Ymbarél gardd

Bydd ymbarél gardd yn ein hamddiffyn rhag yr haul

Gyda thywydd da, mae'r awydd i dreulio amser yn yr awyr agored yn cynyddu, boed yn deras, yn falconi neu'n ardd. Gallwn fwynhau pryd da yn yr awyr agored, darllen llyfr neu ymlacio a thorheulo. Fodd bynnag, gall cymaint o olau fod yn annifyr, heb sôn am wres na llosg haul. Datrysiad syml i'r broblem hon yw prynu ymbarél gardd.

Heddiw gallwn ddod o hyd i amrywiaeth fawr o'r cynnyrch hwn ar y farchnad. Er mwyn gwneud y dasg ychydig yn haws, rydyn ni'n mynd i drafod yr ymbarelau gardd gorau, agweddau i'w hystyried a ble i'w prynu. Felly os ydych chi eisiau rhywfaint o gysgod yn eich gardd neu deras, darllenwch ymlaen.

1 Uchaf: Yr ymbarél gardd gorau?

Rydym yn tynnu sylw arbennig at y parasol hwn gan y gwneuthurwr Sekey am y gwerthusiadau da a wneir gan brynwyr. Mae gorchudd yr ymbarél gardd hwn wedi'i wneud o polyester. O ran yr uchder, mae hyn yn 240 centimetr. Diamedr canopi’r ymbarél yw 270 centimetr, tra bod diamedr y polyn yn 38 milimetr. Fe'ch cynghorir i orchuddio'r parasol hwn mewn tywydd eithafol er mwyn ymestyn ei oes ddefnyddiol ac osgoi difrod.

Pros

Mae gennym sawl mantais y mae'r ymbarél gardd hwn yn eu cynnig. Yn gyntaf oll, dylid crybwyll bod ganddo system crank syml sy'n cynnig gwasanaeth diymdrech ac wedi'i gynllunio i'w ddefnyddio bob dydd. Mae'n rhaid i chi wasgu, codi ac agor yr ymbarél yn y safle rydych chi ei eisiau. Dylid nodi hefyd bod ganddo awyru yn erbyn y gwynt i leihau ei sensitifrwydd a strap tennyn i ddal y gorchudd pan fydd wedi'i lapio. Yn fwy na hynny, gallwn gogwyddo'r ymbarél gardd hwn trwy fotwm a heb unrhyw ymdrech. Mantais arall i'w chrybwyll yw bod ganddo rannau alwminiwm sy'n gallu gwrthsefyll cyrydiad a mwy o wydnwch.

Contras

Yn ôl rhai prynwyr, ymbarél yr ardd hon ymddengys ei fod yn eithaf tal a braidd yn sensitif i wyntoedd cryfion. Fodd bynnag, mae'r mwyafrif yn fodlon iawn â'r caffaeliad hwn.

Dewis yr ymbarelau gardd gorau

Yn amlwg mae gennym lawer mwy o opsiynau wrth ddewis ymbarél gardd. Nesaf rydyn ni'n mynd i siarad am y chwe gorau rydyn ni wedi'u gweld yn y farchnad.

Parasol Sgwâr Mawr Allanol

Dechreuwn y rhestr gyda'r model Outsunny hwn. Mae'n ymbarél gardd sgwâr fawr. Mae ei strwythur yn ysgafn, oherwydd bod y post canolog wedi'i wneud o alwminiwm. Mae ganddo bedair gwialen U haearn sy'n dal y ffabrig ymbarél pan fydd ar agor. Yn ogystal, mae'r model hwn yn caniatáu ichi addasu'r tueddiad i weddu i'n hanghenion. Mae mesuriadau ymbarél yr ardd hon fel a ganlyn: 198 x 130 x 20 centimetr (hyd x lled x uchder). Cadwch mewn cof nad yw sylfaen yr ymbarél wedi'i chynnwys.

Ymbarél Semicircular Outsunny

Rydym yn parhau gyda'r model hwn hefyd o Outsunny. Mae'n sefyll allan am ei ddyluniad hanner cylch sydd wedi'i gynllunio i osod drws neu wal wydr ymbarél yr ardd. Ar un ochr i'r mast mae ganddo graenen adeiledig i agor a chau'r ymbarél yn hawdd. Yn ogystal, mae'r canopi yn cael ei wenwyno ar y brig sy'n helpu'r aer poeth i lifo'n gyflym wrth gynyddu ei sefydlogrwydd. Agwedd arall y mae'n rhaid ei chrybwyll yw ei bod wedi'i gwneud o polyester anadlu sy'n gallu gwrthsefyll pelydrau uwchfioled a dŵr. O ran y mast, mae wedi'i wneud o alwminiwm cryf ac mae ganddo orchudd powdr sy'n cynyddu ei wrthwynebiad i ocsidiad a hindreulio. Mae ganddo gyfanswm o bum gwialen sy'n cynnal y clawr. Y mesuriadau yw'r rhain: 230 x 130 x 245 centimetr (hyd x lled x uchder).

Gardd Ailgylchu Allanol neu Ymbarél Patio

Yn y trydydd safle mae gennym fodel Outsunny arall. Mae'n ymbarél gardd fodern a swyddogaethol sydd wedi'i gynllunio i wneud y gorau o fannau awyr agored. Mae ganddo system coil ar gyfer agor a chau'r sunshade. Yn fwy na hynny, mae ganddo ddiamedr o dri metr, yn ddelfrydol ar gyfer amddiffyn ardaloedd mawr rhag yr haul. Er mwyn darparu mwy o sefydlogrwydd, mae gan yr ymbarél gardd hwn sylfaen draws, ond nid yw'r pwysau ar ei gyfer wedi'i gynnwys.

Parasol Ecsentrig Alwminiwm Gwyrdd Cartref Lola gydag awyru ar gyfer yr ardd

Model arall i dynnu sylw ato yw'r parasol ecsentrig hwn o Gartref Lola. Mae ganddo ffenestr crank ac awyru. Mae'r mast wedi'i wneud o ffabrig alwminiwm a polyester sy'n gwrthyrru dŵr. Y peth mwyaf rhyfeddol am y model hwn yw bod y gwddf mewn sefyllfa ochrol, ac nid yn ganolog, gan wneud yr ymbarél hwn yn ddelfrydol i amddiffyn, er enghraifft, byrddau ar gyfer bwyta yn yr ardd. Mae angen cydosod y cynnyrch hwn ac mae ar gael mewn lliwiau a meintiau eraill. Mae'r mast yn 48 milimetr o drwch ac mae yna gyfanswm o chwe gwialen sy'n cynnal y dec. O ran yr uchder, mae hyn gyfwerth â 250 centimetr ac mae diamedr y parasol hwn yn 270 centimetr.

Ymbarél Gardd Parasol Dwbl Outsunny

Ni all y model Outsunny dwbl hwn fod ar goll o'n rhestr. Mae'n ymbarél gardd fawr i amddiffyn lleoedd mawr rhag yr haul. I agor a chau'r fisor haul hwn mae ganddo crank aloi alwminiwm. Mae'r mast wedi'i wneud o ddur ac mae ganddo strwythur deuddeg gwialen i ddarparu sefydlogrwydd i'r dec. O ran y ffabrig, mae wedi'i wneud o polyester sy'n gwrthsefyll pelydrau uwchfioled a dŵr. Mae diamedr y parasol yn 2,7 metr ac mae'r dimensiynau cyffredinol fel a ganlyn: 4,6 x 2,7 x 2,4 metr (hyd x lled x uchder). Nid yw'r sylfaen wedi'i chynnwys.

Schneider 746-02 Parasol Hirsgwar Salerno

Rydym yn gorffen y rhestr gyda model Schneider 746-02. Mae uchder yr ymbarél gardd hwn yn addasadwy, sy'n ei gwneud hi'n hawdd ei roi ar falconi, er enghraifft. Yn ogystal, gellir gogwyddo'r sunshade hwn hefyd. Mae'r ffabrig wedi'i wneud o polyester gwrth-ddŵr ac mae'n gallu gwrthsefyll UV a phydredd. Mae'r bar yn cynnwys dau ddarn gyda diamedr o 38 milimetr. Mae'r cynnyrch hwn yn cynnwys llithrydd, bar a llawes amddiffynnol polyester llwyd zippered.

Canllaw prynu ymbarél gardd

Cyn prynu ymbarél gardd, rhaid i ni ofyn y cwestiynau canlynol i'n hunain: Am beth mae wedi'i wneud? Faint o le sydd gennym ni? Beth ydyn ni am iddo ei gwmpasu? Faint allwn ni ei wario? Byddwn yn rhoi sylwadau arnynt isod.

deunydd

Yn gyffredinol, mae ymbarelau gardd wedi'u gwneud o polyester sy'n gallu gwrthsefyll dŵr a phelydrau UV. Yn lle, mae'r mast fel arfer wedi'i wneud o alwminiwm neu ddur. Mae'n bwysig edrych ar y deunyddiau, gan eu bod yn gwarantu bywyd defnyddiol y cynnyrch. Gallwn ddod o hyd i fodel plastig, ond mae'n debyg nad yw mor gwrthsefyll.

Maint

Ffactor pwysig iawn wrth benderfynu pa ymbarél gardd i'w brynu yw ei faint. Nid yr un peth yw gosod ymbarél mewn gardd agored nag ar falconi. Ar gyfer hyn mae'n rhaid i ni fesur y gofod sydd ar gael gennym. Yn fwy na hynny, fe'ch cynghorir i ystyried dimensiynau'r hyn yr ydym am ei gwmpasu. Os ydym am amddiffyn bwrdd bwyta cyfan gyda'r cadeiriau wedi'u cynnwys, rhaid i'r ymbarél fod yn eithaf mawr. Ar y llaw arall, os yw'n ddigon i ni gwmpasu cwpl o gadeiriau breichiau neu lolfeydd, mae maint safonol yn ddigon.

Ansawdd a phris

Fel rheol, y gorau yw'r ansawdd, yr uchaf yw'r pris. Hefyd yn dylanwadu ar y mecanwaith gweithredu a'i faint ymbarél yr ardd.

Ble i osod ymbarél yr ardd?

Un agwedd i'w hystyried cyn prynu ymbarél gardd yw ei maint.

Y delfrydol yw gosod ymbarél gardd mewn gofod lle mae'n ein hamddiffyn rhag yr haul. Gall fod wrth ymyl y pwll gyda'r lolfeydd haul, wrth ymyl y bwrdd a'r cadeiriau neu'n cynnig cysgod ar gyfer y hamog. Yn bendant: Lle bynnag rydyn ni am amddiffyn ein hunain rhag yr haul a gwres gormodol. Fodd bynnag, mae'n rhaid i ni ystyried y maint bob amser fel ei fod yn ffitio lle rydyn ni am ei osod ac fel ei fod yn cynnwys popeth rydyn ni am iddo ei gwmpasu.

Donde comprar

Ar hyn o bryd mae gennym amrywiaeth eang o opsiynau wrth brynu. Nesaf rydyn ni'n mynd i wneud sylwadau ychydig ar y rhai mwyaf poblogaidd.

Amazon

Mae Amazon, y platfform gwerthu ar-lein gwych yn cynnig catalog eang o ymbarelau gardd i ni. Gallwn ddod o hyd i fodelau o bob maint ac o'r holl brisiau. Yn fwy na hynny, yn hawdd ac yn gyflym mae'n bosibl ychwanegu ategolion mwy angenrheidiol ar gyfer yr ymbarél ac ar gyfer ein gofod awyr agored yn gyffredinol. Mae danfoniadau fel arfer yn gyflym, ac mae llawer o gynhyrchion yn elwa o Amazon Prime.

Leroy Merlin

Os ydym am weld ymbarél yr ardd yn ei le i gael gwell syniad o'i ddimensiynau, rhaid inni edrych am sefydliad corfforol fel y Leroy Merlin. Ar wahân i'w gynnig gwych mewn parasolau, Gallwn hefyd adael i'n gweithwyr gael ein cynghori gan weithwyr proffesiynol garddio.

Ail law

Gallwn hefyd ddewis prynu ymbarél gardd ail law. Serch hynny, fe'ch cynghorir i wirio ei weithrediad priodol a'i ddiffyg difrod cyn ei dalu.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.