Tîm golygyddol

Garddio Ymlaen yn wefan sy'n perthyn i AB Internet, lle rydym bob dydd er 2012 yn eich hysbysu o'r holl gynghorion a thriciau y mae angen i chi eu gwybod i ofalu am eich planhigion, gerddi a / neu berllannau. Rydym yn ymroddedig i ddod â chi'n agosach at y byd godidog hwn fel y gallwch chi adnabod y gwahanol rywogaethau sydd yna yn ogystal â'r gofal sydd ei angen arnyn nhw fel y gallwch chi eu mwynhau o'r diwrnod cyntaf y byddwch chi'n eu caffael.

Mae tîm golygyddol Gardening On yn cynnwys tîm o selogion byd planhigion, a fydd yn eich cynghori pryd bynnag y bydd ei angen arnoch pryd bynnag y bydd gennych gwestiynau am ofal a / neu gynnal a chadw eich planhigion. Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda ni, mae'n rhaid i chi wneud hynny cwblhewch y ffurflen ganlynol a byddwn yn cysylltu â chi.

Cydlynydd

 • Monica Sanchez

  Yn ymchwilydd planhigion a’u byd, fi ar hyn o bryd yw cydlynydd y blog annwyl hwn, yr wyf wedi bod yn cydweithredu ynddo ers 2013. Rwy’n dechnegydd gardd, ac ers pan oeddwn yn ifanc iawn rwyf wrth fy modd yn cael fy amgylchynu gan blanhigion, angerdd yr wyf i wedi etifeddu gan fy mam. Mae eu hadnabod, darganfod eu cyfrinachau, gofalu amdanynt pan fo angen ... mae hyn i gyd yn tanio profiad nad yw erioed wedi peidio â bod yn hynod ddiddorol.

Cyhoeddwyr

 • Encarni Arcoya

  Cafodd yr angerdd am blanhigion fy swyno ynof gan fy mam, a gafodd ei swyno gan gael gardd a phlanhigion blodeuol i fywiogi ei diwrnod. Am y rheswm hwn, ychydig ar y tro roeddwn yn ymchwilio i fotaneg, ar ofal planhigion, ac yn dod i adnabod eraill a ddaliodd fy sylw. Felly, gwnes fy angerdd yn rhan o fy ngwaith a dyna pam rwyf wrth fy modd yn ysgrifennu a helpu eraill gyda fy ngwybodaeth sydd, fel fi, hefyd yn caru blodau a phlanhigion.

 • Mayka J. Segu

  Yn angerddol am ysgrifennu a phlanhigion! Rwyf wedi bod yn ymroddedig i fyd ysgrifennu am fwy na 10 mlynedd ac rwyf wedi eu treulio wedi'u hamgylchynu gan fy nghymdeithion mwyaf ffyddlon: fy mhlanhigion dan do. Er fy mod wedi fy ypsetio o bryd i'w gilydd gan broblemau gyda dyfrhau neu bryfed, rydym wedi dysgu deall ein gilydd. Rwy'n gobeithio y gall fy nghyngor eich helpu i wneud i'ch planhigion edrych yn harddach nag erioed.

 • Virginia Bruno

  Awdur cynnwys ers 7 mlynedd, rwyf wrth fy modd yn ysgrifennu am amrywiaeth eang o bynciau ac yn ymchwilio. Mae gen i brofiad mewn materion iechyd a lles, rydw i hefyd yn ysgrifennu am addurniadau cartref a phlanhigion ar gyfer cylchgronau amrywiol. Fy hobïau yw chwaraeon, ffilmiau a llyfrau, ac ysgrifennu, yn ogystal ag erthyglau, rwyf wedi cyhoeddi llyfr o straeon byrion, ymhlith pethau eraill!!

Cyn olygyddion

 • Portillo Almaeneg

  Fel myfyriwr graddedig mewn Gwyddorau Amgylcheddol mae gen i wybodaeth helaeth am fyd botaneg a'r gwahanol rywogaethau o blanhigion sy'n ein hamgylchynu. Rwyf wrth fy modd â phopeth sy'n gysylltiedig ag amaethyddiaeth, addurno gardd a gofal planhigion addurnol. Gobeithio, gyda fy ngwybodaeth, y gallaf ddarparu cymaint o wybodaeth â phosibl i helpu unrhyw un sydd angen cyngor ar blanhigion.

 • lourdes sarmiento

  Un o fy hobïau gwych yw garddio a phopeth sy'n ymwneud â natur, planhigion a blodau. Yn gyffredinol, popeth sy'n ymwneud â "gwyrdd".

 • Casalau Claudi

  Trwy fusnesau teuluol, rwyf bob amser wedi bod yn gysylltiedig â byd planhigion. Mae'n braf iawn i mi allu rhannu'r wybodaeth a hyd yn oed allu darganfod a dysgu wrth i mi ei rhannu. Symbiosis sy'n cyd-fynd yn berffaith â rhywbeth rydw i hefyd yn ei fwynhau llawer, yn ysgrifennu.

 • Thalia Wohrmann

  Mae natur wedi fy swyno erioed: Anifeiliaid, planhigion, ecosystemau, ac ati. Rwy'n treulio llawer o fy amser rhydd yn tyfu gwahanol rywogaethau o blanhigion ac rwy'n breuddwydio am gael gardd un diwrnod lle gallaf wylio'r tymor blodeuo a chynaeafu ffrwyth fy mherllan. Am y tro rwy'n fodlon ar fy mhlanhigion mewn potiau a'm gardd drefol.

 • viviana saldarriaga

  Colombia ydw i ond rydw i'n byw yn yr Ariannin ar hyn o bryd. Rwy’n ystyried fy hun yn berson chwilfrydig yn ôl natur ac rwyf bob amser yn awyddus i ddysgu am blanhigion a garddio ychydig yn fwy bob dydd. Felly gobeithio eich bod chi'n hoffi fy erthyglau.

 • Ana Valdes

  Ers i mi ddechrau gyda fy mhlannwr, mae Garddio wedi creptio yn fy mywyd i ddod yn fy hoff hobi. Cyn hynny, yn broffesiynol, roedd wedi astudio gwahanol bynciau amaethyddol i ysgrifennu amdanynt. Ysgrifennais lyfr hyd yn oed: One Hundred Years of Agrarian Technique, yn canolbwyntio ar esblygiad Amaethyddiaeth yn y Gymuned Valencian.

 • Silvia Teixeira

  Rwy'n fenyw o Sbaen sy'n caru natur a blodau yw fy nghysegriad. Mae addurno'r cartref gyda nhw yn dipyn o brofiad, sy'n gwneud i chi hoffi bod gartref yn fwy. Yn ogystal, rwy'n hoffi adnabod y planhigion, gofalu amdanynt a dysgu oddi wrthynt.

 • eric devel

  Dechreuais yn y byd garddio hwn ers i mi brynu fy mhlanhigyn cyntaf ac roedd hynny amser maith yn ôl ac o'r eiliad honno roeddwn i'n mynd yn ddyfnach ac yn ddyfnach i'r byd hynod ddiddorol hwn. Mae garddio yn fy mywyd wedi troi'n hobi yn raddol i fod yn ffordd o wneud bywoliaeth ohono.