Sut i gael gwared ar nyth chwilod duon

nyth chwilod duon

cael gwared a nyth chwilod duon gall fod yn dasg gymhleth. Mae'r pryfed hyn yn ymwrthol iawn ac yn atgenhedlu'n hawdd, felly po gyntaf y caiff eu presenoldeb yn y cartref ei ddatrys, y mwyaf effeithiol fydd hi i'w hatal rhag dod yn broblem. Mae chwilod duon yn dueddol o gytrefu a chytrefu cartrefi, a all achosi problemau hylendid ac iechyd difrifol wrth iddynt halogi bwyd neu ledaenu clefydau a bacteria.

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi sut i gael gwared ar nyth chwilod duon yn y cartref.

chwilod duon a thy

dileu nyth chwilod duon

Gall y rhain fynd i mewn i'r tŷ trwy ddrysau a ffenestri sy'n rhoi mynediad i'r tu allan, ac yna mynd i mewn i fannau llaith, tywyll, cynnes ac anghysbell y tŷ. Y tu ôl i offer, o dan y sinc, mewn craciau a thyllau mewn pibellau, mae'r ystafell boeler, neu'r garej yn lleoedd cyffredin i chwilod duon bla.

Argymhellir eu lladd cyn i'w hymddangosiad ddod yn broblem fwy difrifol. Os byddant yn dechrau atgenhedlu a thyfu, byddant yn dod yn nythfa fawr. Os yw hyn yn wir i chi, efallai mai eich bet orau fydd dod o hyd i weithiwr proffesiynol rheoli pla a all gael gwared arno'n effeithiol. Er mwyn osgoi cyrraedd y pwynt hwn, dyma rai ffyrdd o gael gwared ar chwilod duon yn eich cartref.

Adnabod nyth chwilod duon

Y peth cyntaf i'w wneud yw ymchwilio. Lleolwch y nyth, sydd fel arfer mewn man tywyll sy'n rhydd o ddirgryniadau a sŵn. Y tair rhywogaeth o chwilod duon a geir yn gyffredin yn Awstralia yw Chwilen ddu o'r Almaen, Awstralia ac America, ac mae'n well gan bob un ohonynt leoedd cynnes, llaith.

Mae nythod i'w cael yn aml ger gosodiadau plymio ystafell ymolchi a chegin, mewn craciau, mewn droriau neu o dan droriau, y tu mewn i offer, neu o dan oergelloedd. Efallai y byddwch hefyd yn sylwi ar faw chwilod duon ger y nyth, neu bydd eich trwyn yn eich helpu i ddod o hyd iddynt; mae gan y mwyafrif arogl cryf, annymunol.

Sut i gael gwared ar nyth chwilod duon

chwilod duon gartref

Soda pobi, siwgr, halen

Mae soda pobi yn sylwedd a all fod yn angheuol i chwilod duon pan gânt eu hamlyncu, ond er mwyn i hynny ddigwydd, mae angen abwyd sy'n denu eu diddordeb. Yn yr achos hwn, argymhellir yn aml cymysgu soda pobi â siwgr, gan y bydd chwilod duon yn cael eu denu i'r arogl a'r blas melys hwn a byddant yn bwyta'r gymysgedd yn y pen draw.

Mewn powlen, cymysgwch y darnau cyfartal o soda pobi a siwgr a'i roi yn y corneli lle mae chwilod duon i'w cael fel arfer: o dan offer, sinciau, sbwriel, ac ati. Gallwch chi osod y gymysgedd yn uniongyrchol ar y ddaear neu mewn cynhwysydd.

Borax a chymysgedd siwgr

Gallwch hefyd ddewis rhoi borax (a elwir hefyd yn sodiwm borate) yn lle'r soda pobi. Yn gyntaf oll, dylech wybod, yn yr achos hwn, yn wahanol i soda pobi, y gall borax fod yn wenwynig, felly dylech fod yn ofalus iawn nid yn unig wrth ei drin, ond hefyd trwy ei osod yn y conglau yn fagl i chwilod duon. Os oes gennych chi blant neu anifeiliaid anwes, gwnewch yn siŵr nad ydyn nhw'n gallu ei gyffwrdd a'i amlyncu, gan y gallant fynd yn feddw.

Wedi dweud hynny, mae'r ffordd y mae'r pryfleiddiad cartref hwn yn gweithio yr un peth. Cymysgwch borax gyda siwgr i ddenu chwilod duon a dyddodi'r cyfansoddiad yn y corneli lle maen nhw'n ymddangos.

Planhigion aromatig

Gall rhai planhigion aromatig wrthyrru chwilod duon. Mae'n ymddangos bod gan rywogaethau fel mintys, llawryf neu arlleg briodweddau sy'n cadw'r pryfed annymunol hyn draw.

Efallai na fyddant yn feddyginiaeth effeithiol iawn yn erbyn plâu, ond gallwch eu cynnwys yn eich tŷ, yn enwedig os oes gennych ardd y gall chwilod duon fynd iddi, i'w hatal rhag mynd i mewn i'ch tŷ a dechrau bridio yno.

Daear ddiatomaceous

Mae sylwedd a elwir yn ddaear diatomaceous yn aml yn cael ei ddefnyddio fel plaladdwr naturiol, diwenwyn. Mae'n cynnwys gweddillion diatomau wedi'u ffosileiddio, algâu ungellog wedi'i orchuddio â silica. Yr hyn y mae'r cotio hwn yn ei wneud yw pan ddaw i gysylltiad â'r pryfed, yn newid ei haen ceratin, gan arwain at farwolaeth trwy ddadhydradu.

Y ffordd o ddefnyddio daear diatomaceous yn erbyn chwilod duon yw taenellu'r sylwedd yn y corneli lle mae'r pryfed hyn i'w cael fel arfer. Os oes gennych chi bla difrifol o bla yn eich cartref, efallai na fydd y feddyginiaeth hon yn effeithiol iawn. Yn lle hynny, Gellir ei ddefnyddio fel ateb ataliol os gwelwch sbesimen yn eich cartref a bydd yn gwneud gwahaniaeth yn y tymor hir.

Un broblem yw bod chwilod duon llawndwf yn fawr ac yn wydn, gan ei gwneud hi'n anodd eu lladd fel hyn. Yr hyn a all fod yn digwydd yw, pan fyddant wedi'u trwytho â'r sylwedd hwn, bod yr unigolion hyn yn cario'r diatomau i'r nyth, gan ladd y larfa yn anfwriadol, felly gall helpu i atal y chwilod duon rhag lledaenu.

Plaladdwyr cemegol powdr i ddileu nyth chwilod duon

Mae cemotherapi hefyd yn opsiwn o ran lladd plâu. Er enghraifft, defnyddiwch blaladdwyr powdr. Mae'r rhain hefyd yn cael eu storio mewn mannau tramwy lle mae chwilod duon yn tueddu i ymddangos, gyda'r nod o drwytho eu hunain â'r sylwedd, mynd ag ef i'w nythod a heintio sbesimenau eraill.

Mae ffosffid magnesiwm neu methyl bromid yn rhai sylweddau a ddefnyddir fel pryfleiddiaid cemegol yn erbyn chwilod duon. Er, os dewiswch y rhwymedi hwn, dylech fod yn ofalus iawn os oes gennych chi anifeiliaid anwes neu blant, oherwydd gall fod yn wenwynig iawn os ydych chi'n cael ei lyncu.

abwyd chwilod duon

Un o'r ffyrdd mwyaf cyffredin o ddelio â chwilod duon yw defnyddio abwydau trwy gemegau. Mae'r cynhyrchion hyn yn cynnwys pethau sy'n denu pryfed a sylweddau gwenwynig sy'n eu lladd.

Mae'r abwydau hyn fel arfer yn cael eu gwerthu ar ffurf gel a rhaid eu gosod mewn sawl man mor agos â phosibl at nyth y chwilen ddu.

Chwistrelliadau nyth chwilod duon

Mae'r dull hwn yn seiliedig ar bryfladdwyr ar ffurf aerosolau y mae'n rhaid eu chwistrellu ar y chwilod duon. Felly mae ganddyn nhw lawer mwy o ymdrech i ladd pla posibl. Ar y llaw arall, wrth chwistrellu, rhaid cymryd gofal i beidio ag anadlu'r aerosol neu'r anwedd a ryddhawyd, oherwydd gall gael effeithiau niweidiol ar iechyd pobl ac anifeiliaid.

Glanhau a diheintio'n aml

chwilod duon yn pla ty

Yr un mor bwysig â gwybod sut i gael gwared ar chwilod duon yw gwybod sut i'w hatal rhag dod yn ôl. Ffordd dda o gyflawni hyn yw cynnal glanhau cyson i atal llwyau rhag setlo a bridio.

Gobeithio gyda'r wybodaeth hon y gallwch ddysgu mwy am sut i gael gwared ar nyth chwilod duon.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.