planhigion sy'n tyfu'n gyflym

Mae yna lawer o blanhigion sy'n tyfu'n gyflym

Ar rai achlysuron, ceisir planhigion sy’n tyfu’n gyflym er mwyn, er enghraifft, cael gardd ‘aeddfed’ cyn gynted â phosibl, hynny yw, un lle mae’r coed a gweddill y rhywogaethau wedi cyrraedd pwynt lle maent wedi cyflawni. , nid yn unig ymgynefino â'r lle, ond hefyd yn tyfu'n ddigon mawr i gyrraedd oedolaeth. Maent hefyd yn ffefryn pan fyddwch chi eisiau harddu balconi, patio neu deras yn gyflym.

Ond nid bob amser y mathau a ddewisir yw'r rhai mwyaf addas. Efallai eu bod nhw'n tyfu'n gyflym, ydyn, ond ai dyma'r opsiwn gorau i'w gael yn y lle sydd o ddiddordeb i ni? Os ydych chi eisiau gwybod pa blanhigion sy'n tyfu'n gyflym rydyn ni'n eu hargymell, edrychwch ar ein detholiad.

Acacia saliga (Acacia Deilen Las)

Mae Acacia saligna yn tyfu'n gyflym

Delwedd - Wikimedia / Anna Anichkova

La Acacia saliga, a elwir hefyd yn mimosa glas, yn goeden fytholwyrdd a all dyfu hyd at 1 metr y flwyddyn. Mae'n cyrraedd uchder o 9 metr, ond y peth mwyaf arferol yw ei fod yn parhau i fod yn goeden 5 metr. Mae ei goron yn llydan, 3-4 metr o hyd, ac mae'n cynnwys dail lawnsolate gwyrdd tywyll.

Mae ei gefnffordd yn drwchus, tua 40-60 centimetr ar y mwyaf, felly mae'n ddiddorol ei blannu mewn gerddi canolig neu, wrth gwrs, mawr. Yn goddef sychder a rhew i lawr i -7ºC, ond rhaid ei blannu o leiaf 5 metr o bibellau a phriddoedd gyda phalmentydd ysgafn.

Aesculus hippocastanum (Cnau castan ceffylau)

Mae'r castanwydden yn goeden gollddail ac yn dal iawn

El castan ceffyl Mae'n goeden gollddail sy'n cyrraedd 30 metr o uchder, ac sy'n cyrraedd coron o 4-5 metr mewn diamedr. Mae'n blanhigyn mawr, felly, a fydd yn edrych yn wych mewn gerddi mawr, ac nid cymaint mewn rhai bach, oherwydd efallai y bydd angen ei docio ynddynt fel nad yw'n cysgodi'r lle cyfan yn y pen draw. Mae'n tyfu tua 30-60 centimetr bob blwyddyn.

Ond ie, Rhaid iddo fod o leiaf bum metr o'r ardal lle gosodwyd y pibellau.fel arall byddai problemau'n codi. Mae'n rhywogaeth sy'n gallu gwrthsefyll rhew yn fawr, gan oddef -18ºC, ond mae'n rhaid iddo fyw mewn ardaloedd tymherus lle mae'n bwrw glaw yn aml, gan nad yw'n goddef sychder. Ym Môr y Canoldir, er enghraifft, byddwn yn byw yn dda iawn oni bai am y ffaith bod yna dymor sych amlwg iawn, sy'n cyd-fynd â'r haf.

Brachychiton acerifolius (Coeden o dân)

Mae'r goeden dân yn blanhigyn tal sy'n tyfu'n gyflym

Delwedd – Wikimedia/Dr. Avishai Teicher Pikiwiki

El coeden dân Mae'n blanhigyn collddail neu led-fythwyrdd - yn dibynnu ar yr hinsawdd - o dyfiant cyflym, sy'n cyrraedd uchder o rhwng 8 a 15 metr, y mae ei foncyff fel arfer yn tyfu'n syth ond yn gallu plygu ychydig gydag oedran. Yn y gwanwyn mae'n cynhyrchu blodau coch llachar cyn i'r dail egino.

Fe'i tyfir yn eang mewn rhanbarthau cynnes a thymherus., gan ei fod yn tyfu'n gyflym (mae'n gwneud hynny ar gyfradd o 30-50 centimetr y flwyddyn), mae'n gwrthsefyll sychder a hyd yn oed yn gwrthsefyll rhew ysgafn i lawr i -2ºC.

Campanula persicifolia (Cloch)

Mae clychlys yn lluosflwydd llysieuol

Delwedd - Wikimedia / DenesFeri

y gloch Mae'n blanhigyn llysieuol lluosflwydd hardd sy'n cyrraedd uchder o 70 centimetr, gyda chyfradd twf o 30-35 centimetr y tymor. Mae'n datblygu coesynnau gyda lanceolate i obovate dail gwyrdd a blodau siâp cloch fioled-glas neu wyn yn ystod y gwanwyn a'r haf.

Mae ei dyfu mewn potiau a phlanwyr yn hawdd iawn, ers hynny mae'n rhaid i chi ei roi mewn lle heulog a'i ddyfrio o bryd i'w gilydd. Ond mewn gardd, er enghraifft mewn gwely blodau gyda blodau eraill, bydd yn berffaith.

Comoswm cloroffytwm (Band Band)

La tâp Mae'n blanhigyn llysieuol, er ei fod yn fach gan nad yw'n fwy na 30 centimetr o uchder a 40 centimetr o led, yn cynhyrchu llawer o redwyr (plant sy'n egino o goesynnau sy'n dod allan o ganol y rhoséd o ddail) o oedran cynnar. Am y rheswm hwn, mae'n hawdd, os yw stolon ychydig wythnosau oed yn cael ei blannu mewn pot, er enghraifft, bydd yn tyfu cymaint â'r fam mewn tua blwyddyn.

Ddim yn fawr iawn Mae'n un o'r rhai mwyaf poblogaidd i'w gael dan do, lle mae'n tyfu'n dda iawn yn yr ystafelloedd hynny lle mae llawer o olau naturiol yn dod i mewn.. Ond dylech hefyd wybod ei fod yn cael ei argymell yn gryf i'w dyfu mewn gardd, yn y cysgod, cyn belled nad oes rhew neu eu bod yn wan iawn ac yn achlysurol, ac nad ydynt yn para'n hir. Mae gennyf un ar y ddaear, ger wal, ac mae wedi gwrthsefyll hyd at -1.5ºC heb gael ei niweidio, ond nid wyf yn cynghori ei adael y tu allan os yw'r tymheredd yn is.

Sitrws x limon (Coeden Lemon)

Mae'r goeden lemwn yn goeden ffrwythau bytholwyrdd

El Coeden lemwn Mae'n goeden ffrwythau boblogaidd iawn (yn hytrach coeden fach) yn yr ardd, ond hefyd ar derasau a phatios. Mae'n blanhigyn sy'n arogli'n dda hyd yn oed os nad yw hyd yn oed yn blodeuo, ac sydd hefyd yn tyfu tua 30 centimetr y flwyddyn. os cewch gyfle. Mae'n cyrraedd 4-5 metr, a'r unig anfantais yw bod ei changhennau'n cael eu hamddiffyn â drain.

Ond fel arall, mae'n blanhigyn ddiolchgar iawn, sydd gall fod mewn pot am ei oes gyfan os caiff ei roi mewn lle heulog. Nid oes ganddo wreiddiau ymledol, felly mae hefyd yn ddelfrydol ar gyfer addurno gerddi bach. Mae'n gwrthsefyll rhew i lawr i -4ºC.

Hymale Equisetum (Marchrawn y gaeaf, marchrawn)

Mae Equisetum hyemale yn blanhigyn sy'n tyfu'n gyflym

Delwedd - Wikimedia / Liné1

El Hymale Equisetum Mae'n blanhigyn rhizomatous sydd â choesau gwyrdd tenau iawn 90 centimetr o uchder gan lai nag 1 centimetr o drwch. Mae'n tyfu'n gyflym iawn os yw mewn pridd sy'n parhau'n llaith bob amser. Ac er ei fod yn lled-ddyfrol, hynny yw, ni all fyw mewn pridd sych. Am y rheswm hwn, mae'n ddiddorol iawn ei roi ar ymyl y pwll, er enghraifft, neu mewn potiau gyda thyllau draenio yr ydym wedi rhoi soser oddi tano.

Mae angen haul uniongyrchol a dyfrio aml.. Yn y modd hwn bydd yn tyfu ar gyfradd o tua 30 neu 40 centimetr y flwyddyn. Mae'n gwrthsefyll oerfel a rhew i lawr i -18ºC.

Hydrangea macrophylla (Hydrangea)

Mae Hydrangeas yn llwyni sy'n tyfu'n gyflym.

La hydrangea Mae'n un o'r llwyni mwyaf poblogaidd, o ran addurno gerddi a therasau neu batios. Mae'n tyfu tua 30 centimetr bob tymor, gan gyrraedd uchafswm o 1 metr, a hefyd yn blodeuo am rai misoedd y flwyddyn. Mae ei flodau yn inflorescences terfynol sydd, er nad oes ganddyn nhw arogl, sy'n mesur tua 4 centimetr mewn diamedr, yn gwneud i'r man lle maen nhw'n edrych yn bert iawn.

Ond mae'n blanhigyn asidig, hynny yw, dim ond mewn pridd y mae ei pH rhwng 4 a 6 yn gallu tyfu. Felly, os oes gennych bridd alcalïaidd, mae'n well ei dyfu mewn pot gyda swbstrad penodol ar gyfer y planhigion hyn, neu gyda ffibr cnau coco.

Lafant (Lafant)

Mae lafant yn blanhigyn sy'n tyfu ar gyfradd dda

La lafant Mae'n blanhigyn aromatig sy'n gall fesur 1 metr o uchder gan fwy neu lai yr un lled, ac y gall hefyd gyrraedd y dimensiynau hyn mewn dim mwy na 3 blynedd ers i'r had gael ei hau. Mae ei flodau'n blodeuo trwy gydol y gwanwyn neu'r haf - yn dibynnu ar yr amrywiaeth - ac mae eu lliw lafant.

Mae'n llwyn neu is-lwyn a ddefnyddir yn eang i addurno gerddi arddull Môr y Canoldir, ers hynny yn gwrthsefyll sychder a gwres yn dda iawn sy'n nodweddiadol o'r rhanbarth hwnnw, lle gall fod tymheredd uchaf o 38-40ºC. Ac nid yw'n ofni'r oerfel chwaith: mae'n cynnal hyd at -7ºC.

Washingtonia cadarn (Fan Leaf Palm)

Mae Washingtonia robusta yn goed palmwydd uchel

Ychydig o gledrau sy'n tyfu mor gyflym â'r Washingtonia, sy'n gallu tyfu ar gyfradd o rhwng 50 centimetr ac 1 metr y flwyddyn. Er bod angen yr un gofal ar W. robusta ac W. filifera a'r hybrid W. filibusta, ar gyfer y detholiad hwn dewisasom y W. cadarn am gael boncyff llai trwchus. Ac mae hynny'n wahanol i'r W. filifera, yn gallu mesur tua 40 centimetr o drwch, ac nid 70cm. Wrth gwrs, cofiwch fod ei ddail, sy'n siâp ffan, yn mesur tua 1 metr pan fyddant yn oedolion. Yr uchder uchaf y mae'n ei gyrraedd yw 35 metr.

Nid oes ganddo wreiddiau ymosodol (nid oes gan unrhyw goeden palmwydd), ond mae ganddi mae'n bwysig ei fod yn cael ei blannu o leiaf un metr oddi wrth waliau a waliauHeblaw hyny, fel yr ennillai uchder, tueddai i dyfu yn pwyso yn mlaen, a phe byddai y gwynt yn chwythu yn gryf, gallai ei ollwng. Mae angen haul (uniongyrchol), a hinsawdd fwyn-dymherus. Mae'n goddef -5ºC, ond mae'n byw'n well mewn ardaloedd lle mae'r gaeafau ychydig yn gynhesach.

Pa un o'r planhigion hyn sy'n tyfu'n gyflym yr oeddech chi'n ei hoffi fwyaf?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)