Sut i greu cyrbau gardd

Sut i greu cyrbau gardd

Un o broblemau mawr gerddi yw bod planhigion, os cymerwch ofal da ohonynt, yn tyfu. Ac mae hynny'n golygu, os na roddwch derfynau arnynt, gallant oresgyn ardaloedd na fyddech am iddynt fod, megis llwybrau, terasau neu hyd yn oed y pwll os oes gennych un. Felly, mae'n rhaid i chi gyfyngu ar eich lle ac ar gyfer hyn, gwybod sut i greu cyrbau gardd yn gallu eich helpu chi.

Gellir gosod cyrbau gardd mewn sawl ffordd wahanol a gallant fod yn rhad neu'n ddrutach. Nesaf, rydyn ni'n mynd i roi sawl syniad i chi i'w gosod fel y gallwch chi benderfynu pa un yw'r opsiwn gorau ar gyfer eich cyllideb ac ar gyfer eich gardd. Ewch amdani.

Beth yw cyrbau gardd

Beth yw cyrbau gardd

Yn gyntaf oll, gadewch i ni ddiffinio beth yw palmant gardd. Yn yr achos hwn mae'n cynnwys elfen sydd yn gwahanu planhigion neu'r ardd ei hun oddi wrth elfennau eraill lle nad ydych chi eisiau presenoldeb planhigion.

Fe'u defnyddir hefyd yn addurniadol, gan eu bod yn caniatáu i blanhigion beidio â goresgyn ardaloedd, gan wneud popeth yn fwy trefnus a derbyn gofal. Hyd yn oed yn helpu i gynnal a chadw'r ardd gyfan gan ei fod yn ei gwneud hi'n haws gofalu am a rheoli.

Mathau o ymylon

Mathau o ymylon

Nawr eich bod chi'n gwybod beth yw palmant a'ch bod chi'n gwybod beth yw ei brif ddefnyddiau, y cwestiwn nesaf y byddech chi'n ei ofyn i chi'ch hun yw'r mathau sy'n bodoli. Yma mae'n rhaid i ni ddweud hynny wrthych mae cymaint o opsiynau. Mae rhai yn rhad iawn, tra gall eraill fod ychydig yn ddrytach.

Yn gyffredinol, y peth arferol ar gyfer cyrbau gardd yw defnyddio cerrig, briciau, ffensys, concrit ... Ond mae yna lawer mwy o ffyrdd mewn gwirionedd. Er enghraifft:

Cyrbau gardd wedi'u gwneud â brics

Dyma un o'r rhataf gan nad yw'r brics fel arfer yn ddrud iawn. Gallwch gael ychydig a, gan wneud twll o amgylch y planhigion rydych chi am eu ffinio, gosod y briciau, naill ai'n llorweddol, yn fertigol (byddant yn cymryd llai o le ond byddant yn uwch), neu'n obliquely.

Nid oes angen i chi roi sment na'u trwsio, oherwydd pan fyddwch chi'n eu setlo ar lawr gwlad gallwch chi ddefnyddio'r un peth i'w hatal rhag symud. Yr unig anfantais yw y gall planhigion dyfu o'i gwmpas a, dros amser, peidio â chyflawni eu swyddogaeth.

Ffensys gardd ar gyfer ymylu

Opsiwn arall y mae llawer yn meddwl amdano yw'r ffensys gardd. Fel y gwyddoch, mae yna rai is a'u swyddogaeth yw ffinio â'r planhigion, y coed ac ati. Yr addurniadau hynny yw'r hyn yr ydym yn cyfeirio ato ar hyn o bryd.

Mae'r rhain yn cael eu gosod yn yr un ffordd ag o'r blaen, hynny yw, gwneud twll bach lle rydych chi am eu rhoi, eu seddi a'u trwsio gyda'r ddaear wedi hynny fel nad ydyn nhw'n symud.

Cerrig

Palmant gardd cyffredin iawn arall yw cerrig. Rhoddir y rhain fel "rhwystr" i atal y planhigyn rhag datblygu mewn ardaloedd nad ydym eu heisiau. Fodd bynnag, mae ganddo 'dric'. Ac a yw hynny ni fydd gosod y cerrig yn atal y planhigion rhag dilyn eu natur, ac yn sydyn mae glaswellt yn tyfu rhyngddynt neu'r planhigion rydych chi wedi ymylu arnynt yn goresgyn yr ardal honno (yn enwedig gyda'r canghennau).

Mae llawer, cyn gosod y cerrig, yn rhoi plastig neu rwyll ar y ddaear sy'n atal unrhyw beth rhag tyfu neu o leiaf yn ymwthio rhwng y cerrig. Gyda nhw mae'n trwsio'r plastig ac ar yr un pryd yn rhoi golwg dwt iddo. Ac felly gall fod yn flynyddoedd gan na fydd unrhyw beth yn tyfu, gan gynnwys gwreiddiau posibl y planhigyn sydd am sefyll allan.

Nawr, gyda'r planhigion sydd gennych chi, dylech chi feddwl am rywbeth arall fel nad yw eu canghennau'n goresgyn yr ardal.

Cyrbau metel

Efallai mai dyma un o'r opsiynau rydych chi wedi'i weld leiaf mewn ffotograffau, ond mae'n gweithio'n eithaf da. Mae eu system fel ffensys gardd addurniadol, ond maen nhw'n osgoi'r broblem sydd gan y rhain. Ac, os edrychwch arno, mae ffensys gardd yn gwahanu, waeth pa mor fach bynnag. Yn achos cyrbau metel, nid oes unrhyw rai, mae popeth yn llinol ac mae hynny'n atal planhigion rhag tyfu rhyngddynt.

Yn ogystal â hyn, Mae'r metel hwn fel arfer yn hyblyg, sy'n eich galluogi i greu dyluniadau aflinol, hynny yw, gallu gwneud cromliniau neu gylchoedd heb orfodi na gadael tyllau yn y ddaear.

O ran ei system leoli, mae'n eithaf hawdd ac yr un peth â'r opsiynau eraill.

Cyrbau concrit

Cyrbau concrit

Efallai mai dyma un o'r rhai drutaf y gallwch chi ddewis amdano, ac mae ganddo ei fanteision, ond hefyd anfanteision, fel y ffaith, wrth arllwys concrit ar lawr gwlad, os ydych chi am gael gwared arno yn ddiweddarach i ehangu neu ddiwygio'r ardd , bydd yn fwy cymhleth (ac yn anodd i blanhigion dyfu yn yr ardal honno).

Mae'n cynnwys terfynu gardd i orchuddio'r ddaear â choncrit a thrwy hynny greu'r gwahaniad rhwng yr ardd a'r un rydych chi ei eisiau gyda deunydd arall (neu heb lystyfiant).

Mae'n fwy gwydn ac yn well mae'n gwrthsefyll traul oherwydd tywydd garw.

Cyrbau pren

Dewis arall yw cyrbau pren, y gellir eu gosod gan ddefnyddio estyll pren (fel pe baent yn ffensys). Mae ganddyn nhw'r fantais y gallwch chi eu gosod un ar ben y llall, gan ddileu'r planhigion â mwy o uchder.

I'w ddefnyddio a gwneud iddo bara, Rhaid ei drin i wrthsefyll tywydd garw, yn enwedig lleithder a'r haul. Fel arall, gall ddirywio'n fuan iawn, yn enwedig os oes angen mwy o ddyfrio ar y planhigyn rydych chi'n ei leoli ynddo.

Pa un sy'n well a pha un sy'n waeth? Bydd popeth yn dibynnu ar y math o ardd sydd gennych chi, y planhigion sydd ynddi, ei thwf a'r gyllideb rydych chi'n ei rheoli.

Awgrymiadau i greu cyrbau gardd

Os ydych chi eisoes yn gwybod beth rydych chi am ei roi fel palmant yn eich gardd i reoli'r planhigion neu'r glaswellt ychydig, dyma rai awgrymiadau a all ddod yn ddefnyddiol:

  • Sicrhewch fod yr holl offer sydd eu hangen arnoch wrth law. Gall y rhain fod yn rhaw (un fawr a bach), daear ychwanegol, deunydd dros ben (rhag ofn bod un yn torri neu os nad ydym yn cyfrif yn dda yr hyn sydd ei angen arnom), ac ati.
  • Ceisiwch beidio â rhoi'r palmant yn y dyddiau ar ôl glaw. Mae'n wir y bydd y ddaear yn feddalach, ond gall beri i'ch palmant suddo mewn rhai ardaloedd. Ni ddylech ychwaith ei wneud ar ôl dyfrio. Mae'n well aros nes bod y ddaear yn fwy cryno.
  • Er mwyn atal planhigion rhag tyfu yn ardal y palmant, gallwch chi rhoi sylfaen cynnyrch neu frimyn ar y rhain sy'n atal llystyfiant rhag tyfu o'u cwmpas. Mae'n rhaid i chi reoli na fydd y cynnyrch hwn yn effeithio ar eich planhigion, ond fel hyn ni fydd gennych chwyn o'i gwmpas.

Oes gennych chi fwy o gwestiynau am gyrbau gardd?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.