Claudi casals

Үй-бүлөлүк бизнес аркылуу мен ар дайым өсүмдүктөр дүйнөсү менен байланыштым. Билим менен бөлүшө алганым, атүгүл аны бөлүшүп жатып таап, үйрөнө алганым мен үчүн абдан кубанычтуу. Симбиоз, мен да көп нерсени жактырам, жазып жатам.