Portillo gjermane

Si i diplomuar në Shkencat e Mjedisit kam njohuri të gjera për botën e botanikës dhe speciet e ndryshme të bimëve që na rrethojnë. Unë dua gjithçka që lidhet me bujqësinë, dekorimin e kopshtit dhe kujdesin e bimëve zbukuruese. Shpresoj që me njohuritë e mia të siguroj sa më shumë informacion për të ndihmuar këdo që ka nevojë për këshilla për bimët.