Y peiriant torri gwair helical gorau

Mae'r peiriant torri gwair helical yn darparu llawer o gywirdeb wrth dorri gwair

Os ydych chi erioed wedi meddwl sut mae rhai pobl yn llwyddo i gael lawnt mor brydferth, gyda thoriadau manwl gywir ac isel iawn, mae'r ateb yn syml iawn. Mae'n debyg y byddant yn defnyddio peiriant torri gwair helical. Mae'n beiriant torri gwair lawnt sy'n defnyddio toriad o fath manwl gywir ac o ansawdd uchel iawn.

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i siarad am y peiriannau torri gwair helical gorau, agweddau i'w hystyried a ble i'w prynu. Felly, os ydych chi'n chwilio am y ffordd orau i ofalu am eich lawnt a gwneud i'ch gardd edrych yn dwt, rwy'n argymell eich bod chi'n parhau i ddarllen.

? Y peiriant torri gwair helical gorau?

Y peiriant torri gwair helical mwyaf nodedig yw'r model Gardena 400 C Comfort diolch i'w adolygiadau da gan gwsmeriaid. Mae'r peiriant hwn wedi'i wneud o blastig ac mae ei ddimensiynau'n cyfateb i 57 x 39 x 31 centimetr (hyd x lled x dyfnder). O ran y lled torri, mae hyn yn 40 centimetr. Yr uchder torri lleiaf yw 12 milimetr tra mai'r uchafswm yw 42 milimetr. O ran gallu'r ardal waith, mae hyn yn 250 metr sgwâr.

Pros

Ymhlith manteision y peiriant torri gwair helical hwn mae ei ddefnydd hawdd a sŵn isel. Yn ogystal, mae'n ymarferol iawn gallu addasu uchder y toriad. Yn y modd hwn, gallwn addasu uchder y lawnt i'n dant.

Contras

El pris uchel Gall y peiriant torri gwair helical hwn fod yn anfantais fawr i rai pobl. Er ei fod yn fodel y mae ei werth am arian yn dda iawn, mae yna rai rhatach eraill ar y farchnad.

Dewis y peiriannau torri gwair helical gorau

Ar wahân i'n un gorau, mae yna lawer mwy o fodelau ar y farchnad hefyd. Rydyn ni'n mynd i drafod detholiad o'r peiriannau torri gwair helical gorau isod.

Peiriant torri lawnt â llaw DELTAFOX - Peiriant torri lawnt helical gydag addasiad uchder

Dechreuwn gyda'r model hwn gan Deltafox. Mae'n beiriant torri gwair helical â llaw nad oes angen cynnal a chadw ar ei silindr llafn. Mae wedi'i wneud o ddur arbennig ac mae'n cynnig toriadau manwl iawn, tebyg i rai siswrn. Diolch i'w led torri eang, sy'n cyfateb i 350 milimetr, a'r silindr deiliad cyllell sydd â chyfanswm o bum cyllell grwm, mae'r defnydd o'r peiriant hwn yn syml iawn, yn dawel ac yn barchus gyda'r amgylchedd. Yn ogystal, mae'n bosibl addasu'r uchder torri ac, o ganlyniad, uchder ein lawnt. Mae'r addasiad graddol hwn rhwng 14 a 47 milimetr. Dylid nodi hefyd bod y peiriant torri gwair helical hwn yn cynnwys bag casglu sydd â chynhwysedd o 18 litr. Defnyddir hwn i gasglu a chludo'r holl laswellt wedi'i dorri.

GARDENA 4027-20 - 330 Peiriant Torri Lawnt Helical Clasurol

Model nodedig arall yw'r Gardena 330 Classic. Diolch i'r silindr torri a'r llafn isaf wedi'i wneud o ddur wedi'i atgyfnerthu o ansawdd uchel, mae'r torri lawnt yn hynod fanwl gywir. Mae'r arwyneb torri yn cyrraedd hyd at 150 metr sgwâr, sy'n ddelfrydol ar gyfer gerddi bach. Yn ogystal, mae trin yn eithaf hawdd oherwydd y dechneg torri ffrithiant. Yn y modd hwn, Mae'r peiriant torri gwair helical hwn yn hawdd ei wthio ac yn arbennig o dawel. Mantais arall y model hwn yw nad oes angen llawer o le storio arno, gan y gellir plygu'r handlebar, gan ganiatáu iddo fod yn fwy cryno. Mae hefyd yn hawdd ei lanhau, gan fod y silindr torri yn ddi-ffon. Felly, nid yw'r glaswellt gwlyb yn glynu.

Toriad Razor AL-KO 38.1 Peiriant Torri Lawnt Llawlyfr Torri Helical Cysur

Rydym yn parhau â model Razor Cut 38.1 HM Comfort o AL-KO. Mae gan y peiriant torri gwair helical llaw hwn gasin ysgafn a chadarn. Yn ogystal, mae ganddo gyfanswm o bum llafn o ansawdd uchel sy'n darparu toriad manwl iawn. Dylid nodi hefyd mae'r peiriant hwn yn dawel iawn ac yn rhydd o allyriadau. O ran technoleg torri, mae hyn yn bwysig iawn. Gan ddefnyddio'r dechneg torri helical, mae torri'r edafedd glaswellt yn finiog, yn debyg i'r defnydd o siswrn. Fel yn yr achosion hyn nid yw'r llafnau'n dod i gysylltiad â'i gilydd, cymerir gofal o'r lawnt i'r eithaf. O'i gymharu â'r model AL-KO hwn, mae'n hylaw iawn ac yn llyfn yn y toriad.

Ymlacio, Llawlyfr Coch a Du a Peiriant Torri Lawnt Ddi-wifr

Yn y pedwerydd safle mae gennym y model Ymlacio hwn. Mae'n beiriant torri gwair helical cyfforddus ac ymarferol iawn ac yn torri'r gwair yn ein gardd. Mae'n dawel ac nid oes angen unrhyw fatri na chebl arno. Mae'n cynnwys basged gasglu lle rydych chi'n mewnosod glaswellt wedi'i dorri ac sy'n hawdd ei gysylltu a'i wagio. Gellir addasu'r uchder torri, gan ganiatáu inni adael y glaswellt ar uchder sy'n brydferth. Gallwn ddewis rhwng 15, 20 a 35 milimetr. Yn ogystal, mae gan y peiriant torri gwair helical hwn rholer gyda phum llafn, handlen rwber ewyn ac olwynion amddiffynnol mawr.

Peiriant torri gwair â llaw Fiskars, System Torri Ffrithiant

Yn olaf, rydyn ni'n mynd i dynnu sylw at fodel Fiskars. Mae'r peiriant torri gwair helical llaw hwn yn cynnig toriad manwl gywir a glân, gan adael ein gardd yn edrych yn hyfryd iawn ac wedi'i chadw'n dda. Yn ogystal, mae'n dawel, felly gallwn ei ddefnyddio hyd yn oed ar ddydd Sul a gwyliau. Mae'r uchder torri yn addasadwy ac yn amrywio o bedair i ddeg centimetr. Mae gorchudd rwber gwrthlithro ar y handlebar ergonomig ac addasadwy uchder i wneud gwaith yn fwy cyfforddus. Dylid nodi hefyd bod ganddo bedair olwyn sy'n hwyluso ei defnyddio ac yn darparu mwy o sefydlogrwydd hyd yn oed ar dir anwastad. Nodwedd arall i dynnu sylw ati yw hynny mae'r peiriant torri gwair helical hwn yn parchu'r amgylchedd, gan ei fod â llaw, yn dawel ac nad oes angen trydan na thanwydd arno. Mae'r system dorri yn ddi-ffrithiant rhwng cyllell y cownter a'r cyllyll helical. Mae'r rhain wedi'u gwneud o ddur dylunio cadarn o'r Ffindir, ac felly'n ymestyn eu hoes wasanaeth.

Canllaw Prynu Peiriannau Torri Helical

Nawr ein bod wedi gweld detholiad bach o'r peiriannau torri gwair helical gorau, rydyn ni'n mynd i wneud sylwadau ar rai agweddau y mae'n rhaid i ni eu hystyried cyn prynu un o'r peiriannau hyn.

Mathau

Yn y bôn mae'n rhaid i ni fod yn glir ynghylch y math o beiriant torri gwair helical sy'n gweddu orau i'n hanghenion. Mae'r canlynol:

  • Peiriant torri gwair helical â llaw heb fodur: Dyma'r tawelaf, delfrydol ar gyfer ardaloedd lle nad ydym am darfu. Fe'i cynlluniwyd ar gyfer gerddi bach heb fod yn fwy na 100 metr sgwâr.
  • Peiriant torri gwair helical: Trwy gael injan, mae'n cynnig mwy o berfformiad mewn llai o amser. Fodd bynnag, nid oes ganddo olwynion gyrru felly mae angen gwthio'r peiriant.
  • Peiriant torri gwair helical hunan-yrru: Mae gan yr un hwn olwynion gyrru, ac felly mae'n hwyluso ein gwaith.

pris

Yn amlwg, mae'r pris hefyd yn bendant wrth ddewis peiriant torri gwair helical. Ei yw dewiswch un sy'n addas i'ch poced. Os gwelwn fod y modelau newydd yn rhy ddrud, gallwn ddewis prynu un ail-law.

Beth yw peiriant torri gwair helical?

Mae'r peiriant torri gwair helical yn defnyddio'r dechneg torri orau ar y farchnad

Mae'r peiriant torri gwair helical yn beiriant a ddefnyddir i dorri'r gwair ar uchder mor isel fel nad yw peiriannau torri gwair cylchdro yn gallu ei wneud. Ar hyn o bryd, y toriad helical yw'r un sy'n darparu'r ansawdd uchaf o'r holl fathau sydd yn y farchnad. Mae'r llawdriniaeth yn debyg i dorri siswrn. Lle mae'n gyffredin iawn dod o hyd i'r math hwn o doriad mae ar gaeau pêl-droed a golff. O ran y dechneg, defnyddir rîl sy'n torri'r gwair trwy droi yn fanwl iawn. Fodd bynnag, oherwydd yr ansawdd uchel y mae torri helical yn ei ddarparu, mae'r peiriannau'n ddrytach. Hefyd, rhaid i'r llafnau gael eu hogi gan weithiwr proffesiynol.

Donde comprar

Heddiw gallwn brynu peiriant torri gwair helical ar-lein ac mewn siopau corfforol. Yn ogystal, gallwn ddewis modelau newydd neu ail-law. Nesaf rydyn ni'n mynd i wneud sylwadau ar rai o'n posibiliadau.

Amazon

Yn y platfform gwerthu ar-lein gwych, Amazon, gallwn ddod o hyd i bopeth. Mae ganddyn nhw ystod eang o gynhyrchion garddio ac ategolion. Mae'n opsiwn cyfleus a chyflym iawn i brynu peiriant torri gwair helical.

Gardena

Mae Gardena yn gwmni gwych sy'n ymroddedig i arddio. Mae ganddyn nhw ddosbarthwyr ledled tiriogaeth Sbaen sy'n gwerthu eu cynhyrchion, ac mae peiriannau torri lawnt helical yn eu plith hefyd. Y fantais fawr o fynd i sefydliad corfforol yw hynny gallwn adael i'n hunain gael ein cynghori gan weithwyr proffesiynol.

Leroy Merlin

Dewis arall sydd gennym yw mynd yn uniongyrchol i siop sydd eisoes yn gwerthu cynhyrchion garddio manwerthu, fel y Leroy Merlin, ymhlith eraill. Yn eu siopau Mae ganddyn nhw sawl model o beiriannau torri gwair helical yn cael eu harddangos. Yn ogystal, wrth gerdded trwy'ch siop, gallwn gynnig syniadau i addurno ein gardd.

Ail law

Os ydym yn chwilio am rywbeth rhad iawn, peiriant torri gwair helical ail law fydd yr opsiwn gorau. Fodd bynnag, rhaid inni gofio hynny bob amser nid oes unrhyw sicrwydd pan fyddwn yn prynu cynhyrchion ail-law.

I gloi gallwn ddweud bod y peiriant torri gwair helical yn opsiwn rhagorol i'n gardd. Diolch iddo gallwn fwynhau'r math gorau o dorrwr glaswellt sy'n bodoli ar y farchnad ar hyn o bryd a gwneud i'r lawnt yn ein gardd edrych yn hyfryd ac mewn cyflwr da. Gan ein bod yn ôl pob tebyg yn treulio llawer o amser arno, o leiaf nawr yn ystod yr haf, argymhellir yn gryf prynu un o'r peiriannau hyn.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.