Beth yw gofal y fam-blanhigyn drwg?

Planhigyn bach yw'r fam ddrwg

Mae'r fam-blanhigyn drwg yn un o'r rhai sy'n addurno cartrefi ein henuriaid fwyaf, ac mae hyn felly am reswm pwysig iawn: mae'n hawdd iawn gofalu amdano. Gydag ychydig o ddŵr a golau, mae'n byw am sawl blwyddyn gartref, a gall hyd yn oed ei wneud y tu allan os nad yw'r hinsawdd yn oer iawn.

Am y rheswm hwn, Os nad oes gennych lawer o brofiad gyda phlanhigion neu os hoffech gychwyn ar y droed dde, y fam-blanhigyn drwg yw eich opsiwn gorau., gan ein bod hefyd yn mynd i ddweud popeth sydd raid i chi ei wneud i chi i'w gadw'n berffaith.

Data cyffredinol y fam ddrwg

Y peth cyntaf y mae'n rhaid i chi ei wybod yw ei fod yn a planhigyn a'i enw gwyddonol yw Chlorophytum ac mewn modd cyffredin fe'i gelwir yn fam ddrwg, rhwymau cariad neu tâp mewn rhai rhannau o'r byd oherwydd ymddangosiad dail y planhigyn hwn.

O ran y data sy'n nodi'r rhywogaeth hon, gwelwn ei bod yn perthyn i deyrnas y Plantae a'i bod o fewn teulu Asparagaceae. Mae'n werth nodi bod yna lawer o amrywiadau o'r genws hwn o blanhigion, ond mae gan y mwyafrif llethol yr un hynodrwydd yn eu dail ag y maen nhw'n hirgul.

Ar y llaw arall, mae'n bwysig sôn eich bod chi'n gwybod ei fod yn blanhigyn y mae ei darddiad yn ne Affrica a ar hyn o bryd wedi llwyddo i ehangu ledled y byd, felly nid yw'n anghyffredin dod o hyd iddynt yn yr Unol Daleithiau, Ewrop a hyd yn oed yn America Ladin.

Mewn gwirionedd, mae yn America Ladin lle mae ei boblogrwydd mewn cartrefi yn fwy nag mewn unrhyw ran arall o'r byd.

Mae nodi ei bod yn fam ddrwg yn eithaf syml diolch i'r ffaith bod mae ganddo ddail hir a thenau dros ben. Mae'r rhain yn tueddu i fwa ac yn aml mae ganddyn nhw fath o streipen felynaidd-gwyn reit yn y canol o'r dechrau i'r diwedd.

Prif rywogaethau hysbys

Ar hyn o bryd mae yna o gwmpas 250 o wahanol rywogaethau o Chlorophytum. Ond ymhlith pob un ohonynt, y rhai sy'n sefyll allan fwyaf yw'r canlynol y byddwn yn sôn amdanynt.

Comoswm cloroffytwm

Fe'i gelwir hefyd wrth yr enw Caplan cloroffytwm. Mae'n amrywiad y gall ei ddail gyrraedd hyd at 30 cm. Mae'r rhain fel arfer yn datblygu ar ffurf rhosedau gyda dail, sy'n dod i ben gan roi'r siâp nodweddiadol i'r planhigyn.

Ffaith ryfedd am y rhywogaeth hon yw unwaith y bydd yn cynhyrchu blodau gwyn, ar ôl ychydig mae'r petalau yn cwympo i ffwrdd. Yr hyn nad ydych chi'n ei wybod yw pan fydd hyn yn digwydd ac yn cwympo i'r dde ar lawr gwlad, bydd hyn yn achosi i eginblanhigion newydd a bach gael eu creu a fydd a gellir eu defnyddio i luosi'r planhigyn yn haws.

Am gael? Ei brynu yma.

Clorophytum laxum

Mae tarddiad y rhywogaeth hon mewn dwy ran o'r byd, mae'r cyntaf ohonynt yn Ghana a'r llall yng Ngogledd Nigeria. Mae'n blanhigyn y mae ei ddimensiynau'n llawer llai nag unrhyw amrywiad arall mae lliw gwyrdd llachar o'r rhywogaeth hon a lliw'r dail, er ei fod yn dal i gynnal y lliw gwyn hwnnw ar yr ymylon.

Clorophytum undulatum

Dyma un o'r amrywiadau a darddodd yn ne Affrica ac sydd wedi llwyddo i gyrraedd mwy o diriogaeth nag a gredir mewn rhannau eraill o'r byd. Yn yr achos hwn, mae'n rhywogaeth y mae ei dail yn gulach ac yn anoddach.

Ac o ran y blodau, mae'r rhain yn datblygu fel pe baent yn bigau ac yn cynnal y lliw gwyn fel yn yr amrywiadau eraill, fodd bynnag. gallant droi lliw coch tywyll ar rai achlysuron.

Gofal cyffredinol

Rhowch ddŵr iddo yn aml ... ond heb orwneud pethau

Mae'r fam-blanhigyn drwg yn un o'r planhigion hynny sydd, er bod angen dyfrio'n rheolaidd i'w atal rhag sychu, ddim yn goddef dwrlawn. Mewn gwirionedd, mae'n aml marw o ormod o ddwfr, oherwydd yn ogystal, gan fod plât fel arfer yn cael ei osod oddi tano, mae'r gwreiddiau mewn cysylltiad uniongyrchol â'r elfen werthfawr, a fydd yn gwneud llawer o ddifrod.

Am y rheswm hwn, mae angen dyfrio 3-4 gwaith yr wythnos yn ystod y misoedd cynhesach a phob 5 neu 6 diwrnod weddill y flwyddyn, a chofio bob amser bod y dŵr yn cael ei dynnu o'r ddysgl ddeng munud ar ôl ei ddyfrio.

Ei ffrwythloni wrth iddo dyfu

Mae angen 'bwyd' ar bob planhigyn tra maen nhw'n tyfu, gan gynnwys ein prif gymeriad. Hyd yn oed yn gallu byw yn gymharol dda ar faetholion swbstrad yn unig, bydd yn gwneud llawer mwy ac yn well os caiff ei dalu yn y gwanwyn a'r haf.

Am y rheswm hwn argymhellir yn gryf defnyddio compost organig sydd o effeithiolrwydd cyflym, fel gwano ar ffurf hylif. Trwy ddilyn y cyfarwyddiadau a nodir ar becynnu'r cynnyrch, byddwch chi'n gallu cael planhigyn hardd ac iach iawn. Nawr, rydym hefyd yn argymell defnyddio gwrtaith ar gyfer planhigion gwyrdd o bryd i'w gilydd, megis hyn.

Newid y pot

Er mai dyma'r peth olaf rydyn ni'n cytuno arno fel arfer, mae'n bwysig iawn gwneud hynny. Mae'r fam-blanhigyn drwg yn wir ei fod yn fach ac nad yw'n cymryd gormod o le, ond dros amser mae eich system wreiddiau'n llenwi'r pot cyfan, gan felly wario'r holl faetholion sydd ynddo nes daw amser pan fydd tyfiant yn stopio.

Er mwyn osgoi hyn, dylid ei drawsblannu o leiaf bob 3 sbring.

A ddylai'r fam ddrwg gael ei thocio ai peidio?

Efallai y byddwch chi'n teimlo'r angen i docio'r planhigyn pan fydd wedi cyrraedd maint sylweddol. Fodd bynnag, dyma un o'r rhywogaethau hynny nad oes angen eu tocio ac ni ddylech ei wneud.

Mae'n rhaid i chi aros i'r dail sychu ar eu pennau eu hunain ac yna mae'n rhaid i chi eu tynnu'n ofalus iawn a heb eu niweidio. Yn fwy na hynny, y peth olaf yr ydym newydd ei grybwyll yw o'r pwys mwyaf eich bod yn ei wneud, oherwydd os na wnewch hynny, bydd y planhigyn yn dechrau denu plâu a chlefydau sy'n ei niweidio'n gyflym.

Lluosi

Y peth da am y rhywogaeth hon yw hynny gellir ei luosi mewn gwahanol ffyrddGallwch naill ai ddewis lluosi â hadau neu drwy wreiddio rhannau o'r planhigyn. Ar ben hynny, y dull olaf hwn yw'r mwyaf a ddefnyddir, ond yr hyn nad oes llawer yn ei wybod am y planhigyn hwn yw bod ganddo fath ychwanegol o luosi sydd yn ôl rhaniad.

Lluosi â thaflenni

I ddewis y math hwn o luosi, mae'n rhaid i chi ddefnyddio'r dail coesyn gwael sy'n datblygu reit yng nghanol y rhoséd. Mae'n hawdd eu hadnabod oherwydd mae'n tueddu i fod â choesyn gwyn eithaf cigog.

Yn achos defnyddio'r dull hwn, gwyddoch hynny dim ond torri'r coesau ac yna eu plannu mewn pot ar wahân, neu hyd yn oed ar yr un tir yn uniongyrchol. Wrth gwrs, mae'n rhaid ei roi mewn man lle mae digon o gysgod yn ei daro a nes bod y planhigyn wedi datblygu digon i'w symud.

Lluosi yn ôl rhaniad

Mae hwn yn ddull sydd yn ei hanfod yn eithaf syml i'w ddefnyddio. Y peth da yw bod y planhigyn ei hun yn tueddu i dyfu'n eithaf cyflym a defnyddio'r dull hwn yw'r opsiwn mwyaf hyfyw i lawer.

Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw cymryd y planhigyn yn ofalus a'i dynnu o'r pot neu ei dynnu o'r ddaear os oes gennych chi ef yn y lle hwnnw. Yna yn ofalus iawn rydych chi'n ei wahanu nes bod gennych ddau hanner o'r un planhigyn. Gallwch fynd ymlaen i'w plannu mewn potiau ar wahân ai peidio. Eich dewis rhydd chi sydd i benderfynu.

Lluosi â hadau

Nid yw hyn yn newyddion i unrhyw un mwyach, gan ei fod yn ddull sy'n hysbys i bawb mewn unrhyw ran o'r byd. Fodd bynnag, os ydych chi'n mynd i ddewis y dull hwn, gwyddoch hynny dim ond yn gynnar yn y gwanwyn y mae'n rhaid i chi ei wneud.

Mae'r fam neu'r rhuban drwg yn tyfu'n gyflym

Mwynhewch eich tâp.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

22 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Teresa meddai

  Rwyf wedi cael planhigyn o'r fath ers bron i 30 mlynedd ac rwy'n ei adnewyddu gyda'i bobl ifanc, ond pan drawsblannais ef, tynnodd y gwreiddiau hynny ei fod yn edrych yn swmpus. Nid wyf yn gwybod a wyf yn gwneud yn iawn. Pa dou rydych chi'n ei argymell?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Teresa.
   Wel, mae hi ychydig yr un fath â he 🙂 O'r gwreiddiau mwy trwchus hynny bydd dail newydd yn egino (sugnwyr). Os nad ydych chi am i'r planhigyn fod yn fwy, rydych chi'n gwneud yn dda i'w dynnu.
   A cyfarch.

  2.    Elida santos meddai

   Diddorol iawn mae gen i sawl kalanchoes a cactud

   1.    Monica Sanchez meddai

    Helo Elida.

    Rydym yn falch o wybod eich bod wedi ei chael yn ddiddorol 🙂

    Cyfarchion.

    1.    Silvia Curi meddai

     Rwy’n caru’r planhigyn hwn, mae gen i un ers 25 mlynedd ac rydw i wedi gwneud cannoedd o blant ac rydw i wedi rhoi llawer, nid os mai hwn yw’r gwreiddiol, oherwydd ei fod yn cymysgu gyda’r plant.
     Mae'r planhigyn hwn yn blentyn, o blant plant plant i lawer o blant yn eu tro o un a brynwyd mewn siop flodau yn y flwyddyn 78. Dyna pam ei fod mor bwysig i ni

     1.    Monica Sanchez meddai

      Mwynhewch 🙂


  3.    Mariluka meddai

   Diolch. Gwybodaeth ddiddorol iawn. Mae'n fy helpu llawer.

   1.    Monica Sanchez meddai

    Rydym yn falch ein bod wedi eich helpu chi, Marilúka 🙂

 2.   Magdalena meddai

  Da gwybod !!! Diolch !! Mae gen i un ychydig flynyddoedd yn ôl byth yn ei newid pot.? Doeddwn i ddim yn gwybod sut i ofalu amdano, roeddwn i ddim ond yn ei ddyfrio yn rheolaidd yr un bert hon a gyda phlant yn hongian rydw i'n mynd i newid y pot. Diolch !!!

  1.    Monica Sanchez meddai

   Diolch. Rydym yn falch o wybod ei fod wedi bod yn ddefnyddiol i chi 🙂

 3.   Nesly Sesnic meddai

  Cwlwm cariad, doeddwn i ddim yn poeni pan oeddwn mewn perthynas. Gan ei bod ar ei phen ei hun roedd hi'n pelydrol. Pam?

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Nesly.

   Mae'n bosibl bod eich partner ar y pryd wedi ei ddyfrio yn fwy nag yr oedd ei angen. Mae hwn yn blanhigyn sydd eisiau dŵr lawer, ond os ydych chi'n ychwanegu gormod, mae ei wreiddiau'n pydru.

   Cyfarchion.

 4.   Sandra meddai

  Cefais i ddwywaith, mae'n ymddangos yn hyfryd i mi. Nid oeddwn yn lwcus, y ddau dro bu farw hyd yn oed pan roddais ef â golau anuniongyrchol, yr eildro imi ei roi y tu allan ar y teras, nid oeddwn yn lwcus chwaith. Rwyf wedi darllen eich cyfarwyddiadau ar sut i'w ddyfrio ac rwyf wedi gwneud hynny. Byddaf yn rhoi cynnig arall arni yn nes ymlaen, mae'r planhigyn hwnnw'n brydferth, rwy'n hoff o blanhigion

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Sandra.

   Mae'r planhigyn mam drwg yn un nad oes raid i chi dalu llawer o sylw iddo. Cysgod, dyfrio o bryd i'w gilydd a dyna ni. Wrth gwrs, os oes gennych chi y tu fewn, rhaid iddo fod i ffwrdd o ddrafftiau.

   Lwc am y nesaf!

 5.   Celina amaya meddai

  Mae'n blanhigyn hardd a deniadol sy'n werthfawr iawn am ei fuddion iechyd, ond os yw'n cael ei ddyfrio llawer mae'n cael ei ddifrodi!

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Celina.

   Ydym, rydym yn cytuno. Mae'n rhaid i chi ei ddyfrio yn gymedrol 🙂

   Cyfarchion!

 6.   Ffransis Mair meddai

  Mae gen i fflat bach ac rydw i'n hoffi'r planhigion hyn, rydw i'n ceisio gofalu amdanyn nhw gymaint â phosib. Byddaf yn dilyn eu hargymhellion Rwy'n eu caru nhw'n fawr ac mae gen i eraill i gyd mewn potiau. diolch am eich sylwadau. Byddaf yn ei dilyn ar Pinterest.es lle rydw i wedi tanysgrifio mai Panamanian ydw i. Byddaf yn mynd i mewn yma hefyd. Cyfarchion gan fy Panama hardd- Francis ydw i.

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Francis.

   Diolch am ein dilyn. Gobeithio eich bod chi'n hoffi'r blog.

   Cyfarchion 🙂

 7.   Joselin meddai

  Helo, mae gen i'r fam-blanhigyn drwg yn fy nhŷ oherwydd iddyn nhw roi pot i mi, mi wnes i newid y pot yn barod a'i ddyfrio'n gynnil ond dwi ddim yn deall pam fod ei ddail yn sychu'n gyflym neu maen nhw'n edrych fel pe bydden nhw'n cael eu llosgi o'r tomenni. .

  Cyfarchion o Fecsico

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Josselin.

   A yw'n bosibl bod yr haul yn ei daro ar ryw adeg? Hyd yn oed os oes gennych chi y tu fewn, os yw wrth y ffenestr mae'n well ei symud i ffwrdd oddi yno.

   Hefyd, os oes gennych blât oddi tano, mae'n rhaid i chi ddraenio'r dŵr fel nad yw'n pydru.

   Cyfarchion!

 8.   Ian Rivera meddai

  Helo, mae gen i amheuon a yw'r planhigyn hwn yr un peth â'r Kalanchoe, y mae priodweddau gwrth-ganser yn cael ei briodoli iddo

  1.    Monica Sanchez meddai

   Helo Ian.

   Sori, doeddwn i ddim yn eich deall chi. Mae'r planhigyn mam drwg a'r calanchoe maent yn ddau blanhigyn hollol wahanol.

   Byddwn i'n dweud nad oes gan y fam-blanhigyn eiddo gwrth-ganser. Nid wyf wedi dod o hyd i unrhyw beth amdano.

   Cyfarchion.