Hypoestes

Mae'r hypoestes yn tyfu'n dda mewn potiau

Mae'r planhigyn o'r enw hypoestes Mae'n harddwch y gellir ei fwynhau trwy gydol y flwyddyn y tu mewn i'r tŷ. Mae ei ddail rhyfeddol wedi'u lliwio mor llachar fel ei bod yn ymddangos bod rhywun wedi bod eisiau creu gwaith celf naturiol; mewn gwirionedd, palet paentiwr yw un o'i enwau cyffredin. Gyda hyn rwy'n dweud popeth wrthych ...

Ond weithiau mae eu gofal yn gymhleth iawn. A, bod yn blanhigyn o darddiad trofannol, mae'n rhaid i chi reoli llawer ar y dyfrhau, y lleithder, y gwrtaith ... a phopeth rydych chi'n mynd i'w weld isod. Felly os ydych chi am gael copi, darllenwch y cyngor yr wyf am ei gynnig ichi a'u rhoi ar waith.

Sut mae?

Mae'r genws yn cael ei enw o'r gair Groeg "hypo" sy'n golygu isel, ac "estia" sy'n golygu tŷ o flodau wedi'i amgylchynu gan ddail. Yr hypoestes, a elwir yn ddeilen gwaed, planhigyn polka dot neu balet peintiwr, Mae'n blanhigyn llysieuol sy'n frodorol i fforestydd glaw trofannol Affrica ac Asia sy'n perthyn i'r genws botanegol Hypoestes, ond sydd wedi lledaenu ledled y byd. Y rhywogaeth fwyaf cyffredin yw Hypoestes phyllostachya.

Mae'r planhigyn hwn yn cael ei enw o'r tyrchod daear sy'n ymledu ar draws ei ddail llydan. Mae gan y fersiwn fwyaf cyffredin ddail gwyrdd gyda smotiau pinc, ond mae yna lawer o wahanol fathau.

Y planhigyn hwn yn cynhyrchu blodau bach porffor o ddiwedd yr haf i ddechrau'r haf, ond maent yn ddibwys o'u cymharu â'r dail, felly maent yn aml yn cael eu clipio.

Mae'n cyrraedd uchder o tua 20cm i 100cm yn dibynnu ar y rhywogaeth, ac fe'i nodweddir gan fod ganddo ddail lanceolate i ddail ofoid, 2-7,5cm o hyd wrth 1-3,5cm o led a all fod o liwiau amrywiol: gwyrdd, cochlyd, gwyrdd gyda dotiau gwyn neu goch.

Beth yw'r cares?

Er mwyn gallu ei fwynhau am nifer o flynyddoedd, rydym yn argymell eich bod yn darparu'r gofal canlynol iddo:

hypoestes: gofal
Erthygl gysylltiedig:
hypoestes: gofal
 • Hinsawdd: Cynnes. Er mwyn gallu ei dyfu yn yr awyr agored, rhaid i'r tymheredd lleiaf beidio â bod yn llai na 10ºC. Mae'n well gan y planhigyn hwn dymheredd oddeutu 25 ° C ac mae'n tyfu orau mewn lleithder uchel.
 • Lleoliad:
  • Y tu allan: mewn lled-gysgod.
  • Dan do: mewn ystafell gyda digon o olau naturiol, i ffwrdd o ddrafftiau.
 • Pridd neu swbstrad: rhaid cael draeniad da a bod yn ffrwythlon. Sicrhewch y swbstrad gorau ar gyfer eich planhigyn yma.
 • Dyfrio: tua 3-4 gwaith yr wythnos yn yr haf a phob 5-6 diwrnod weddill y flwyddyn. Nid yw'n gwrthsefyll sychder, ond nid yw dwrlawn ychwaith. Defnyddiwch ddŵr heb galch.
 • Tanysgrifiwr: yn ystod y misoedd cynnes gellir ei dalu gyda gwrtaith cyffredinol gan ddilyn y cyfarwyddiadau a nodir ar y pecyn y gallwch ei brynu yma.
 • Trawsblaniad: bob dwy flynedd, yn y gwanwyn.
 • Lluosi: trwy doriadau yn y gwanwyn neu'r haf.
 • Plâu: Gall y planhigyn hwn fod yn bla pryfed gwyn, llyslau a mealybugs, felly gallwch ddefnyddio toddiant gwyrdd ar hanner cryfder i gael gwared ar y plâu hyn.
 • Clefydau- Gall dyfrio gormodol achosi llwydni powdrog a phydredd gwreiddiau ac er enghraifft, llwydni Mae powdrog yn fath o glefyd ffwngaidd a fydd yn ymddangos ar y dail, yn edrych fel sylwedd gwyn llwydaidd. Bydd angen i chi ddefnyddio ffwngladdiad fel hyn neu feddyginiaeth gartref o ychydig lwy de o soda pobi ac un neu ddau lwy de o olew mwynol gyda dŵr.
  Pydredd gwreiddiau yw'r hyn sy'n digwydd pan fydd gwreiddiau planhigyn yn aros mewn dŵr am gyfnod rhy hir. Yn y bôn, mae'r gwreiddiau'n tagu ac yn troi'n ddu a mushy. Ni fyddant yn amsugno'r dŵr mwyach. I wella hyn, mae'n rhaid i chi ddraenio'r pridd, torri unrhyw un o'r gwreiddiau yr effeithir arnynt, ac yna ailblannu mewn pridd ffres.

Ffyrdd penodol o ofalu am y planhigyn hwn

Mae'r hypoestes yn tyfu mewn hinsoddau poeth

Rhowch y golau cywir iddo

I'r planhigyn hwn yn caru golau anuniongyrchol llachargan ei fod yn sensitif iawn i faint o olau y mae'n ei dderbyn a bydd gormod neu rhy ychydig o olau yn achosi i liwiau'r dail bylu.

Os sylwch fod dail eich planhigyn yn cyrlio, gallai hyn fod yn arwydd o ormod o haul, mae'r un peth yn wir am smotiau brown. Ceisiwch eu symud i le mwy cysgodol gyda haul anuniongyrchol.

Rhoi digon o ddŵr iddo

Mae'n rhaid i chi ddyfrio'r planhigyn hwn yn dda ac yna aros nes bod tua 25 y cant o'r pridd yn sych cyn dyfrio eto. Gall gorddwr achosi pydredd gwreiddiau. Os sylwch fod dail eich planhigyn yn cwympo i ffwrdd, gallant godi ar ôl ychydig o ddŵr.

Pwer ac amlder

Mae'r planhigyn hwn yn tyfu'n gyflym, felly rhaid ei fwydo bob mis â gwrtaith hylif sylfaenol fel hyn ar hanner ei gryfder yn ystod y gwanwyn a'r haf. Yn yr hydref a'r gaeaf dylid bwydo'r planhigyn hwn bob dau fis.

Faint ddylai'r planhigyn hwn docio?

Mae rhai pobl yn dewis torri'r blodau sy'n gallu blodeuo ar y planhigyn hwn yn ôl oherwydd nad ydyn nhw mor ddiddorol â'r dail, ac maen nhw'n cymryd egni y gellir ei ddefnyddio mewn man arall.

Sut i luosogi'r planhigyn hwn

Mae lluosogi yn golygu creu mwy o blanhigion o'r gwreiddiol, rhywbeth y gellir ei wneud gyda'r planhigyn hwn trwy dorri dail. Mae rhai o'r dail yn cael eu torri i ffwrdd ac mae'r pennau'n cael eu trochi mewn hormon gwreiddiau, yna eu rhoi mewn mwsogl mawn. Dylech ei gadw'n llaith nes iddo dyfu gwreiddiau ac yna ei drin fel planhigyn aeddfed.

Yn yr un modd, mae gennych yr opsiwn o luosogi'r planhigyn hwn trwy doriadau neu hadau os yw'n well gennych a rhag ofn i chi ei wneud trwy hadau, yna dylech ei wneud pan fydd y gwanwyn yn dechrau. Yn yr un modd, mae'n rhaid i chi roi'r hadau reit ar wyneb y pridd a sicrhau ei fod yn gynnes ac yn llaith.

Ni ddylai gymryd gormod o amser i'r toriadau ddechrau arddangos. Mewn gwirionedd, dim ond ychydig ddyddiau y mae'n ei gymryd iddo wneud hynny. Unwaith y bydd yr eginblanhigion wedi'u sefydlu, yna bydd yn bryd eu trawsblannu. Dylid gwneud hyn ymhen rhyw bythefnos.

Fel ar gyfer lluosogi gan doriadau, y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw torri coesyn tua 12 neu 14 cm. Cadwch mewn cof y dylid gwneud y broses hon ar gyfer y planhigion hynny sydd eisoes wedi'u sefydlu yn unig.

Ar ôl i chi wneud y toriad, bydd angen i chi dipio un o'i amcanion yn hormon gwreiddio (gallwch brynu'r rhain yma) ac yn union ar ôl hynny bydd yn rhaid i chi blannu'r coesyn mewn pridd cynnes a llaith. Os gwnewch bopeth yn iawn, mae'n siŵr y bydd y gwreiddiau'n dechrau ymddangos mewn wythnos ar y mwyaf.

Llysieuol byrhoedlog yw'r hypoestes

Nid yw'r hypoestes yn hysbys am ei oes hir, mewn gwirionedd, mae llawer yn taflu'r planhigyn hwn i ffwrdd pan fydd yn segur. Maent yn gymharol rhad i'w prynu, felly nid yw'n costio llawer, ond os ydych chi eisiau rhywbeth a fydd yn para'n hirach yn eich pot, yna bydd yn rhaid i chi ddod o hyd i blanhigyn arall.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

20 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Cecilia meddai

  Mae gen i ddau o'r planhigion hyn y tu mewn i'm tŷ ac mae un ohonyn nhw wedi gwywo mewn ffordd ryfedd iawn. Dwi ddim yn gwybod beth ddigwyddodd iddi, roedd hi'n brydferth ac o un diwrnod i'r nesaf fe ddeffrodd i lawr yn llwyr. Roeddwn i eisiau crio

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo cecilia.

   Mae'n blanhigyn cain: y tu mewn mae'r ceryntau aer yn ei niweidio, a gormodedd y dŵr hefyd.
   Os ydych chi'n teimlo hyd yn oed eto, rhowch ef mewn ystafell lachar (golau naturiol yn dod o'r tu allan), cadwch ef i ffwrdd o ddrafftiau (oer a chynnes) a'i ddyfrio tua 3-4 gwaith yr wythnos yn yr haf a llai weddill y yr anws.

   Cyfarchion!

  2.    Luzmira meddai

   Helo, pam mae'r dail yn tueddu i rolio i fyny?

   1.    Monica Sanchez meddai

    Helo Luzmira,

    Ydych chi wedi gwirio a oes ganddo unrhyw bla? Efallai y bydd gennych fealybugs er enghraifft.

    Os nad oes gennych unrhyw beth, yna mae hynny oherwydd bod gennych chi ormod neu rhy ychydig o ddŵr. Pa mor aml ydych chi'n ei ddyfrio? Os oes gennych blât oddi tano, tynnwch y gormod o ddŵr ar ôl ei ddyfrio.

    Os oes gennych amheuon, cysylltwch â ni eto.

    Cyfarchion.

 2.   Diana meddai

  Helo ac mae gen i dri o'r planhigion bach hyn ond hoffwn wybod a yw'r toriadau'n cael eu rhoi mewn dŵr i roi gwreiddiau iddyn nhw neu a ellir eu plannu ar ôl iddyn nhw ei dorri?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo, Diana.
   Mae'n well eu plannu mewn pot gyda mawn, oherwydd mewn dŵr maen nhw'n tueddu i bydru.
   Cyfarchion a blwyddyn newydd dda.

 3.   Maria Ines meddai

  Mae mwynglawdd yn "pylu" y tu mewn waeth pa mor ysgafn sydd ganddyn nhw, y tu allan i'r glaw yn eu pydru, a'r peth gwaethaf yw eu bod nhw'n tyfu cymaint, ac mae hynny'n tynnu eu harddwch i ffwrdd. Diolch yn fawr iawn

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Maria Inés.

   Gallwch docio ei goesau os ydych chi am ei gadw'n fwy cryno, er enghraifft gyda siswrn cegin a ddiheintiwyd o'r blaen.

   Cofion

 4.   melissa meddai

  Helo, digwyddodd i mi fel y dywed rhai. Mae'r coesyn wedi'i ymestyn, nid yw'n brysur fel yn y llun.
  ac mae'r dail braidd yn wyrdd, yn wyrdd hardd, ond nid oes ganddyn nhw smotiau pinc bron ...
  Mae ganddo olau da, dyma'r unig beth rwy'n gwybod nad oes ganddo ddiffyg, ond peth gwael, nid yw mor brydferth â phan brynais i ef.
  melissa

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Melisa.

   Mae'n debyg bod yr estyniad hwn o'r coesyn oherwydd ei fod yn tyfu i gyfeiriad golau mwy disglair na'r un lle mae. Mae hyn yn digwydd hyd yn oed pan fydd gennych chi wrth ymyl ffenestr.

   Fy nghyngor i yw eich bod chi'n ei symud i ardal gyda mwy o olau, os gallwch chi y tu allan ond ei roi mewn lled-gysgod (os yw'n cael haul uniongyrchol, bydd ei ddail yn llosgi).

   Ac i weld sut mae'n mynd.

   Cyfarchion 🙂

 5.   Astrid meddai

  Helo, cwestiwn, prynais blanhigyn o'r rhain yn unig, hoffwn wybod pa argymhellion rydych chi'n eu rhoi i mi fel bod fy mhlanhigyn yn tyfu'n hardd

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Astrid.

   Yn yr erthygl rydym yn esbonio sut i ofalu amdano fel ei fod yn tyfu'n iach. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni 🙂

   Cyfarchion!

 6.   Hilary meddai

  Helo, rydw i wedi prynu un o'r planhigyn hwnnw, hoffwn wybod sut i'w drin, pa mor aml mae'n rhaid i mi arllwys dŵr arno, yn fy ngwlad mae'n aeaf ac mae gen i yn yr awyr agored

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Hilary.

   Nid yw'r planhigyn hwn yn gwrthsefyll rhew, felly os oes rhai yn eich ardal chi, mae'n well ei gael gartref.

   Yn yr erthygl rydym yn esbonio sut i ofalu amdano. Os oes gennych amheuon, dywedwch wrthym.

   Cyfarchion!

 7.   David meddai

  Beth ydych chi'n ei olygu wrth beidio â chael bywyd defnyddiol hir? A ydyn nhw'n marw yn fuan neu ai oherwydd pa mor anodd i'w cynnal? Nid wyf yn deall hynny

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo david.

   A dweud y gwir, y ddau. Mae'n blanhigyn sy'n anodd ei gynnal, ond nid yw hynny yn ei dro yn byw yn hir.

   Mewn sawl man mae'n cael ei dyfu fel planhigyn tymhorol. Gan ei fod yn economaidd iawn, mae fel arfer yn cael ei newid bob blwyddyn oherwydd yn y gaeaf gyda'r oerfel mae'n cael amser caled.

   Cyfarchion!

 8.   GLORI meddai

  Heddiw, rydw i newydd brynu dau, un gyda streipiau gwyn ac un arall gyda streipiau coch, yr un gwyn rydw i'n edrych arno ac mae ganddo 2 ddeilen hyll y dylwn eu tynnu allan neu eu gadael ymlaen

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo, Gloria.

   Gellir torri'r dail sy'n edrych yn ddrwg, wrth gwrs, gan ddefnyddio siswrn glân.

   Cyfarchion a phob lwc gyda'ch planhigion newydd!

   1.    Valentina Contreras meddai

    Helo Monica, gobeithio eich bod chi'n dda iawn.
    Mae gen i 2 blanhigyn bach o rhain fel mis a hanner yn ôl ac maen nhw wedi mynd i'r ochr, dwi ddim yn gwybod os yw'n normal neu ddylen nhw dyfu i fyny.
    Diolch yn fawr iawn am yr holl wybodaeth.

    1.    Monica Sanchez meddai

     Helo Valentina.

     Pob lwc, diolch 🙂

     Pan fydd planhigyn yn dechrau tyfu'n gam, mae hynny oherwydd ei fod wedi dod o hyd i olau mwy pwerus, fel adlewyrchiad yr haul ar wyneb. Efallai hefyd ei fod yn agos at ffenestr, ac os felly, dylid cylchdroi'r pot 180º bob dydd, fel bod y planhigyn cyfan yn derbyn yr un faint o olau.

     Cyfarchion.