Canllaw prynu Pergola ar gyfer yr ardd

Mae pergolas gardd yn brydferth ac yn ddefnyddiol iawn

Mae mwynhau'r ardd a / neu'r patio yn un o'r profiadau gorau y gall pob bod dynol ei gael, ond er mwyn ei wneud hyd yn oed yn fwy rhyfeddol mae'n ddiddorol iawn caffael un pergola mae hynny, yn ychwanegol at harddu’r lle, yn ein hamddiffyn rhag yr haul. Ac, yn dibynnu ar ble rydyn ni'n byw, gall fod yn anghyfforddus iawn (a hyd yn oed yn niweidiol) i fod yn agored i belydrau'r haul, yn enwedig yn ystod yr haf.

Yn ffodus, heddiw rydyn ni'n dod o hyd i amrywiaeth fawr o fodelau a, hefyd, brisiau, felly mae cael un mor syml â bwrw golwg ar ein dewis tra byddwch chi'n nodi'r cyngor rydyn ni'n ei gynnig i chi. 🙂

Beth yw pergola?

Gellir gwneud pergolas o bren

Mae pergolas yn elfennau godidog, wedi'i ffurfio gan goridor gyda phileri mwy neu lai llydan y mae'r dellt yn eistedd ar ei ben uchaf, sydd ar agor. Gall y deunydd a ddefnyddir i'w gwneud fod yn fetel, pren neu frics a thrawstiau. Credir iddynt gael eu gwneud tua chanol y flwyddyn 1600. Tan hynny, yr hyn a wnaed oedd y twneli gwyrdd, fel y'u gelwir, a ffurfiwyd gan egin ifanc a hyblyg o helyg neu gnau cyll a ymunwyd yn y fath fodd ag y cymerasant hwy siâp arc, ac y gwehyddwyd stribedi Hydredol arno y tyfodd planhigion dringo arno yn ddiweddarach.

Ond wrth gwrs, ni pharhaodd yr egin hyn am byth, felly roedd creu strwythur artiffisial, er gydag ymddangosiad sy'n cyfuno'n dda iawn ag elfennau naturiol y gerddi, yn ddarganfyddiad i arddwyr yr oes. Mewn gwirionedd, daeth yn hoff strwythur gerddi naturiolaidd y XNUMXfed a'r XNUMXeg ganrif, a hyd yn oed heddiw maent bron bob amser yn cael eu cynnwys yng nghynlluniau'r lleoedd hyn.

Dewis pergolas ar gyfer yr ardd

Ydych chi'n meiddio prynu un? Cymerwch gip ar y modelau rydyn ni'n eu hargymell:

Pergolas pren

Brand nodweddion pris

Iard Tid

Model Pergola o'r brand Tidyard

Wedi'i wneud o bren pinwydd, mae'r pergola hwn gyda tho ar oleddf yn berffaith ar gyfer unrhyw ardd, a gellir ei ddefnyddio hyd yn oed fel man parcio.

Ei fesuriadau yw 2 x 4 x 2,2m, ac mae'n hawdd iawn ymgynnull.

163,99 €

Ei gael yma

Noson Nadolig

Pergola y brand Festnight

Hoffech chi gerdded o dan gysgod planhigion dringo hardd sy'n cynhyrchu blodau aromatig? Gall hyn, sy'n ymddangos fel breuddwyd, ddod yn wir.

Mae'r model pren pinwydd o ansawdd uchel hwn yn mesur 2 x 4 x 2 fetr, felly gellir ei ddefnyddio fel mynedfa odidog.

201,89 €

Ei gael yma

Coedwig

Model Pergola gyda phedair post

Os oes angen pergola arnoch sy'n fawr ond heb fod yn rhy fawr, mae'r model hwn yn ddiddorol iawn gan mai dim ond pedair postyn sydd ganddo, ac mae wedi'i wneud o bren o ansawdd.

Ei ddimensiynau yw 3 x 3 x 2,4 metr, ac mae'n opsiwn cwbl ddilys i greu cornel o lwyni rhosyn, jasmin neu blanhigion blodeuol eraill gydag ef.

255,80 €

Ei gael yma

Papillon

Model pergola wal

Mae hwn yn fodel syml wedi'i osod ar wal, wedi'i wneud â phren pinwydd sy'n ddelfrydol ar gyfer rhoi cyffyrddiad cain iawn (gallai rhywun bron ddweud dwyreiniol) i'r ardd.

Mae'n mesur 3 x 2,8 x 2,4 metr, ac mae'n gallu gwrthsefyll tywydd garw yn fawr.

258,70 €

Ei gael yma

Gardd Catral

Model pergola pren

Mae hwn yn fodel pergola cain iawn, gyda tho dellt yn cynnwys naw planc a chwe physt pren wedi'u trin.

Yn mesur 4 x 3,6 metr, mae'n addas iawn i'w ddefnyddio fel mynediad i'r ardd er enghraifft.

480 €

Ei gael yma

Ein hargymhelliad

Pan fyddwch chi eisiau prynu pergola pren mae'n bwysig iawn ystyried sawl peth, fel ei ansawdd a'i gynulliad, ymhlith pethau eraill. Nid yw dewis un bob amser yn hawdd, ond os ydych chi eisiau gwybod pa un rydyn ni'n ei argymell dros y rhai rydyn ni wedi'u gweld hyd yn hyn, mae ...:

Manteision:

 • Mae'r maint cywir ar gyfer amrywiaeth eang o erddi, yn mesur 3 x 3 metr.
 • Mae'n gallu gwrthsefyll dŵr a phelydrau UV, felly gall bara am flynyddoedd.
 • Gellir tynnu'r to neu ei roi yn ôl eich anghenion.
 • Mae ei gynulliad yn syml.
 • Nid yw'r pris yn uchel iawn.

Anfanteision:

 • Gan eich bod wedi'ch gwneud o bren, bydd yn rhaid i chi wneud triniaethau ataliol gydag olew penodol unwaith y flwyddyn.
 • Gall fod yn wych ar gyfer gerddi sydd â lle bach.

Pergolas alwminiwm

Brand nodweddion pris

Eithriadol

Pergola alwminiwm brand Outsunny

Wrth chwilio am geinder, ymarferoldeb a gwydnwch, gallwch ddewis y model pergola alwminiwm gwrth-rhwd hwn.

Ei fesuriadau yw 3 x 3 x 2,23 metr, ac mae'n cynnwys pedair colofn a threllis agored sefydlog iawn.

275,99 €

Ei gael yma

Plyose

Model pergola alwminiwm Plicosa

Mae'r pergola alwminiwm hwn yn gallu synnu pawb: y rhai sy'n ei brynu, a'r rhai sy'n mwynhau'r cysgod y mae'n ei ddarparu.

Yn mesur 3 x 4 metr, a gyda strwythur lliw glo caled, mae'n addas iawn ar gyfer bod yn yr ardd gyda theulu neu ffrindiau.

394,95 €

Ei gael yma

Jet-line

Model pergola alwminiwm

Mae'r lliw du mewn pergola yn brydferth iawn, ond os byddwch chi'n dianc ychydig o'r confensiynol y model hwn efallai y byddwch chi wrth eich bodd.

Mae'n mesur 3 x 3 x 2,6 metr, ac mae wedi'i wneud o alwminiwm lliw glas o ansawdd uchel.

438,90 €

Ei gael yma

Preswyl

Model Pergola o'r brand Preswyl

Mae'r model hwn o pergola nid yn unig yn brydferth ac yn swyddogaethol, ond mae hefyd yn gwrthsefyll ac yn sefydlog iawn.

Ei fesuriadau yw 2,9 x 3,9 x 2,3 metr, mae'n lliw llwyd glas ac yn hawdd iawn i'w gadw mewn cyflwr da.

490 €

Ei gael yma

SiBrand

Pergola ar gyfer car

Ydych chi'n chwilio am pergola sy'n gwasanaethu i addurno ac i amddiffyn y car rhag yr haul? Yna'r model hwn yw'r un rydych chi'n edrych amdano.

Mae'n mesur 3 x 3,75 x 2,4-2,9 metr, wedi'i wneud o alwminiwm lacr gwyn ac mae ganddo gwteri ar gyfer draenio dŵr.

719 €

Ei gael yma

Ein hargymhelliad

Mae'r pergolas alwminiwm yn rhyfeddod go iawn: gwrthsefyll, a gyda dyluniadau cain a gwydn iawn. Ond y pris weithiau sy'n gwneud i ni ddewis modelau eraill, gan ei fod fel arfer yn uchel. Yn dal i fod, os ydych chi am gael un, dyma'r un rydyn ni'n ei argymell:

Manteision:

 • Mae ei ddyluniad yn swyddogaethol, yn gadarn ac yn cain iawn.
 • Mae ganddo ddimensiynau 3 x 4 x 2,3 metr, felly mae'n addas iawn ar gyfer gerddi canolig a mawr, a hyd yn oed ar gyfer rhai bach.
 • Cymerwch ffabrig polyester y gallwch ei dynnu pryd bynnag y dymunwch.
 • Mae'n hawdd ymgynnull a chynnal.

Anfanteision:

 • Os yw'r tir yn fach iawn, bydd yn rhaid i chi chwilio am pergola, neu wal lai.
 • Gall y pris fod yn uchel.

Pergolas rhad

Brand nodweddion pris

Gwasanaethau AD

Model Bara pergola gan AD servicios

Mae hwn yn fodel pergola delfrydol wrth chwilio am ansawdd am brisiau isel.

Ei fesuriadau yw 2,4-2,7 x 2,4 x 2,4 metr, ac mae wedi'i wneud o bren wedi'i drin.

87,24 €

Ei gael yma

Noson Nadolig

Model pergola wal

Oes angen pergola arnoch chi ond does gennych chi ddim llawer o le? Mae'r model pren pinwydd hwn yn ddiddorol iawn i chi.

Yn mesur 1,5 x 1 x 1,6 metr, mae'n gadarn iawn ac yn hawdd ei ymgynnull.

99,43 €

Ei gael yma

vidaXL

Model pergola pren wedi'i osod ar wal

Pergola pren pinwydd yw hwn gyda tho ar oleddf ychydig fel y gallwch gael eiliadau dymunol iawn y tu allan.

Ei fesuriadau yw 2 x 3 x 2,2 metr, ac mae'n gwrthsefyll pydru.

115 €

Ei gael yma

Gwasanaethau AD

Model pergola pren rhad

Ydych chi'n breuddwydio am gael eich lle ymlacio eich hun yn yr ardd? Bydd y pergola pren wedi'i drin hwn yn caniatáu ichi wireddu'r freuddwyd honno.

Ei fesuriadau yw 2,4 x 2,4 x 2,4 metr, ac mae'n hawdd ymgynnull.

132,25 €

Ei gael yma

 Iard Tid

Pergola alwminiwm rhad a swyddogaethol

Er mwyn cael cynulliadau hwyliog gyda theulu neu ffrindiau, mae'n bwysig cael lle addas ar ei gyfer, fel yr un y gallwch ei greu gyda'r pergola metel gwrth-ddŵr hwn.

Mae'n mesur 3 x 3 x 2,3 metr ac, er bod ei ddyluniad yn glasurol, mae'n edrych yn wych mewn unrhyw gornel.

189,10 €

Ei gael yma

Ein hargymhelliad

Os yw'r gyllideb yn gyfyngedig iawn ond bod y penderfyniad wedi'i wneud i brynu pergola da ar gyfer yr ardd, mae'n rhaid i chi dreulio peth amser yn edrych ar y gwahanol fodelau sydd ar gael. Ond os nad oes gennych chi, dyma'r un rydyn ni'n ei argymell:

Manteision:

 • Mae ganddo ddyluniad unigryw, arddull Ffrengig.
 • Mae'n edrych yn wych mewn gerddi bach a mawr, gan ei fod yn mesur 2,69 metr o uchder a 2 fetr o hyd a 2 fetr o led.
 • Mae'n ddelfrydol ei orchuddio â phlanhigion dringo a / neu hongian.
 • Yn cynnwys polion i'w drwsio i'r llawr.
 • Mae'r pris yn fforddiadwy.

Anfanteision:

 • Mae angen triniaethau achlysurol arno i'w gadw mewn cyflwr da.
 • Os yw'ch gardd yn fach iawn, iawn, efallai na fydd y model hwn yn cyd-fynd yn eithaf da.

A yw'n werth prynu pergola gardd?

Wel, nid oes ateb syml i'r cwestiwn hwnnw. Ac ie, efallai yr hoffech chi lawer, ond ... a fyddech chi wir yn ei ddefnyddio pe byddech chi'n prynu un? Cyn gwneud y penderfyniad i wario'r arian ar fodel, credaf ei bod yn bwysig gofyn i chi'ch hun, pa ddefnydd y bydd yn cael ei roi iddo o ystyried eu bod yn elfennau pensaernïol a fydd yn caniatáu ichi harddu'ch gardd.

Ar wahân i hynny, os ydych chi'n un o'r rhai sy'n hoffi cael cyfarfodydd, darllenwch neu dreuliwch amser dymunol y tu allan ond a ddiogelir rhag yr haul, gallwch chi wneud yr holl weithgareddau hyn o dan gysgod pergola. A hynny heb sôn bod pasio trwy fynedfa sy'n cynnwys y strwythurau hyn a gwmpesir gan, er enghraifft, llwyni rhosyn neu jasmin, yn hyfrydwch i'r synhwyrau.

Pa ddefnyddiau a roddir i pergolas?

Mae pergolas yn strwythurau hardd a chain iawn, sydd â sawl defnydd mewn gardd:

I roi cysgod

Mae pergolas yn darparu cysgod

Heb os, dyma'r defnydd mwyaf cyffredin, oherwydd yn enwedig yn ystod yr haf neu os ydych chi'n byw mewn ardal sydd â llawer iawn o heulwen, mae bod y tu allan heb unrhyw fath o amddiffyniad yn beryglus i'ch iechyd. Felly cael pergola argymhellir yn gryf pan nad ydych am fentro.

I harddu

Mae pergolas yn gwasanaethu i harddu lle

Mae pergolas yn wych ar gyfer creu ffrwydradau o liw yn yr ardd. Maen nhw'n gyfle anhygoel i'w gorchuddio â gwinwydd sy'n cynhyrchu blodau hardd, fel wisteria, Y clematis, tonnau bignons, Ymysg eraill.

Denu bywyd gwyllt

Mae gwenyn yn peillio blodau

Y peth arferol yw, os ydych chi'n dechrau dylunio'ch gardd, does gennych chi bron ddim ffawna ynddo, yn enwedig os yw'r tir wedi'i gosbi am amser hir gyda chynhyrchion ffytoiechydol gwenwynig a / neu trwy ddefnydd dwys o'r tir. Felly, un ffordd i ddenu ffawna buddiol yw rhoi planhigion sy'n cynhyrchu blodau ac sy'n datblygu yn y pergola.

Ble i brynu pergolas ar gyfer yr ardd?

I gae

Yn y ganolfan siopa hon maent yn gwerthu bwyd, diodydd a chynhyrchion cartref yn bennaf, ond o bryd i'w gilydd fe welwch pergolas am bris da hefyd. Yn ogystal, maent yn cynnig gwasanaeth siopa ar-lein a danfon cartref.

Aki

Mae Aki yn arbenigo mewn gwerthu cynhyrchion ar gyfer y cartref a'r ardd, fel dodrefn, lloriau, ac wrth gwrs pergolas. Er nad oes ganddyn nhw lawer o fodelau, y rhai sydd â gellir eu haddasu'n dda i unrhyw fath o ardd.

Bricor

Yn Bricor maent yn gwerthu pob math o ategolion, dodrefn, offer ac etcetera hir ar gyfer y cartref a'r ardd. Os ydym yn canolbwyntio ar ei gatalog o pergolas, nid yw'n helaeth iawn, ond mae ganddyn nhw fodelau diddorol a chadarn iawn am bris o € 79.

groesffordd

Mewn hypercenters Carrefour maen nhw'n gwerthu popeth, a phan rydyn ni'n dweud "popeth" rydyn ni'n golygu hynny'n union. Yno fe welwch fwyd i'r teulu, fel cynhyrchion glanhau, dodrefn, planhigion, ... Fodd bynnag, Nid ydynt fel arfer yn gwerthu llawer o bergolas, ond os ydych chi'n chwilio am un am bris ac ansawdd da, nid yw'n brifo edrych ar y tro o bryd i'w gilydd i'ch gwefan.

Ikea

Mae mynd i Ikea yn mynd i addurno'r tŷ gyda dodrefn hyfryd o ansawdd da, ond mae'r pergolas maen nhw'n eu gwerthu fel arfer yn fwy o gazebos, gyda'r to wedi'i orchuddio'n llwyr â lliain.

Leroy Merlin

Os hoffech weld catalog eang iawn o bergolas, rydym yn eich cynghori i ymweld â gwefan Leroy Merlin (neu siop). Maent yn gwerthu wedi'u gwneud o bren a metel, ac mewn gwahanol ddyluniadau a meintiau. Yn fwy na hynny, cynnig gwasanaeth dosbarthu gartref.

Mae pergolas yn elfennau addurnol iawn

Felly dim byd. Gobeithio ein bod wedi eich helpu i wybod pa pergola i'w ddewis ar gyfer eich gardd, ac y gallwch o hyn ymlaen ei fwynhau hyd yn oed yn fwy a, hefyd, cwmni eich anwyliaid.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.