Pryd mae artisiogau'n cael eu plannu?

pan blannir artisiogau yn yr ardd

Mae artisiogau yn llysiau gaeaf mewn hinsoddau tymherus sydd angen oerfel i flodeuo a datblygu. Beth sy'n arbennig am y llysieuyn hwn? Ein bod yn bwydo ar ei flodau, nid gwreiddiau na dail. Mae'n blodeuo o ganol yr hydref i ganol y gwanwyn. Mae basn Môr y Canoldir yn crynhoi 90% o gynhyrchiant y byd. Mae artisiog yn cymryd llawer o le, ac os nad oes gennych lawer o ardd, mae'n werth eu plannu mewn gwelyau blodau parhaol neu botiau mawr. Gellir bwyta artisiogau mewn llawer o stiwiau: wedi'u stemio, eu rhostio, eu berwi, eu sesno neu eu ffrio, eu golchi mewn cymysgedd o olew, finegr, garlleg a phersli. Rhywbeth nad yw pawb yn ei wybod yw pryd mae artisiogau'n cael eu plannu.

Am y rheswm hwn, rydyn ni'n mynd i gysegru'r erthygl hon i ddweud wrthych chi pryd mae'r artisiogau'n cael eu plannu, sut i wneud hynny a beth yw'r agweddau i'w hystyried.

nodweddion allweddol

pryd mae artisiogau'n cael eu plannu

Cyn gwybod pryd mae'r artisiogau'n cael eu plannu, rydyn ni'n mynd i wybod ychydig mwy amdanyn nhw. Un o rannau cadarnhaol artisiogau yw y gallwn eu paratoi i fwyta bron mewn unrhyw ffordd: wedi'i ferwi, ei ffrio, ei grilio, ar ochr tortillas, wedi'i stwnsio, ei biwrio, gyda garlleg neu'n amrwd yn syml mewn salad. Y naill ffordd neu'r llall, mae'n debyg y byddwch chi'n mwynhau bwyta'r llysieuyn blodeuol hwn. Yn ogystal â'r uchod, mae artisiog yn blanhigyn gwych i'w ychwanegu at eich gardd neu'ch gardd.

Pan ganiateir iddynt aeddfedu a blodeuo, mae'r blodau'n goch rhuddgoch ysblennydd iawn. Fel llysieuyn da, gallwn ddod o hyd i rai priodweddau cadarnhaol mewn artisiogau. Yn eu plith, rydym yn tynnu sylw at y pwyntiau canlynol:

  • Priodweddau diuretig, tynhau ac ysgogol.
  • Maent yn goleretig, yn depurative ac yn antianemig.
  • Maent yn cynnwys fitaminau A, B1, B2, C a PP.
  • Maent hefyd yn cynnwys mwynau fel calsiwm, ffosfforws, haearn, magnesiwm a sodiwm.

Pryd mae artisiogau'n cael eu plannu?

eiddo artisiog

Mae angen hinsawdd dymherus ar artisiogau, ar yr ochr oer. Fodd bynnag, nid ydynt yn goddef rhew yn dda, ac nid ydynt ychwaith yn goddef diwrnodau gorboethi. Mae'n ddelfrydol dechrau tyfu artisiogau ym mis Mawrth ac Ebrill. Mae rhanbarthau fel Môr y Canoldir yn y gaeaf, y gwanwyn a'r hydref fel arfer yn addas ar gyfer y llysieuyn hwn. Am y rheswm hwn, byddwn yn plannu artisiogau yn ystod y misoedd sy'n ffurfio'r gwanwyn, yr hydref a'r gaeaf. Felly rhwng Ebrill a Mai.

Mae angen golau'r haul ar artisiogau, fel y rhan fwyaf o lysiau. Ond dim gormod. Gall tua 5-6 awr y dydd fod yn ddigon. Hyd yn oed ar ddiwrnodau poeth yr haf, mae'n hwyl eu plannu mewn man lle gellir eu cysgodi y rhan fwyaf o'r dydd.

Bydd angen lle arnoch gan fod artisiogau yn lledu'n sylweddol (tua 1m) yn ogystal â thyfu o 1m i 1,5m o uchder. Mae artisiog yn blanhigyn heriol yn y pridd. Mae angen tir cynhyrfus ac awyrog arnom. Mae ganddo ddyfnder ac mae'n gyfoethog mewn hwmws. Byddwn hefyd yn ychwanegu deunydd organig anifeiliaid, yn ddelfrydol rhywbeth sy'n dadelfennu'n dda.

Byddwn yn osgoi priddoedd trwm a sych. Cyn plannu artisiogau, mae'n ddiddorol cael gwared ar y pridd gyda tiller trydan. Gwnewch yn siŵr bod y compost wedi'i gymysgu'n dda. Ar ôl gwneud yr uchod, Byddwn yn gwneud dyfrhau cyffredinol i wlychu'r pridd yn lle ei orlifo.

Mae angen llawer o gompost ar artisiogau. Mae ardaloedd a oedd yn arfer cael cnydau yn ddelfrydol. Ond y tu hwnt i hynny, mae'n rhaid ichi ychwanegu'r rhai organig. Yn ddelfrydol, dylai fod o darddiad anifeiliaid, fel feces. Ar y dechrau byddwn yn rhoi i danysgrifwyr tua 7-10 kg fesul metr sgwâr. Yna, wrth i'r planhigion dyfu, byddwn yn ychwanegu deunydd organig cartref, fel compost, i ddechrau o leiaf.

Mae artisiogau hefyd yn bigog ynghylch dyfrio. Fodd bynnag, nid ydynt yn goddef gormod o ddŵr a dwrlawn yn dda iawn. Felly mae'n rhaid i ni eu hosgoi. Fel arfer, yr opsiwn dyfrhau delfrydol yw dyfrhau diferu. Byddwn yn dyfrio bob 2-3 diwrnod am tua 30-40 munud. Yn ystod yr haf, byddwn yn cynyddu amlder dyfrio bob dydd.

Sut i dyfu artisiogau

hau artisiogau

Nawr ein bod ni'n gwybod pryd mae artisiogau'n cael eu plannu, gadewch i ni weld sut maen nhw'n cael eu tyfu. Gellir eu hau yn uniongyrchol yn yr awyr agored o hadau. Fodd bynnag, rydym yn argymell ei wneud ym mis Ebrill. Mae'r mis hwn yn darparu'r amodau tywydd gorau ar gyfer ei dyfiant.

Rydyn ni eisiau hau rhai hadau bob 40-50 cm. Pan fyddant yn dechrau tyfu, byddwn yn tynnu'r coesau gwannaf (tocio). Pe bai gennym eginblanhigion artisiog, byddai pethau'n llawer haws. Byddwn yn aros i blannu eginblanhigion ym mis Mai.

Mae'n gyfleus gosod yr eginblanhigion ar bellter o 90 cm rhyngddynt. Dylech hefyd sicrhau bod y pridd wedi'i ffrwythloni'n dda a bod ganddo pH o tua 6,5. Gall artisiog dyfu'n fwy. Yn enwedig os yw'n bwrw glaw neu os oes digon o ddŵr. Os bydd hyn yn digwydd, rydych chi mewn lwc, ond rydych chi am sicrhau nad yw'r planhigyn yn hollti oherwydd y pwysau. Yn bwysig, gallwch ddefnyddio polion neu ffyn i gynnal yr artisiogau, os oes angen. Yn debyg i blanhigion tomato.

Gallwn gynaeafu artisiogau am nifer o flynyddoedd. Felly rydych chi eisiau gofalu amdanyn nhw. Gellir cynaeafu artisiog 3-4 mis ar ôl plannu. Mae'r tymor cyntaf yn cynhyrchu dim ond un pen ar y prif goesyn. Yn yr ychydig flynyddoedd nesaf, bydd sawl pen yn cael ei gynhyrchu a bydd y ffatri'n fwy. pan yr artisiog tyfu tua 15cm o stem, rydym yn ei dorri a byddwn yn gweld bod ganddo liw neis. Mae'n bwysig peidio ag aros iddo flodeuo, ac os felly nid yw'n fwytadwy mwyach.

Plaau a chlefydau

Rhaid inni gofio bod artisiogau wedi'u haddasu gan bobl o ysgall. Felly, bydd ei wrthwynebiad a'i wrthwynebiad i blâu a chlefydau yn llawer is na hyn. Gall gormod o leithder arwain at afiechydon atgenhedlu ffwngaidd ac enciliol.

Mae llyslau i'w cael fel arfer pan fydd dyfrhau yn rhy uchel a gwrtaith nitrogen yn ormod. Mae llyslau i'w cael ar waelod a rhai dail artisiogau a gallant ddryllio'r planhigyn. Mae cymhwyso echdyniad neem fel arfer yn ateb ecolegol ar gyfer pryfed gleision.

Mae Verticillium wilt yn ffwng pridd cyffredin sy'n ffynnu mewn hinsoddau tymherus ledled y byd a gall barhau yn y pridd am ddegawdau. Mae Verticillium yn gwywo dros y gaeaf yn y pridd fel myseliwm cwsg, neu strwythurau du cwsg bach o'r enw microsclerotia, gan aros am amodau ffafriol i ddychwelyd. Maent yn mynd i mewn i feinwe planhigion sydd wedi'u difrodi trwy'r gwreiddiau ac yn lluosi. Llawer o chwyn cyffredin, fel dant y llew a chwyn, gall fod yn rhywogaeth sy'n cynnal gwywo Verticillium.

Mae llawer o blanhigion o werth economaidd mawr yn agored i niwed, gan gynnwys cotwm, tomatos, tatws, canola, eggplants, pupurau, a phlanhigion addurniadol, yn ogystal â phlanhigion eraill mewn cymunedau llystyfiant naturiol.

Rwy'n gobeithio gyda'r wybodaeth hon y gallwch ddysgu mwy am pryd mae artisiogau'n cael eu plannu.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.