneud a dyna pryd mae'r glawogydd ar eu hanterth, gyda'r nod o gynnig amgylchedd llaith i'r hadau sy'n fuddiol i'w datblygiad.

Nawr, os nad ydych chi'n gwybod pryd mae'r amser hwn, rydych chi'n gwybod hynny yr amser gorau i blannu coed oren yw yn y gwanwyn. Cadwch mewn cof eu bod yn blanhigion nad ydyn nhw'n cynnal gormod o wres, felly mae'n well eu cael mewn mannau lle mae'r tymheredd yn is na 32 ° C.

Ble allwch chi blannu coed oren?

Mae'r goeden oren yn goeden y gellir ei thyfu mewn potiau

Fel y soniasom ar y dechrau, mae'n bosibl, yn ogystal â'u cael ar lawr gwlad yn uniongyrchol, Gallwch hefyd gael pot gyda strwythur cadarn i roi cefnogaeth i'r planhigyn ac ar yr un pryd gyrraedd maint sylweddol..

Ie, mae'n rhaid bod gan y ddaear nodweddion penodol fel y gall ddatblygu. Yn eu plith mae:

 • Rhaid i'r pridd neu'r swbstrad fod â pH rhwng 6 a 6.5
 • Nodweddion y rhaid i'r swbstrad fod naill ai'n glai neu'n dywodlyd. Mae hyn gyda'r bwriad o wneud y gwreiddiau'n haws fel y gallant symud yn eu datblygiad.
 • Rhag ofn nad yw'r tir i'w ddefnyddio yn cwrdd â'r gofynion uchod, dylech wybod nad yw'n angenrheidiol nac yn orfodol, gan fod gan y goeden oren y posibilrwydd o addasu heb unrhyw broblem i briddoedd sydd â diffyg maetholion.
 • Rhaid i chi amddiffyn y goeden oren rhag y gwynt a cheryntau aer cryf. Dyna pam ei bod yn hyfyw ac yn fanteisiol cael coed oren mewn potiau, gan ei bod yn ei gwneud hi'n hawdd eu symud o un lle i'r llall i'w hamddiffyn.
 • Rhowch y planhigyn mewn lle llachar, er ein bod yn argymell eich bod yn ei roi mewn man lle gall y planhigyn dderbyn o leiaf dwy neu dair awr o olau haul uniongyrchol y dydd.

Sut i baratoi'r tir i dyfu coed oren?

Er ei bod yn wir nad yw'n orfodol cwrdd â'r holl ofynion uchod, mae'n fuddiol i'r planhigyn yn y dyfodol os byddwch chi'n paratoi'r pridd yn iawn. Ac i gyflawni hyn, mae'n rhaid i chi ei ffrwythloni a defnyddio compost cartref.

Mewn gwirionedd, y ffurf olaf hon yw'r un a ddefnyddir fwyaf, ers hynny yn darparu'r maetholion angenrheidiol i'r pridd y mae hwn ac unrhyw fath arall o blanhigyn Mae hefyd yn mynnu ei fod yn caniatáu ichi arbed arian.

Fel gwybodaeth ychwanegol ar y pwynt hwn, edrychwch am ffordd i gwiriwch asidedd y tir lle byddwch chi'n plannu'r goeden oren neu compost eich bod wedi paratoi. Cofiwch fod yn rhaid i'r pH fod rhwng 6 a 6.5, fel arall, ni fydd y planhigyn yn datblygu'n iawn.

Gofal planhigion

Er mwyn gofalu amdano, mae'n rhaid i chi ystyried y canlynol:

Lleoliad

Ar ôl i ni ddod â choeden oren adref, Y peth cyntaf sy'n rhaid i ni ei wneud yw dod o hyd i le lle gall gael golau haul yn uniongyrchol. Bydd hyn yn sicrhau bod twf a datblygiad y planhigyn yn optimaidd.

Dyfrio

Bydd yn rhaid dyfrio yn aml, yn enwedig yn ystod misoedd yr haf. Bydd yr amledd fel a ganlyn: 3 gwaith yr wythnos mewn tywydd poeth a phob 4-5 diwrnod weddill y flwyddyn.

Nawr, pan fyddwch chi'n defnyddio dyfrhau yn ystod yr haf, ceisiwch ddarparu digon o ddŵr fel y gall y pridd gael ei wlychu'n gyfartal. Nawr, nid yw hyn yn golygu bod yn rhaid i chi ddyfrio'r planhigyn i'r pwynt o greu pwdin.

Mae dwrlawn yn beryglus i'r goeden oren ac unrhyw un o'r mathau presennol o goed oren. Y rheswm am hyn yw oherwydd y gall bydru'r planhigyn yn hawdd iawn, yn ogystal â chaniatáu i ficro-organebau niweidiol oresgyn y planhigyn a'i ddifrodi i'r pwynt o'i ladd.

Pasio

Mae'n hawdd gofalu am y goeden oren

Bod yn blanhigyn y mae ei ffrwythau i'w fwyta gan bobl, fe'ch cynghorir i ffrwythloni gyda gwrtaith hylif naturiol, fel guano.

Trawsblaniad

Symudwch eich coeden oren i bot ychydig yn fwy yn y gwanwyn, ar ôl i'r risg o rew fynd heibio. Defnyddiwch swbstrad sydd â draeniad da a rhywfaint o gompost naturiol., fel mawn du neu domwellt du 60% (ar werth yma) + 30% castiau llyngyr a 10% llyngyr (ar werth yma).

Tocio

Er mwyn cynnal coeden ffrwythau mewn potiau, tocio yw un o'r swyddi pwysicaf, felly gallwn ar ddiwedd y gaeaf, cyn iddo ailafael yn ei dwf.

Pan ewch chi i docio, tynnwch y canghennau hynny sy'n edrych yn wan, yn afiach ac yn croestorri gyda'i gilydd. Mae hefyd yn gyfleus trimio'r gweddill, yn enwedig y rhai sydd wedi tyfu gormod.

Plaau a chlefydau

Ymhlith y plâu a'r afiechydon y gall y goeden oren eu contractio mae:

Clefydau

Gallwch chi gael y clefyd yn cael ei alw'n Anthracnose. Gellir sylwi ar hyn ar y planhigyn pan fydd dail, blodau a ffrwythau'r goeden oren yn ymddangos fel pe baent wedi pydru.

La gwm Mae hefyd yn glefyd arall y gall y goeden oren ei gontractio. Pan fydd gan y goeden oren gwm, mae'r planhigyn yn dechrau secretu sylwedd gwyn a welir yn bennaf yn y gwaelod ac yn rhannau uchaf y goeden oren.

Plâu

Y llyslau mae'n well ganddyn nhw ffrwyth y goeden oren. Pan fyddant yn effeithio ar y planhigyn, mae'r goeden oren yn dechrau secretu sudd gormodol. Mae hon yn broblem fawr, gan fod y sudd fel y sylwedd sy'n rhoi cryfder i'r planhigyn ac yn atal y dail rhag cyrlio.

El Luse coch California mae hefyd yn effeithio ar y pwynt bod y ffrwyth yn dechrau troi'n felyn yn ei gragen, i'r pwynt o achosi iddo gwympo cyn iddo gyrraedd aeddfedrwydd llawn.

Gyda'r holl wybodaeth hon rydyn ni wedi'i darparu, rydych chi'n barod i blannu coed oren nid yn unig mewn pot, ond mewn unrhyw ran o'r ardd sydd gennych chi yn eich cartref.

Cofiwch faethu pridd y planhigyn yn dda a chymryd gofal i beidio â dyfrio gormod pan fydd yn eich tro chi. Yn fwy na hynny, os ydych chi am i'ch ffrwythau flasu'n dda yn y dyfodol, defnyddio pridd da gyda lefel pH addas a'r maetholion angenrheidiol.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

4 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Esther meddai

  Helo,

  Rydw i'n mynd i drawsblannu coeden oren i botyn lle roedd gen i goeden banana a fu farw, rydw i wedi gadael i'r ddaear lacio ac aer allan. Ond gan nad yw'n dir ar gyfer ffrwythau sitrws, rwyf wedi meddwl ychwanegu gwrtaith sitrws i'r dŵr wrth ei ddyfrio unwaith y bydd wedi'i blannu ... nid wyf yn gwybod a all hyn fod yn ddatrysiad da. Rydw i'n mynd i'w symud i fis Ebrill, wn i ddim a yw'n amser da ...

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Esther.
   Nid yw'n ddoeth ailddefnyddio'r tir sydd eisoes wedi'i ddefnyddio gan blanhigyn arall, yn enwedig os bu farw. Mae hyn oherwydd y gall gynnwys ffyngau, firysau, bacteria, wyau pryfed a allai achosi niwed i'r planhigyn newydd, yn yr achos hwn y goeden oren.

   Os gallwch chi, mae'n llawer gwell cael swbstrad newydd, er enghraifft gan yma. Mewn ychydig ddyddiau rydych chi'n ei dderbyn gartref.

   Nawr yn y gwanwyn gellir ei drawsblannu, ie.

   Cyfarchion.

 2.   PEDRO meddai

  Helo,
  Rwyf wedi cael coeden oren mewn pot ers blynyddoedd a phob blwyddyn ni allaf atal yr orennau bach rhag cwympo fel peli rhwng 10 ac 20 mm mewn diamedr. Mae'n goeden bron i 2 fetr o'r ddaear ac ym mis Ebrill fel rheol mae'n taflu llawer o flodau, er nad yw pob un ohonyn nhw'n setio, mae'r mwyafrif ohonyn nhw'n cynhyrchu orennau. Sydd, er enghraifft, eleni wedi dyfrio yn ddi-ffael 1 tro bob dau ddiwrnod, oherwydd yn y blynyddoedd blaenorol roeddwn i'n disgwyl i'r tir fod yn sychach a byddai'r orennau'n cwympo'n gynharach. Eleni roedd yn ymddangos ei fod wedi dal mwy, tan wythnos yn ôl dechreuodd bron yr holl orennau gwympo, nawr dim ond tua 4. Rwyf wedi dewis tua 30 o'r ddaear ac nid yw'n ymddangos bod unrhyw achos.
  Yn ogystal â chwymp yr orennau, mae yna hefyd ddail newydd yn egino trwy'r goeden oren. Syrthiodd y dail hyn y gaeaf diwethaf. Nid os gall hynny hefyd achosi'r cwymp.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Pedro.

   O'r hyn rydych chi'n ei gyfrif, mae'n ymddangos bod diffyg cryfder yn eich coeden. Am y rheswm hwn, argymhellaf ichi ei ffrwythloni â gwrtaith penodol ar gyfer ffrwythau sitrws, fel bod ei wreiddiau'n cael y maetholion sydd eu hangen arnynt.

   Cyfarchion.