Pyllau y gellir eu tynnu

Mae pyllau symudadwy yn cynnig llawer o fanteision dros byllau traddodiadol

Gyda dyfodiad gwres, mae llawer o bobl yn breuddwydio am gael pwll nofio. Y broblem yw eu bod fel arfer yn ddrud iawn ac yn anodd eu cynnal. Yn ogystal, maent yn meddiannu gofod pwysig hefyd yn amseroedd oeraf y flwyddyn, pan na ddefnyddiwn nhw. Serch hynny, mae yna ateb i'r holl broblemau hyn: pyllau symudadwy.

Ar wahân i fod yn rhatach, dim ond yn ystod yr haf y gellir gosod pyllau symudadwy ac yn ddiweddarach eu dadosod a'u storio ar gyfer y flwyddyn nesaf. Yn y modd hwn rydym yn osgoi gwaith yn ein gardd, rydym yn arbed arian ac mae gennym fwy o le y tu allan i'r tymor poeth. Gan fod pyllau symudadwy yn eithaf cyffredin heddiw, rydyn ni'n mynd i siarad am y rhai gorau ar y farchnad a sut i'w prynu.

? Y pwll symudadwy gorau?

Ein prif un ynglŷn â phyllau symudadwy yw'r model Ffrâm Fach Intex 28272NP hwn, diolch i werthusiadau da ei brynwyr. Mae ei ddyluniad petryal yn seiliedig ar strwythur metel y mae ei fesuriadau'n cyfateb i 300 x 200 x 75 centimetr. Uchafswm capasiti'r pwll symudadwy hwn yw 3.834 litr ar gyfer cyfanswm o hyd at chwech o bobl dros chwe mlwydd oed. Wedi'i wneud gyda thechnoleg XNUMX-haen Super-Tough, mae'r tarp yn cynnwys plwg draen y gellir ei gysylltu â phibell ardd. Er nad yw'r model hwn yn cynnwys unrhyw waith trin, mae ganddo gysylltiadau 32-milimetr.

Pros

Mae'r pwll symudadwy hwn yn ddelfrydol ar gyfer lleoedd bach diolch i'w ddyluniad. Yn ogystal, mae ei ddefnydd a'i wydnwch yn optimaidd ac mae'r cynulliad yn syml os dilynwch y cyfarwyddiadau yn gywir. Mewn dim ond 30 munud gall fod yn barod i'w ddefnyddio.

Contras

Ar wahân i'r maint, a allai fod yn rhy fawr neu'n rhy fach i rai pobl, bu prynwyr yn rhybuddio hynny nid oes gan y cymalau stop na chlo, heblaw am y corneli. Felly, ar ôl y symudiad a achoswyd yn ystod defnyddio'r pwll symudadwy hwn, rhaid eu hail-dynhau i'w hatal rhag cael eu gwahanu'n llwyr.

Dewis o'r pyllau symudadwy gorau

Rhag ofn nad yw ein prif un wedi eich argyhoeddi, does dim yn digwydd. Yn y farchnad gallwn ddod o hyd i lawer mwy o byllau symudadwy. Nesaf rydyn ni'n mynd i gyflwyno detholiad o'r chwe un gorau.

Ffrâm Fetel INTEX 28200NP Uwchlaw Pwll y Tir

Dechreuon ni gyda'r model 28200NP hwn gan Intex. Mae'n bwll symudadwy crwn y mae ei fesuriadau yn 305 × 76 centimetr tra bod y capasiti uchaf yn cyfateb i 4.485 litr o ddŵr. O ran y strwythur, mae wedi'i wneud o diwbiau dur wedi'u gorchuddio ag epocsi gwrth-rhwd i gynyddu ei wrthwynebiad. Yn lle, mae'r tarpolin wedi'i wneud o PVC wedi'i lamineiddio tair haen ac mae ganddo dechnoleg Super Tough er mwyn cynyddu ei wydnwch. Yn ogystal, mae gan y model hwn plwg draen gyda chysylltiad â phibell, gan hwyluso draenio. Mae cynulliad y pwll symudadwy hwn yn eithaf syml ac argymhellir ei roi ar arwyneb gwastad.

ProPool Dur Bestway

Yn yr ail safle mae gennym y model Steel ProPool hwn gan Bestway. Mae ganddo strwythur dur hirsgwar gyda gorchudd gwrth-cyrydiad, ac felly'n ymestyn ei wydnwch. O ran y cynulliad, mae hyn yn syml ac yn gyflym ac nid oes angen offer arno. Mae gan y pwll symudadwy hwn hefyd falf draen adeiledig sy'n caniatáu gwagio heb drafferth. Yn fwy na hynny, Mae'r cynnyrch hwn yn cynnwys darn atgyweirio hunanlynol. Mae mesuriadau'r model hwn fel a ganlyn: 300 x 201 x 66 centimetr.

Bestway Steel Pro - Pwll Tiwbwl Datgysylltiedig

Rydym yn parhau â model Bestway arall. Mae strwythur y pwll symudadwy hwn wedi'i wneud o ddur ac mae ganddo orchudd gwrth-cyrydiad sy'n ymestyn ei oes ddefnyddiol. Mae ganddo hefyd falf draen adeiledig ar gyfer fflysio a system Frame Link i sicrhau cysylltiadau diogel. O ran y tarpolin, mae ganddo dechnoleg TriTech sydd yn y bôn yn ddeunydd wedi'i atgyfnerthu â thair haen sy'n wydn ac yn gallu gwrthsefyll tyllau. Mae'r Cynulliad yn gyflym ac yn hawdd ac nid oes angen unrhyw offer arno. Mae'r cynnyrch hwn yn cynnwys hidlydd cetris 1.249 litr yr awr. Mae mesuriadau'r pwll symudadwy hwn yn cyfateb i 305 x 76 centimetr.

eich Pwll Teulu GEAR XL Llwyd

Pwll symudadwy arall i dynnu sylw ato yw'r model petryal llwyd hwn o'ch Gear. Mae wedi'i wneud o ddur wedi'i orchuddio â phowdr ac mae ganddo gysylltiadau ar gyfer pwmp pwll neu system hidlo. Mae ganddo hefyd falf draen yn y ddaear. Er gwaethaf ei fod yn gadarn iawn, mae'r cynnyrch hwn yn cynnwys pecyn atgyweirio rhag ofn. O ran y cynulliad, mae hyn yn syml ac yn gyflym. Yn ogystal, nid oes angen offer arno, mae'n rhaid i chi gysylltu'r gwiail pibell â'i gilydd. Mae gan y pwll hwn y dimensiynau canlynol: 396 x 207 x 100 centimetr. Mae dyfnder mwyaf y dŵr yn cyfateb i 90 centimetr tra bod ei gyfaint uchaf yn 7.300 litr.

BESTWAY 56620 - Pwll Datgysylltiedig Tiwbwl Hirgrwn Pwer Dur

Gan ddod bron i waelod y rhestr hon mae gennym fodel Bestway llwyd arall. Mae'n bwll hirgrwn symudadwy y mae ei gynulliad yn hawdd iawn diolch i'r system Seal & Lock. Yn ogystal, mae'r cynnyrch hwn yn cynnwys purwr hidlo gyda chetris gwrthficrobaidd er mwyn cadw'r dŵr yn lân ac yn hylan. O ran y strwythur, mae wedi'i wneud o ddur, gan wneud y model hwn yn bwll sefydlog a gwydn. Mae'r cynfas wedi'i wneud o ddeunydd Tritech wedi'i atgyfnerthu i gynyddu ei oes ddefnyddiol. Nodwedd arall i dynnu sylw ati yw hynny mae ganddo ysgol ddiogelwch, yn ddelfrydol ar gyfer atal plant ifanc rhag mynd i mewn heb oruchwyliaeth. Mae mesuriadau'r pwll symudadwy hwn fel a ganlyn: 427 x 250 x 100 centimetr.

BESTWAY 56442 - Pwll Datgysylltiedig Tiwbwl Pwer Dur

Yn olaf mae'n rhaid i ni dynnu sylw at fodel llwyd 56442 Bestway. Mae cynulliad y pwll symudadwy hwn yn gyflym ac yn hawdd, ar wahân i'r ffaith nad oes angen offer arno. O ran y ffrâm, mae wedi'i wneud o ddur cadarn gyda gorchudd gwrth-cyrydiad ac mae'r cymalau yn hyblyg. Yn lle, mae'r cynfas wedi'i wneud o ddeunydd TriTech. Mae'r cynnyrch hwn yn cynnwys prysgwr tywod i gadw'r dŵr yn lân. Mae ganddo hefyd ysgol ddiogelwch. Yn ogystal, mae'r cynnyrch hwn hefyd yn cynnwys dosbarthwr cemegol a chlytia. Mae mesuriadau'r model hwn yn cyfateb i 404 x 201 x 100 centimetr.

Canllaw prynu ar gyfer pwll symudadwy

Yn ôl y disgwyl, cyn prynu pwll symudadwy Mae yna nifer o agweddau y mae'n rhaid i ni eu hystyried, megis y maint neu'r deunydd y mae wedi'i wneud ohono. Nesaf rydyn ni'n mynd i wneud sylwadau arnyn nhw.

Maint

Heb amheuaeth, mae maint yn bwysig iawn wrth ddewis rhwng y nifer o byllau symudadwy sydd ar gael. Cyn prynu un, rhaid i ni fesur y gofod sydd gennym ar gael i'w osod.

deunydd

Mae'r deunydd hefyd yn bwysig, gan fod yn rhaid i'r pwll symudadwy fod â strwythur cadarn a sefydlog. O ran y cynfas, rhaid iddo fod yn wrthsefyll ac yn gryf, fel nad yw'n torri'n hawdd. Yn y diwedd, dylai pwll da uwchben y ddaear bara mwy na haf neu ddwy i ni.

Capasiti a phwysau

Yn ofalus iawn pan rydyn ni eisiau gosod pyllau symudadwy ar deras neu do. Rhaid inni fod yn ymwybodol o'r pwysau mwyaf y gall sylfaen yr adeilad ei gefnogi. Er na fydd pwysau uchel iawn ar y pwll symudadwy ei hun, unwaith y byddwn yn ei lenwi â dŵr, bydd yn bwysig. Yn ogystal, fe'ch cynghorir i'w gosod ar ymylon y terasau, ger y waliau a'r colofnau, ac nid yn y canol i atal y llawr rhag suddo fesul tipyn.

pris

Rhaid i ni bob amser ystyried pris yr hyn rydyn ni'n mynd i'w brynu. Yn achos pyllau symudadwy, hefyd mae'n rhaid i chi ychwanegu costau ychwanegol fel dŵr, cynnal a chadw ac pethau ychwanegol y gallai fod eu hangen arnom.

Ble i osod pwll symudadwy?

Mae pyllau symudadwy yn ddelfrydol ar gyfer yr haf

Mae pyllau symudadwy fel arfer yn eithaf mawr, felly bydd angen lle mawr arnom y tu allan. Gall hyn fod yn ardd ac yn deras. Fodd bynnag, fel yr ydym eisoes wedi crybwyll uchod, rhaid inni wylio pwysau'r pwll wedi'i lenwi pan fyddwn yn ei osod ar deras. Y fantais fawr y mae'r cynhyrchion hyn yn ei chynnig inni yw y gallwn eu dadosod pan na fyddwn yn eu defnyddio mwyach, gan allu plygu'r cynfas a'i storio wrth ymyl y tiwbiau strwythur yn y garej neu'r ystafell storio.

Donde comprar

Heddiw mae gennym ystod enfawr o opsiynau o ran bod eisiau prynu unrhyw gynnyrch. Gellir cael pyllau symudadwy ar-lein ac mewn siopau corfforol o ddodrefn, DIY a chwaraeon. Byddwn yn trafod rhai enghreifftiau isod.

Amazon

Mae'r platfform gwerthu ar-lein gwych Amazon yn cynnig llawer o wahanol fodelau o byllau symudadwy. Y fantais fawr y mae siopa ar-lein yn ei gynnig inni yw hynny mae'n gyffyrddus ac yn gyflym iawn. Mewn ychydig funudau ac o'r soffa yn ein tŷ gallwn archebu'r pwll a'r holl ategolion angenrheidiol.

Decathlon

Mae llawer o sefydliadau corfforol, fel y Decathlon, yn gwerthu pyllau symudadwy. Ar rai achlysuron, mae'r rhain wedi'u gosod i'w harddangos, sy'n caniatáu inni gael gwell syniad o'r dimensiynau. Yn ogystal, gallwn adael i'n hunain gael ein cynghori gan weithwyr proffesiynol.

Diolch i byllau symudadwy, mae gan lawer mwy o bobl yr opsiwn o fwynhau nofio adfywiol gartref. Mae'n opsiwn a argymhellir yn gryf ar gyfer tymor poeth yr haf.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.