Sut i blannu cennin syfi

sut i blannu cennin syfi

Mae cennin syfi yn cael eu tyfu y tu hwnt i'w pwrpas pur fel planhigyn aromatig a choginio. Mae ganddo hefyd elfen addurniadol amlwg iawn, sy'n ein galluogi i'w dyfu mewn symiau mwy nag sydd angen heb boeni am weddillion ei gynnyrch. Cyn i ni ganolbwyntio ar sut i blannu cennin syfi, mae'n werth gwybod, os ydym am iddo fanteisio ar ei ddail mân yn unig, rhaid inni ei docio'n gyson i'w gadw'n adnewyddu ac felly bydd gennym bob amser ddail tyner. Ar y llaw arall, os ydym am fanteisio ar ei flodau bwytadwy, sydd hefyd yn addurniadol iawn ar y plât, rhaid inni osgoi tocio rhai ohonynt fel eu bod yn blodeuo pan ddaw'r amser, rhwng diwedd y gwanwyn a diwedd y cyfnod. haf yn hemisffer y gogledd.

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n mynd i weld yr holl fanylion i ddysgu sut i blannu cennin syfi a pha agweddau y mae'n rhaid i ni eu hystyried.

hadau cennin syfi

plannu cennin syfi

Gellir tyfu cennin syfi mewn unrhyw fath o ardd drefol, a gallwn ei luosogi trwy rannu'r llwyn a hau. I wneud hyn, os nad oes gennym blanhigyn oedolyn i droi at ei raniad, yn gyntaf byddwn yn troi at ei hau.

Gallwn ddod o hyd i becynnau o hadau cennin syfi mewn siopau garddio arbenigol. Gyda nhw bydd gennym ddigon o adnoddau i ddiwallu ein hanghenion. Mae pecynnau hadau yn rhad, fel arfer tua 3-4 gram. I gael syniad o gyfaint yr hadau, mae un gram fel arfer yn cynnwys 200 i 400 o hadau, yn dibynnu ar yr amrywiaeth a'r safon a ddewiswyd, ac mae gan bob un ohonynt bŵer egino uchel iawn yn ystod eu bywyd defnyddiol.

Ar gyfer gerddi trefol a gynhyrchir yn broffesiynol, prynir hadau cennin syfi gan gwmnïau cyflenwi fferm, ac mae'r bagiau bach fel arfer yn fwy, gan ddechrau ar 100 gram. Mae'r hadau hyn yn fwy o ddetholiad o hadau o galibr mwy gan y disgwylir iddynt fod yn uwch yn y farchnad arbenigedd. Nid yw hyn yn golygu ein bod yn diddymu'r uchod.

Gadewch i ni gadw llygad ar ddyddiad dod i ben yr amlen a thaflu'r rhai sydd wedi dod i ben. Yn y cynwysyddion hyn byddwn yn dod o hyd i rywfaint o wybodaeth sylfaenol am ei dyfu a fydd yn ddefnyddiol iawn i ni osod ein hunain yn ystod dyddiadau hau, plannu, tyfu a chynaeafu.

Tyfu cennin syfi mewn pot

amaethu cennin syfi

Mewn patio trefol neu ardd falconi, mae'n ddelfrydol ar gyfer plannu mewn potiau neu botiau. Rydyn ni'n ffodus os ydyn ni'n eu cadw'n wynebu'r gogledd neu yn y cysgod am gyfnodau hir o'r dydd, gan fod cennin syfi angen cysgod.

Ar ôl i'r gwely hadau cennin syfi fod yn barod ac wedi'i egino, rydyn ni'n ei blannu mewn potiau 14-20 cm mewn diamedr, gan blannu tua phum bwndel: un yn y canol a phedwar o gwmpas, wedi'u dosbarthu'n gyfartal o'r canol. Dros amser byddant yn cymryd drosodd y pot cyfan, a bob blwyddyn rydym yn ei rannu a'i drawsblannu i ddau bot neu fwy.

Os byddwn yn ei blannu mewn ffrâm ffenestr, gall y pellter rhwng y llwyni fod tua 10 cm, ac fel yn yr achos blaenorol, dros amser byddant yn gorchuddio'r wyneb cyfan, argymhellir eu tynnu allan a'u hailblannu bob dwy flynedd. .

Nid oes rhaid i uchder y pot neu'r plannwr fod yn rhy uchel, oherwydd system wreiddiau'r cennin syfi gall ddatblygu'n berffaith ar 15 neu 20 cm.

Mae'r swbstrad a nodir yn ffrwythlon, yn gyfoethog mewn hwmws ac ychydig yn llaith, gan wybod ei fod yn cynnal y rhai sydd ychydig yn galchaidd yn berffaith. O'r rhai sy'n cael eu marchnata, gellir defnyddio'r rhai a weithgynhyrchir yn arbennig fel swbstradau ar gyfer gerddi trefol, er y gellir defnyddio swbstradau at ddefnydd cyffredinol neu blannu swbstradau hefyd, rhaid inni eu gwella trwy ddarparu 20 i 30% o briddoedd gardd sydd braidd yn gleiog. oherwydd eu bod yn cynnwys gormodedd o organig.

Mae'n ddelfrydol, yn ogystal â rhywfaint o gysgod, i gadw'r pridd yn llaith, felly mae angen dyfrio rheolaidd heb ei orwneud hi na llifogydd. Gallwch ychwanegu dosau isel o wrtaith hylif ym mhob dyfrhau neu bob 15 diwrnod. Rhaid i hyn, yn ogystal â bod yn gytbwys, gynnwys elfennau hybrin er mwyn osgoi diffygion a chael dail iach gyda lliw da. Cofiwch y byddwn yn eu defnyddio fel elfen addurniadol ar sawl achlysur, ac eithrio ei fod yn darparu blas cain o shibwns.

O'r fan honno, dim ond ei wylio'n tyfu a chasglu ei ddail, gan eu torri tua dwy centimetr o'r gwaelod i'w defnyddio yn y gegin.

Sut i blannu cennin syfi

sut i blannu cennin syfi gam wrth gam

Mae cennin syfi yn un o'r planhigion delfrydol i dyfu dan do, yn y gegin, ynghyd â pherlysiau eraill fel mintys, persli, basil, a mwy. Yn yr achos hwn, byddwn yn defnyddio pot llai na'r un a argymhellir uchod a byddwn yn plannu un i dri bwndel wedi'u gwasgaru dros yr wyneb.

Cofiwch, yn yr achos hwn, fel gyda photiau a phlanwyr, y gellir hau cennin syfi yn uniongyrchol, gan wasgaru'r hadau tua dwy centimetr oddi wrth ei gilydd, ac ar ôl iddynt egino, tynnwch y rhai gwannaf, neu rhowch fwy o le iddynt. Yn yr achos hwn, ar ôl eu plannu, byddwn yn eu gorchuddio tua un centimedr gyda'r un swbstrad plannu, a byddwn yn dyfrio, gan gadw'r swbstrad yn llaith trwy'r blanhigfa.

Dylid gosod un neu sawl plannwr yn y gegin mor agos â phosibl at y ffenestr, oherwydd er ei fod yn hoffi cysgodion, bydd y golau yn eu gwneud yn caffael lliwiau mwy dwys. Yr arfer a argymhellir yw newid planhigion a dyfir yn y gegin â phlanhigion eraill ar y balconi am yn ail fel eu bod yn cael eu hadfer o du mewn y gegin. Gadewch inni gofio bod pob planhigyn aromatig a blas yn blanhigion awyr agored.

Sut i blannu cennin syfi yn y cae neu'r ardd

Mae tyfu cennin syfi yn y cae neu'r ardd yn cael ei wneud yn uniongyrchol ar y ddaear. Yn y ddau achos, gallwn eu plannu mewn rhesi i greu borderi sydd ag apêl addurniadol arbennig yn ystod blodeuo.

O hadau, gellir ei blannu'n uniongyrchol neu yn y feithrinfa. Dyddiad addas yw diwedd y gaeaf. Os caiff ei wneud yn uniongyrchol, fe'i trefnir mewn rhesi o tua 20 cm, a bydd y planhigion yn cael eu teneuo bob 3 neu 4 cm, fel eu bod yn dechrau tyfu'n egnïol. Gadewch i ni gofio, dros amser, y bydd pob planhigyn bach yn datblygu llawer o blagur, gan ffurfio massif cryno o ddail.

Os ydym yn ei wneud fel gwely hadau, Fe'ch cynghorir i adael tua 8 i 10 cm rhwng plannu, neu tua 25 cm os caiff ei rannu â llwyni. Fel yr ydym eisoes wedi rhagweld, ar gyfer ei blanhigfa byddwn yn dewis yr ardaloedd cysgodol hynny, er ei fod yn goddef golau haul uniongyrchol. Rhaid i'r tir fod yn ffrwythlon a sicrhau nad oes diffyg lleithder wrth drin y tir.

Ar ôl eu plannu, gellir cadw cennin syfi yn y cae neu'r ardd am sawl blwyddyn. Er yr argymhellir ei dynnu allan a'i drawsblannu i'w lanhau bob tair blynedd, y gwir yw y gall bara mwy na 10 mlynedd heb ddiraddio ei dyfiant nac ansawdd ei ddail.

Ar ôl plannu, gallwn ddechrau casglu ei ddail ar ôl tri mis. Mae gan ddau blagur os ydyn ni'n eu plannu, llai os ydyn ni'n eu plannu trwy rannu'r llwyni. O ran yr hinsawdd, hinsawdd oer ac oer gyda rhywfaint o wrthwynebiad i rew cymedrol.

Ychydig iawn o blâu a chlefydau sy'n effeithio ar gennin syfi wrth dyfu. Dim ond y pryf nionyn (pryfyn diptera sydd hefyd yn effeithio ar gnydau nionyn) a thrips. Mewn achos o glefyd, os oes gormod o leithder, dim ond ar y gwreiddiau.

Gobeithiaf gyda'r wybodaeth hon y gallwch ddysgu mwy am sut i blannu cennin syfi a pha agweddau y dylech eu hystyried.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.